Home » 2016 » únor

únor 2016

KGPZ

Studijní literaturu či pokyny pro tvorbu PPT si vyžádejte od svých kolegů, v případě nutnosti u garanta předmětu.

 

Přehled zadaných témat pro PPT prezentaci:

Balusek: Problém vody

Brúčková: Ohrožení lesů

Černá: Zdravotní rizika vyspělých zemí

Dimitrova: Rasová, kulturní a náboženská rozdílnost současného světa

Jalůvka: Ekologické aspekty výživy

Jirásková: Ohrožení pedosféry

Koláčková: Novodobé migrační trendy

Konvičná: Kyselé deště

Lopraisová: Nezaměstnanost a bezdomovství

Mašát: Vzdělání a negramotnost

Měřičková: Vliv slunečního záření na člověka

Salavová: Problém světového oceánu

Skálová: Problematika ozonu v atmosféře

Staníček: Účinky metanu a oxidu uhličitého jako hlavních skleníkových plynů

Suchánková: Ekologické vzdělávání a výchova v ČR a ve světě

Šaurová: Pandemie AIDS

Šmotková: Znečišťující látky v atmosféře

Válková: Porušování lidských práv

 

AKGPZ

Studijní literaturu či pokyny pro tvorbu PPT si vyžádejte od svých kolegů, v případě nutnosti u garanta předmětu.

 

Přehled zadaných témat pro PPT prezentaci:

Černý Petr: Ohrožení biodiverzity

Ellnerová Hana: Problém světového oceánu

Fišerová Kristýna: Ohrožení pedosféry

Kolečkář Petr: Kyselé deště

Koutková Alena: Méně rozvinuté země

Laštůvková Kristýna: Účinky metanu a oxidu uhličitého jako hlavních skleníkových plynů

Prosecká Irena: Ohrožení lesů

Přemyl Zdeněk: Problematika ozonu v atmosféře

Sochorová Markéta: Ekologické vzdělávání a výchova v ČR a ve světě

Staníček Jan: Potravinový problém

Tarnocziová Alice: Problém vody

Třasoňová Markéta: Ekologické aspekty výživy

Veruňáková Petra: Pandemie AIDS

Informace pro studenty

Informace pro studenty zapsané na předmětu Ochrana přírody (KPŘ/AOCHR)

Z důvodu zahraniční pracovní cesty vyučujícího bude výuka tohoto předmětu zahájena až druhý týden letního semestru, tj. v úterý 23. února v10:00 hod. Potom poběží výuka již podle rozvrhu. Informace v případě potřeby na ivo.machar@upol.cz.

Děkuji za pochopení

Ivo Machar

Výuka KGPZ

Výuka KGPZ proběhne dne 5.2. podle daného rozvrhu. Začátek výuky 8.00hod, učebna PU 3.04.