Home » 2016 » duben

duben 2016

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací BKPĚC 2. – 6. 5. 2016

  1. Ve dnech 2. 5. – 3. 5. a 6. 5. bude uskutečněna praktická výuka na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Sraz bude vždy v 8:00 hod. ráno. Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, roubování aj. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku. V areálu je k dispozici sociální zařízení a šatna.

 

  1. V rámci kurzu se uskuteční ve dnech 4. 5. – 5. 5. exkurze. V průběhu těchto dnů budou navštívena muzea (s potravinářskou tematikou), osivářská firma a zemědělsko-ekologické centrum.

4. 5. středa – Loštice

Přesun z Olomouce do Loštic

K přesunu je možné využít vlakový spoj Olomouc – Moravičany odjezd z Olomouce hl. n. v 8:30 hod. (příjezd do Moravičan 8:56 hod.); dále autobusový spoj Moravičany žel. st. – Loštice odjezd z Moravičan 9:05 hod. (příjezd do Loštic 9:14 hod.) či jakoukoliv jinou možnost přepravy dle Vašich individuálních možností; avšak je nutné se dostavit v 9:15 hod. na náměstí v Lošticích, kde bude zahájena školní akce.

Následovat bude hromadný přesun do Památníku Adolfa Kašpara. Zde bude zhlédnuta krátkodobá výstava ze sbírek VM Šumperk „Od zrníčka k bochníku“ věnovaná chlebu a lidské práci, která s jeho přípravou souvisí – např. příprava půdy, setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení chleba (součástí je i krátká filmová projekce). Následovat bude prohlídka expozice o Adolfu Kašparovi, knižním ilustrátorovi, který zde v letech 1911 – 1932 trávil se svou rodinou letní období.

Dále bude navštíveno Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., jehož expozice se věnuje minulosti a současnosti výroby tvarůžků. Stálá expozice zahrnuje filmovou projekci výrobního procesu, prohlídku dobových nástrojů a pomůcek výroby s komentovaným výkladem; po absolvování prohlídky muzea je možnost zakoupení firemních produktů.

Následně bude školní akce ukončena a k návratu do Olomouce je možno využít těchto spojů:

autobusová doprava z náměstí v Lošticích do Moravičan 12:40 hod. – 12:49 hod.;

nebo 13:40 hod. – 13:49 hod.

dále vlaková doprava Moravičany – Olomouc 13:00 hod. – 13:22 hod.;

nebo 14:00 hod. – 14:22 hod.

5. 5. čtvrtek – Smržice, Bystřice nad Pernštejnem

Sraz 8:20 hod.: Olomouc Tržnice, 8:30 hod. odjezd autobusem na exkurzní trasu Smržice, Bystřice nad Pernštejnem. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 18:00 hod.

Během dne bude realizována, nejdříve prohlídka prostor soukromé české společnosti SEMO a. s. Smržice s odborným výkladem zaměřeným na oblast zájmu firmy, šlechtění rostlin, čištění a posklizňové úpravy osiv, balení. Možnost nákupu hobby balení osiva v podnikové prodejně.

Dále bude navštíveno zemědělsko-ekologické Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, které se skládá z několika návštěvnických částí – Panského dvora, Horácké vesnice, Pivovaru, farmy a jízdárny Eden a ekopavilonu. Prohlídka všech částí bude komentovaná průvodcem a na závěr si bude možno expozici podle vlastního zájmu ještě prohlédnout samostatně (mimo Pivovar), případně si vyzkoušet některé z nabízených aktivit.

Zálohově bude proti podpisu na plánovanou exkurzi vybráno 500,- Kč/osobu – z této částky bude hrazena autobusová doprava Olomouc – Smržice – Bystřice nad Pernštejnem a zpět, poplatky a vstupné. Záloha nezahrnuje cestovné Olomouc – Loštice a zpět.

Zálohu prosím uhraďte na sekretariátu paní Pazdírkové ve čtvrtek 21. 4. v době 9:30 – 10:00 hod., nebo ve středu 27. 4. v době 14:30 – 15:00 hod.; případně v pondělí 2. 5. Po ukončení výuky na školním pozemku. Případný přeplatek bude, osobně proti podpisu, po veškerém vyúčtování neprodleně vrácensledujte prosím aktuality na webových stránkách katedry.

 Účast na kurzu je pro zapsané studenty povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení, či opětovné zapsání předmětu v následujícím akademickém roce!!! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku! Deník Kurzu pěstitelských prací bude odevzdán po jeho ukončení ke kontrole!

Naprosto nezbytnou výbavou je pak dobrá nálada, maximální pracovní nasazení a případně chuť k překonání norem výkonnostních tabulek. V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutné: 100% účast, znalost teoretických informací z průběhu kurzu, kvalitně odvedená práce na školním pozemku, schválení obsahu deníku kurzu a reprezentativní vystupování během exkurzí!

 Kurz pěstitelských prací zajišťují:

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (vedoucí kurzu)

Mgr. Monika Morris, Ph.D.

doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Informace pro studenty 1.ročníku AE kombinované studium Kpř/AKTP

AKTP (terénní praxe z péče o krajinu a přírodu)

I. ročník kombinovaného studia Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

Termín konání: 29.4.2016

Místo výuky v učebně 3.07 od 11 30 do 18 15 se výuka uskuteční po domluvě s prof. Ing. Bocákovou PhD. v terénu!!!! Přednášky od z AKOZ studenti od prof. Bocákové obdrží!

Vedoucí exkurze: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

29.4. (pá): sraz v 9 00 Litovel u Teska

trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka, PR Templ, dle i počasí NPP a PR Třesín)

(jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin, bučin a nivních luk, tůní, skalní výchozy, jeskyně) druhová a biotopová diverzita, problémy ochrany přírody, rekultivace, revitalizace, obnova lesů, současný a optimální management

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

* dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

* jídlo a pití s sebou

* psací potřeby, příp. lupa

* občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Požadavky k zápočtu: aktivní účast a protokoly, které každý vypracuje sám!)

Zrušení výuky

Z důvodu nemoci se ruší tento týden výuka Kpř/BGLVC Mgr. Pánkové.
Výuka bude nahrazena po dohodě s vyučující.

Informace pro studenty

Vážení studenti,

zítra t.j. 13. 4. 2016 se ruší cvičení systému strunatců Mgr. Holcové Gazárkové Kpř/BZOE + Kpř/BZOS +Kpř/AZOS /9,45-14,45hod./.

Výuka bude nahrazena po domluvě s vyučující.

 

Program zoologických cvičení v terénu 18. 4. – 22. 4. 2016

Program zoologických cvičení v terénu – 2016

studenti 2. roč. oborů:

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor,

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

- Skupina A – zkratka BZOTC -

Studenti s příjmením začínajícím na A-Š (Babičková – Šuráňová)

18. 4. 2016 – Grygov (Cigánské zmoly, U Bílých hlín, U Strejčkova lomu, Království)

Sraz: hlavní nádraží ČD v 8:20 hod.

Odjezd: v 8:32 do Grygova

Návrat: 15:00

vedoucí: M Bocáková

19. 4. 2016 – Šargoun

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 7:10 hod.

Odjezd: 7:30 (do Červenky, zde přestup do Litovle)

Návrat: 15:00

vedoucí: A. Holcová, K. Sklenářová

– Skupina B – zkratka BZOC (všichni)

– zkratka BZOTC –

Studenti s příjmením začínajícím na T-Z (Tajovská – Zouharová)

20. 4. 2016 – Moravičany

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 8:20 hod.

Odjezd: 8:30 (do Moravičan)

Návrat: 15:00

vedoucí: M. Bocáková

21. 4. 2016 – Slatinice – Čelechovice na Hané

Sraz: Olomouc – Tržnice – plocha MHD, 8.20 hod.

Odjezd: 8.30 (do Slatinice – lázně – 9.05)

Návrat: 16:00

vedoucí: M Bocáková (zpět Slatinice-Větřák: 13:53)

22. 4. 2016 – Olomouc – Plané loučky

Sraz: v 8:54 hod. – aut. zastávka – Olomouc – Řepčín, škola

– doprava autobusy MHD, např. č. 18, 20

Návrat: 15:00

vedoucí: M Bocáková

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie pro studenty 2. ročníku

1. Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu je 100% účast.

2. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou obuv.

3. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka

4. Doporučené potřeby (dle možností): dalekohled, lupa, určovací pomůcky, sběrací láhve

5. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis, který bude denně kontrolován

6. Cvičení bude zakončeno zápočtem, kdy každý student předloží pracovní zápisy za všechny dny a prokáže znalost vybraných přírodnin

7. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů

 

Program zoologických cvičení v terénu – 2016

– studenti 2. roč. oborů:

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor,

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

- Skupina B – zkratka BZOC (všichni)

- zkratka BZOTC -

Studenti s příjmením začínajícím na T-Z (Tajovská – Zouharová)

18. 4. 2016 – Velká Bystřice

Sraz: Olomouc hl. nád 11:20

Odjezd: 11: 36 směr Krnov, (ve Velké Bystřici 11:45)

Návrat: 17:00

vedoucí: A. Holcová,

19. 4. 2016 – Šargoun

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 7:10 hod.

Odjezd: 7:30 (do Červenky, zde přestup do Litovle)

Návrat: 15:00

vedoucí: A. Holcová, K. Sklenářová

– Skupina A – zkratka BZOTC –

Studenti s příjmením začínajícím na A-Š (Babičková – Šuráňová)

20. 4. 2016 – Velká Bystřice

Sraz: Olomouc hl. nád. 8.45 hod.

Odjezd: 8.59 (Velké Bystřice)

Návrat: 15:30

vedoucí: A. Holcová

21. 4. 2016 – Slatinice – Čelechovice na Hané

Sraz: Olomouc – Tržnice – plocha MHD, 8.20 hod.

Odjezd: 8.59 (Velké Bystřice)

Návrat: 16:00

vedoucí: A. Holcová

22. 4. 2016 – Olomouc – Plané loučky

Sraz: v 8:54 hod. – aut. zastávka – Olomouc – Řepčín, škola

– doprava autobusy MHD, např. č. 18, 20

Návrat: 15:00

vedoucí: M Bocáková, A. Holcová

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie pro studenty 2. ročníku

1. Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu je 100% účast.

2. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou obuv.

3. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka

4. Doporučené potřeby (dle možností): dalekohled, lupa, určovací pomůcky, sběrací láhve

5. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis, který bude denně kontrolován

6. Cvičení bude zakončeno zápočtem, kdy každý student předloží pracovní zápisy za všechny dny a prokáže znalost vybraných přírodnin

7. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů

Informace pro studenty 2.ročníku AE a Př kombinované studium

Program zoologického cvičení v terénu

 

pro studenty 2. ročníku kombinovaného studia oborů:

 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

 

 

  1. 4. 2016 – Olomouc Plané loučky a okolí

                 

Sraz – 8:54 hod. – zastávka Řepčín škola autobusové linky MHD č.18

(odjezd autobusu ze zastávky Nám. Hrdinů v 8:46)

Ukončení exkurze: 14:00

Vedoucí: M. Bocáková, A. Gazárková

 

 

 

 

 

 

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie pro studenty 2. ročníku

  1. Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu je 100% účast. Omluvit lze jen nemoc doloženou lékařským potvrzením.
  2. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou obuv.
  3. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka
  4. Doporučené potřeby (dle možností): dalekohled, lupa, určovací pomůcky, sběrací láhve
  5. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis, který bude denně kontrolován
  6. Cvičení bude zakončeno zápočtem, kdy každý student předloží pracovní zápisy za všechny dny  a prokáže znalost vybraných přírodnin
  7. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů

BODRC

Z důvodu nemoci ruším dne 6.4. výuku předmětu BODRC, příští týden výuka dle rozvrhu.

Děkuji za pochopení

Škardová

Konzultační hodiny

Z důvodu nemoci ruším dne 6.4. termín konzultačních hodin.

Děkuji za pochopení

Škardová