Home » 2016 » září

září 2016

Kombinované studium – Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

Změna výuky

30.9. bude upraven rozvrh výuky: 8:00-11:15 AKOB cvičení místo AKOE z důvodu nemoci vyučující. Výuka AKOE bude realizována 2.12.

Děkujeme za pochopení

Rozšiřující studium – Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ

Změna výuky

Z důvodu nemoci vyučujících proběhne dne 30.9. výuka předmětu WBOTV Botanika- vyšší rostliny. Plánovaná výuka WZOLS a WEVOP bude realizována 11.11.

Děkujeme za pochopení

Kombinované studium – Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 3.ročník

Změna rozvrhu

30.9. bude následovně změněna výuka: 8:00-11:15 KPĚS přednáška místo předmětu KEKOK z důvodu nemoci vyučující; výuka KEKOK proběhne 2.12.

Děkujeme za pochopení

Výuka BSZP + BSKBP +ASB1

Vážení studenti,

ve čtvrtek 29. 9. 2016  bude zrušena výuka předmětů – Kpř/BSZP, Kpř/BSKBP a Kpř/ASB1 Mgr. Anežky Holcové Gazárkové.

Děkuji za pochopení.

 

Vážení studenti, PŘEDNÁŠKA Kpř/AZAKL s doc. Vysoudilem se DNES 27. 9. 2016 bude konat!!!!

Změna výuky předmětů Kpř/ASB1+Kpř/BSKBP+Kpř/BSZP

Pozor změna!

Výuka předmětů seminářů k bakalářské práci zahájena ve  čtvrtek 22.9.2016 od 12,30 hodin na PU 3.03.

Mgr. Anežka Holcová Gazárková

NEPŘÍTOMNOST doc. RNDr. Jitky Málkové, CSc.

Vážení studenti,

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

nebude přítomna na Katedře biologie PdF UPOL

od 26.9. do 11.10.2016.

Výuka předmětu Krajinná ekologie bude po dohodě se studenty (zapsaní 3 studenti) v plném rozsahu nahrazena dne 14.10. 2016 – 6 hod formou terénní exkurze do vybraných lokalit CHKO Litovelského Pomoraví. Sraz se studenty v 9 hod v Litovli na autobusovém nádraží.

Výuka dalších předmětů (Úvod do biologie a Základy zemědělství a lesnictví) proběhne v plném rozsahu, neb se podílí 2 vyučující.

Po dobu nepřítomnosti budou probíhat konzultace se studenty formou meilů.

Praktikum školních pokusů (MPŠPQ, MPŠP)

Ve čtvrtek 22.9. 2016 v době 11.30-13 odpadá Praktikum školních pokusů z důvodu služební cesty vyučující. Výuka bude po domluvě se studenty nahrazena.

Vránová

Obecná biologie cvičení (BOBIQ), Obecná a evoluční biologie cvičení (BOEBQ)

Ve čtvrtek 22.9. 2016 v době 8 – 9.30 odpadá cvičení z předmětů Obecná (a evoluční ) biologie z důvodu služební cesty vyučující. Výuka bude po dohodě se studenty nahrazena.

Vránová

PŘEDNÁŠKA PŘEDMĚTU ZÁKLADY KLIMATOLOGIE (Kpř/AZAKL) V ÚTERÝ 20. 9. 2016 ODPADÁ

Přednáška předmětu Základy klimatologie  doc. RNDr. Miroslava Vysoudila, CSc. v úterý 20. září 2016 (13,15 – 14,45) odpadá. První přednáška proběhne v úterý 4. října.