Home » 2017 » duben

duben 2017

Výuka BODRC – 3. 5 . 2017

Z důvodu konání blokové výuky Kurzu pěstitelských prací v týdnu od 2. 5. 2017 do 5. 5. 2017 se seminář z předmětu Méně známé ovocné dřeviny (BODRC) dne 3. 5. 2017 neuskuteční.

 

Terénní cvičení z geologie a biologie (ACVG) a cvičení v terénu (BCVGQ) – upozornění na vlakovou výluku!

Vážení studenti,

před okamžikem jsem zjistila, že v týdnu od 24.4 do 28.4.2017 bude probíhat nepřetržitá výluka vlakové dopravy v úseku Olomouc hl.n. – Prostějov hl. n. – všechny osobní vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Upozorňuji, že tato výluka ovlivní ranní dopravu z Olomouce na geologické exkurze na trase Čelechovice -Slatinice.

Náhradní autobusová doprava Olomouc hl. n. – Prostějov hl.n.:

buď zastávkový autobus (označení Z) – Olomouc hl. n. 7,07 – Prostějov hl.n. 7,57

nebo přímý autobus (označení P) Olomouc hl.n. 7,31-Prostějov hl.n. 7,57.

Doprava vlakem z Prostějova do Čelechovic na Hané by měla probíhat beze změn (viz harmonogram zveřejněný na stránkách katedry).

Zastávka náhradní autobusové dopravy v Olomouci hl.n. je u východu z nového podchodu, ulice Táborská.

Výlukový jízdní řád s podrobnostmi je uveden na stránkách ČD.

Š. Hladilová

Základy historické a regionální geologie – AGP

 

Vážené studentky, vážení studenti,

v týdnu od 24.4. do 28.4. 2017 jsem na terénním cvičení. Z tohoto důvodu odpadá výuka v pondělí 24.4.

Děkuji za pochopení.

J. Kopecká

Cvičení v terénu (KCVTQ) pro studenty kombinovaného studia přírodopisu

Vážené studentky a studenti,
cvičení v terénu proběhne v prostorách Bezručových sadů a geoparku za Přírodovědeckou fakultou na tř. 17. listopadu. Sraz 21.4. 2017 v 9.00 u vchodu do Bezručových sadů z ulic Kosinova a nábřeží Přemyslovců. Pozdější příchody nebudou tolerovány. Studenti, kteří se opozdí si musí předmět zapsat v příštím akademickém roce.
Vránová

Výuka AKCVG 21.4.2017

Vážení studenti,

výuka předmětu AKCVG bude probíhat podle rozvrhu v pátek 21.4.2017, a to v Bezručových sadech a v geoparku Přírodovědecké fakulty UP. Sraz všech účastníků je 21. 4. 2017 v 8,00 hod. u vchodu do budovy PdF UP na Purkrabské ulici č. 2. Doporučujeme si vzít vhodné oblečení a obuv do terénu (berte prosím v úvahu i  současné ochlazení, možnost sněžení atd.). Každý student si během cvičení povede zápisky v terénním deníku (nutno mít poznámkový blok, psací a kreslicí potřeby), ten bude předkládán i jako součást zápočtu.

Doc. Šárka Hladilová, Mgr. Kateřina Sklenářová

BGEO, BGEQ, BGEOQ, AGP, KGEO, AKGP – OPRAVNÉ TERMÍNY V OPRAVNÉM ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ

Vážené studentky, vážení studenti,

ti z Vás, kteří nevyčerpali všechny možné termíny (tj. jeden řádný a dva opravné) v navazujícím zkouškovém období, se mají možnost zapsat na opravné termíny v opravném zkouškovém období. Ty jsou vypsané ve STAGu na dny 19.5. 2017 a 26.5. 2017.

J. Kopecká

1. roč. Mgr. – zápočet ze souvislé oborné praxe PX1Q – změna

Vážené studentky a studenti,

z důvodu mé nepřítomnosti na Katedře biologie dne 18.4. 2017 (cca do 9:30)  měním termín zápočtu ze Souvislé odborné praxe a přesouvám jej na 2.5.2017 od 8:00. V případě, že již víte, že se v tento termín nebudete moci dostavit, přineste mi veškeré náležitosti do Didaktiky geologie – ta dne 18.4. 2017 proběhne dle rozvrhu.

Jitka Kopecká

BKPĚQ, BKPĚC 2. – 5. 5. 2017

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací (BKPĚQ, BKPĚC) 2. – 5. 5. 2017

1. Ve dnech 2. 5. a 5. 5. bude uskutečněna praktická výuka na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Sraz bude vždy v 8:00 hod. ráno. Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování; práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

2. V rámci kurzu se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. exkurze. V průběhu těchto dnů budou navštíveny potravinářské podniky, muzeum (s potravinářskou tematikou) a osivářská firma. Doprava bude v oba dny realizována pronájmem velkokapacitního autobusu, odjezd z přednádražního prostoru stanoviště N v 8.00hod.

3. 5. 2017 středa – Smržice, Čejkovice

Sraz 7:45 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 8:00 hod. odjezd na exkurzní trasu Smržice – Čejkovice – Olomouc. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 17:00 hod.

Během dne bude realizována, nejdříve prohlídka prostor soukromé české společnosti SEMO a. s. Smržice s odborným výkladem zaměřeným na oblast zájmu firmy, šlechtění rostlin, čištění a posklizňové úpravy osiv, balení. Možnost nákupu hobby balení osiva v podnikové prodejně.

Dále bude navštívena výkupna léčivých rostlin a balírna čajů Sonnentor s. r. o., prohlídka provozu balírny čajů s výkladem o zpracování usušených rostlin nebo jejich částí, součástí prohlídky bude i krátký film o pěstování léčivých rostlin v systému bioprodukce, po exkurzi je opět možné zakoupit podnikové výrobky, především balené, ale i sypané čaje, koření aj. v podnikové prodejně. Na závěr možnost shlédnutí Bylinkové zahrady sv. Hildegardy, která je součástí podniku.

Následně bude uskutečněna prohlídka historických Templářských sklepů Čejkovice, vinařského družstva, která bude doplněna řízenou degustací 4 vzorků přívlastkových vín vlastní produkce. Firma se zabývá tradiční výrobou se zařazením moderních postupů a technologií, vína zrají v dubových sudech a po stočení do lahví jsou uložena v chodbách templářského sklepení. Firma zpracovává hrozny z velkopavlovické a slovácké vinařské podoblasti Moravy.

4. 5. 2017  čtvrtek – Loštice, Litovel

Sraz 7:45 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 8:00 hod. odjezd na exkurzní trasu Loštice – Litovel – Olomouc. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 13:30 hod.

Navštíveno bude Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., jehož expozice se věnuje minulosti a současnosti výroby tvarůžků. Stálá expozice zahrnuje filmovou projekci výrobního procesu, prohlídku dobových nástrojů a pomůcek výroby s komentovaným výkladem; po absolvování prohlídky muzea je možnost zakoupení firemních produktů.

Dále proběhne prohlídka provozu Pivovaru Litovel a. s. s výkladem a následnou malou ochutnávkou. Prohlídka zahrnuje návštěvu varny, spilky, ležáckého sklepa, případně i filtrační linky a stáčírny. Pivo se zde vaří klasickými výrobními postupy pouze z nejkvalitnějších surovin.

 

Zálohově bude proti podpisu na plánovanou exkurzi vybráno 650,- Kč/osobu – z této částky bude hrazena autobusová doprava, poplatky a vstupné. Záloha nezahrnuje stravné během exkurzí.

Zálohu prosím uhraďte  Mgr. Monice Morris, Ph.D. v konzultačních hodinách (středa 9:00-9:45hod), případně Mgr. Monice Morris, Ph.D. nejpozději v úterý 2. 5. 2017 přímo po ukončení výuky na školním pozemku. Případný přeplatek bude, osobně proti podpisu, po veškerém vyúčtování neprodleně vrácensledujte prosím aktuality na webových stránkách katedry.

 Účast na kurzu je pro zapsané studenty povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné opětovné zapsání předmětu v následujícím akademickém roce!!! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku! Deník Kurzu pěstitelských prací bude odevzdán po jeho ukončení ke kontrole!

Naprosto nezbytnou výbavou je pak dobrá nálada, maximální pracovní nasazení a případně chuť k překonání norem výkonnostních tabulek.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutné: 100% účast, znalost teoretických informací z průběhu kurzu, kvalitně odvedená práce na školním pozemku, schválení obsahu deníku kurzu a reprezentativní vystupování během exkurzí!

 Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (vedoucí kurzu); doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; Mgr. Monika Morris, Ph.D.; Oldřich Štěpánek (zahradník)

 

 

KKPĚQ, KKPĚ 5. 5. 2017

Kurz pěstitelských prací (KKPĚQ, KKPĚ) 5. 5. 2017

Dne 5. 5. bude v době 8:00-14:45hod. uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚQ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování;  práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová Ph.D., Mgr. Monika Morris, Ph.D., doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., Oldřich Štěpánek

Zrušení výuky

Vážení studenti,

z důvodu nemoci se ruší výuka předmětů:

Kpř/AUB2, Kpř/MGENQ a Kpř/BUGE  RND. Martina Jáče, Ph.D.

Děkuji za pochopení.