Home » Aktuality » Komplexní cvičení v terénu: 30. 5. – 1. 6. 2017

Komplexní cvičení v terénu: 30. 5. – 1. 6. 2017

Vážené studentky a studenti prezenční i kombinované formy studia,

blíží se Komplexní cvičení v terénu, která se uskuteční 30. 5. – 1. 6. 2017. V přiloženém souboru naleznete podrobný program cvičení, doplněný krátkými “lákacími” texty k jednotlivým exkurzním cílům. Věnujte mu, prosím, náležitou pozornost. Účastníky z kombinovaného studia pak prosím, aby mi po prostudování programu sdělili, kdo z nich si vybral který exkurzní den.

Zdraví a na viděnou se těší

Jana Štěpánková

Komplexní exkurze 2017