Home » Aktuality » Instruktáž k souvislé pedagogické praxi 2 ZS 2017/2018 (KPŘ/PX2Q a KPŘ/KPX2Q: M. Morris)

Instruktáž k souvislé pedagogické praxi 2 ZS 2017/2018 (KPŘ/PX2Q a KPŘ/KPX2Q: M. Morris)

Vážení studenti denního i kombinovaného studia,

Všeobecné INFORMACE K PRŮBĚHU A ORGANIZACI PRAXÍ naleznete na webu SPOP v sekci „Studentům – Pedagogické praxe“.

Jedná se především o následující: Instruktáž ke 2. praxi s detailními informacemi, Průvodní dopis ke 2. souvislé praxi, Metodický list pro učitele, Metodická příručka pro studenty, Pokyny k vyúčtování a proplacení praxe, tiskopis Výkaz praxe, Plán náslechů a výstupů atd. Studenti jsou povinni uvedené tiskopisy vytisknout a předat na škole, kde budou praxi vykonávat.

Studenti jsou dále povinni týden před začátkem praxe kontaktovat příslušnou školu a potvrdit svůj nástup.

ZA KATEDRU BIOLOGE

Metodik praxe 2 na KBI: Mgr. Monika Morris Ph.D., Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: monika.morris@upol.cz

Zásady pro úspěšné zakončení předmětu:
Student je povinen v rámci Souvislé pedagogické praxe 2 (PX2Q) vykonat minimálně 3 náslechy a 15 – 18 výstupů z přírodopisu. Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.

Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.

Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.

Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí dr. Morris nejpozději třetí den praxe. Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat. Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KBI jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe telefonicky nebo emailem viz výše uvedený kontakt, případně sekretariát katedry tel: 585 635 181, marcela.pazdirkova@upol.cz).

Pro udělení zápočtu student dokládá na KBI (dr. Morris) výkaz praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a portfolio (dle požadavků na Deník praxe – viz pokyny k PX1Q na: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.

Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné dílčí zápočet udělit.

PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA PLATÍ UVEDENÉ POŽADAVKY S TÍM, ŽE VÝUKU SI MOHU ROZPLÁNOVAT DLE INDIVIDUÁLNÍCH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ.

Na základě podkladů z KBI zápočet do STAGu zapisuje doc. Marcela Musilová.

V případě jakýchkoli nejasností se včas obracejte na M. Morris (viz kontakt výše).

MM