Home » 2018

2018

Změna v rozvrhu oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol, 1. ročník

Vážení,

upozorňuji Vás na změnu výukových předmětů ve dnech 15. 2. 2019 a 12. 4. 2019, viz níže

 Datum  

 Posluch.   

    

    8.00-9.30

   2hodiny


9.45-11.15

2hodiny

 11.30-13.00

     2 hodiny

  13.15-14.45

    2 hodiny

15.00-16.30

  2 hodiny    

16.45–18.15 

   2 hodiny

15.2.

 

7 T

PU 3.03  PU 3.26

PU 3.23

MKGQ Genetika a mol. biologie (Př) Vašut MKGQ Genetika a mol. biologie (Př) Vašut MKPUQ Určovací prakt. z botaniky II (Cv) Hradílek

3.26

MKČQ Přehled geologie ČR pro učitele (Cv) Kopecká 3.03 MKPTQ Terénní praktikum z entomol. II (Cv) Bocáková

3.23

MKTEQ Terénní praktikum z nižších rostlin (Sem) Štěpánková 3.23

 

12.4.

 

15 T

PU 3.03

PU 3.27

 

MKGQ  Genetika a mol. biologie (Cv)  Vašut

3.27

MKGQ  Genetika a mol. biologie (Cv)  Vašut

3.27

MKŽQ Ochrana život. prostředí pro učitele (Př)

Málková

3.03

MKŽQ Ochrana život. prostředí pro učitele (Cv)

Málková

3.03

MKŘEQ

Řez ovocných dřevin (Cv) Škardová (školní pozemek)

Změna v rozvrhu oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor, 3. ročník

Vážení,

upozorňuji Vás na změnu výukových předmětů ve dnech 4. 1. 2019 a 1. 2. 2018, viz níže.

 

 Datum

 

 

Posluch.   

    

 

8.00-9.30

 2 hodiny

 

9.45-11.15

 2 hodiny

11.30-13.00

 2 hodiny

13.15-14.45

 2 hodiny

15.00-16.30

 2 hodiny

16.45-18.15

 2 hodiny

4.1.

 

1 T

ZI P1

PU 3.26

PU 3.07

 

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

AKERO Ekologie rostlin (Př) Hradílek 3.26 AKERO Ekologie rostlin (Př) Hradílek 3.26 EKO/YEKŽO Ekologie živočichů (Př) Tuf

3.07

EKO/YEKŽO Ekologie živočichů (Př) Tuf

3.07

1.2.

 

7 T

ZI P1

PU 3.07

PU 3.26

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

EKO/YHYBO Hydrobiolog. (Př) Rulík

3.07

EKO/YHYBO Hydrobiolog. (Př) Rulík

3.07

AKERO Ekologie rostlin (Cv) Hradílek 3.26 AKERO Ekologie rostlin (Cv) Hradílek 3.26

 

PROTOKOLY BIOLOGICKÁ TECHNIKA

Studenti, kteří chtějí absolvovat zápočet z Biologické techniky dne 11.1.2018 musí doručit opravené protokoly na Katedru biologie do 4.1.2018 do 14:00. Protokoly noste do mojí poličky do MODRÉ SLOŽKY nebo do pracovny.

MNO

Opravné zápočty z geologie

Vážené studentky, vážení studenti,

Ve dnech 17. a 18. 12. máte ještě možnost absolvovat opravné zápočty. Podrobnosti viz STAG.

Současně si vás dovoluji upozornit,že bodová hodnocení vašich zápočtových testů jsou u mě k nahlédnutí. Bodové hodnocení vašich testů nejsem bohužel (oproti slíbenému) schopna vkládat do STAGu  (systém to  umožňuje pouze u zkoušek) ani je veřejně zpřístupnit (z důvodu GDPR).

Jitka Kopecká

Náhrada přednášek z geologie (AGP, BGEOQ, BGEQ)

Vážení studenti,
náhradní výuka za přednášky z geologie (AGP, BGEOQ, BGEQ), které odpadly 24.9 a 1.10. 2018, se bude konat v pondělí 17.12.2018 od 8,00 do 11,15 v místnosti PU 2.25.
Šárka Hladilová

Kpř/BPŽP + Kpř/AEP

Vážení studenti,

začátek přednášky  Kpř/BPŽP a Kpř/AEP  ve čtvrtek 6. 12. 2018  se přesouvá na 15,30 hodin.

Děkuji za pochopení.

 

D.Kovaříková

 

Přednáška z Obecné ekologie/Ekologie – pondělí 3. prosince 2018.

Vážené studentky, vážení studenti,

přednáška z předmětu Obecná ekologie/Ekologie (KPŘ/BEKQ/BEKOQ/AOE) proběhne na základě předchozí domluvy ve 49. kalendářním týdnu v pondělí 3. prosince 2018 od 14:45 h v učebně 3.07. V úterý 4. prosince přednáška odpadá.

Jitka Málková

Výuka dr. Morris v týdnu od 26. – 30. listopadu 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

výuka dr. Morris bude v tomto týdnu (26. – 30. listopadu 2018) probíhat v zastoupení následujícím způsobem:

V úterý 27. listopadu 2018 povede přednášku předmětu KPŘ/BEKQ/BEKOQ/AOE doc. Málková (začátek v 8:00 h, posluchárna 2.25).

Ve čtvrtek 29. listopadu a 6. prosince 2018 povede výuku předmětů KPŘ/MDIKQ a KPŘ/AEV/ENVVQ/ENVQ dr. Kopecká v časech a učebnách dle platného rozvrhu.

Martin Jáč

Zrušení konzultačního času dne 22. 11. 2018

Vážení,

dne 22. 11. 2018 ruším konzultační hodiny z důvodu přeložení výuky cvičení z předmětu BPOAQ. Náhradní termín konzultace si lze případně domluvit prostřednictvím emailové zprávy.

Děkuji za pochopení

Škardová

BIOLOGICKÁ TECHNIKA – PROTOKOLY

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím o odevzdání opravených nebo dosud neodevzdaných protokolů z Biologické techniky  nejpozději do 10.12.2018 do 10:00 hodin. Pokud mě nezastihnete v kanceláři dejte protokol do mojí poličky u sekretariátu.

MNO