Home » 2018 » leden

leden 2018

KPG/PX1Q: Informační schůzka k Souvislé odborné praxi 1 za obor Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol

Vážené studentky, vážení studenti,

informační schůzka k vaší první souvislé praxi v rámci aprobačního předmětu Přírodopis proběhne dne 20.2. 2018, začátek v  9:45 v učebně 3.03 v  první části cvičení z Didaktiky geologie.

Jitka Kopecká

KPŘ/EXKUR; KPŘ/MXKUQ

PROGRAM EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 2017/2018
—————————————————————————————–

PÁTEK 23. 2. 2018
Hornické muzeum Landek Park Ostrava „Velký okruh“

10:45 h: sraz u pokladny Hornického muzea, Pod Landekem 64, Ostrava – Petřkovice
11:00 h: Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci, Expozice báňského záchranářství

Předpokládaná doba prohlídky cca 2 hodiny, poté bude exkurze ukončena.

Poznámka:
Doprava do Ostravy je individuální, studenti hradí cestu sami.
Vstupné (90 Kč/os) je součástí zálohové platby.

Příklad možného dopravního spojení:
Olomouc hl. n. 8:02 – Ostrava hl. n. 9:08 (REGIOJET); z Ostravy hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

——————————————————————————————
PÁTEK 9. 3. 2018
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Ruční papírna Velké Losiny

08:00 h: odjezd autobusu z Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové nádraží)
10-12:00 h: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (elektrárna – filmová projekce, podzemí elektrárny, dolní nádrž)
Polední přestávka – možnost oběda v místní restauraci
14-15:00 h: Ruční papírna Velké Losiny (muzeum a ruční výroba papíru)

Poznámka:
Doprava je zajištěna společná, zájezdovým autobusem.
Sraz na autobusové ploše Tržnice v 8:15 h, odjezd v 8:20 h. Autobus se vrací do Olomouce, kde bude exkurze ukončena. Předpokládaný návrat do Olomouce mezi 16-17 h.
Vstupné (elektrárna 2000 Kč/skupina; papírna 80 Kč/os) i doprava jsou součástí zálohové platby.

——————————————————————————————-

Nutná výbava (pro oba uvedené dny):
S sebou pohodlné terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. V Hornickém muzeu počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem. V CHKO Jeseníky berte v úvahu zejména nižší teploty, možnost srážek a opět mokrý a kluzký povrch. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu (možnost oběda v restauračním zařízení), zápisník.

Zálohová platba (zahrnuje oba uvedené dny):
Zálohu ve výši 500 Kč/os je nutné uhradit nejpozději do 21. 2. 2018 do 13 h dr. Morris (PU 3.05). O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad. Po exkurzi proběhne finální vyúčtování, včetně případného přeplatku/nedoplatku (dle počtu zúčastněných studentů a reálně ujetých kilometrů).

K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU JE NUTNÁ 100% ÚČAST NA VŠECH TŘECH EXKURZNÍCH DNECH (tj. 1 den Mgr. Nyklová-Ondrová, 2 dny dr. Morris), NEÚČAST NELZE NAHRADIT.

Monika Morris

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019.

Vážené studentky, vážení studenti,

Katedra biologie PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019. Uchazeči mohou podat přihlášku pouze prostřednictvím webové aplikace Erasmus+ (https://erasmusplus.upol.cz/) nejpozději do 6. února 2018.

Výběrové řízení proběhne na Katedře biologie dne 7. února 2018 v 9:00 h v učebně 3.07 (Purkrabská 2). Osobní účast uchazečů u výběrového řízení je nezbytná.

Bližší informace jsou k dispozici též na vývěsce katedry (vývěska naproti učebně 3.07), zároveň můžete kontaktovat Dr. Olgu Vránovou, která je koordinátorkou programu Erasmus+ na KPŘ.

Martin Jáč

AKZHG – zápočet pátek 19.1.2018

Vážené studentky a studenti,
dovoluji si Vás tímto upozornit, že mnou vypsaný termín dne 19.1. 2018 v čase od 9:00 do 10:00 je zápočtovým termínem (viz Informace ve STAGu u vypsaného termínu), na zkoušku se prosím hlaste pouze na termíny vypsané paní doc. Hladilovou.
Jitka Kopecká

Konzultační hodiny v průběhu zkouškového období – J. Kopecká

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás informovat, že v průběhu zkouškového období jsou konzultace možné pouze na základě předchozí domluvy e-mailem – tj. neplatí moje konzultační hodiny zimního semestru 2017.
Děkuji za pochopení,
J. Kopecká

Zadání témat bakalářských a diplomových prací.

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás upozornit, že dle platné směrnice PdF-B-17/08 je třeba nejpozději do 31. ledna 2018 odevzdat zadání tématu bakalářské (studenti 2. ročníku bakalářského studia) a diplomové práce (studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia). Témata bakalářských a diplomových prací vypsaná pro akademický rok 2017/2018 jsou od začátku listopadu 2017 vyvěšena na webových stránkách katedry (sekce Bakalářská práce a Magisterská práce) a na příslušné vývěsce katedry. Formulář „Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce“ podepsaný příslušným vedoucím práce prosím odevzdejte nejpozději do 31. ledna 2018 k podpisu vedoucímu katedry.

Martin Jáč

Informace k Souvislé odborné praxi PX1Q, KPX1Q

Vážené studentky, vážení studenti,
praxi si prosím ve STAGu zapisujte pod zkratkou KPG/PX1Q (denní studium) A KPG/KPX1Q (kombinové studium) – vycházejte z tzv. „žluté knížky“.
Chybně uvedené zkratky v informačních materiálech katedry (KPŘ namísto správného KPG ve zkratce katedry) k Souvislé odborné praxi I.a II. budou co nejdříve opraveny.
Děkuji za pochopení.
Jitka Kopecká