Home » Aktuality » Zadání témat bakalářských a diplomových prací.

Zadání témat bakalářských a diplomových prací.

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás upozornit, že dle platné směrnice PdF-B-17/08 je třeba nejpozději do 31. ledna 2018 odevzdat zadání tématu bakalářské (studenti 2. ročníku bakalářského studia) a diplomové práce (studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia). Témata bakalářských a diplomových prací vypsaná pro akademický rok 2017/2018 jsou od začátku listopadu 2017 vyvěšena na webových stránkách katedry (sekce Bakalářská práce a Magisterská práce) a na příslušné vývěsce katedry. Formulář „Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce“ podepsaný příslušným vedoucím práce prosím odevzdejte nejpozději do 31. ledna 2018 k podpisu vedoucímu katedry.

Martin Jáč