Home » 2018 » březen

březen 2018

BODRC/BODRQ 4. 4. 2018

Vážení,

z důvodu nutné účasti na školící akci implementace IS HP (školení rozvrhářů) se ruší dne 4. 4. 2018 výuka předmětů BODRC/BODRQ.

WKPĚS

Kurz pěstitelských prací 20. 4. 2018

Dne 20. 4. bude v době 8:00-12:15 hod. uskutečněna praktická výuka předmětu WKPĚS na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro dobu pobytu na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program – sledujte prosím aktuality webu katedry.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Pavlína Škardová, Oldřich Štěpánek

KKPĚQ 23. 3. 2018

Vzhledem k předpokládanému vývoji počasí začne výuka Kurzu pěstitelských prací ve výukových prostorech našeho pracoviště. Dostavte se prosím k zahájení výuky v pátek 23. 3. 2018 v 8:00hod. na učebnu PU 3.07. V dopoledních hodinách se následně hromadně přesuneme na školní výukový pozemek, kde budeme pokračovat v praktické výuce pěstitelských prací. Je naprosto nezbytné mít s sebou teplý pracovní oděv a obuv, které jsou vhodné pro plánované aktivity (setí, pikýrování, řez ovocných dřevin aj.)

 

 

Botanická cvičení v terénu – informace pro studenty kombinovaného studia

Botanická cvičení v terénu (KPŘ/KBOOT a KPŘ/KBOTQ

(pro studenty 2. roč. kombinovaného studia oborů Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

____________________________________________________________________________________________

Termín konání: 27.4.2018

Vedoucí: Zbyněk Hradílek, Jana Štěpánková

Exkurzní trasa:

27.4. (Pá): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,57 hod. do Grygova, předpokládaný návrat v 13,24 hod.

trasa: Grygov, Království, Strejčkův lom, U Bílých hlín, Grygov – lužní les, stepní louky, teplomilná vegetace.

Jízdenku si kupuje každý sám, využijte různé slevy. Sraz nejméně 10 minut před odjezdem vlaku.

Vezměte s sebou:

· dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

· jídlo a pití s sebou

· psací potřeby, příp. lupa

· potřeby ke sběru rostlinného materiálu (igelit. sáčky, zakládací desky, noviny)

· občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Případné další informace u Z. Hradílka – katedra botaniky PřF UP, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice a katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2-4, Olomouc.

Botanická cvičení v terénu – informace pro studenty prezenčního studia

Botanická cvičení v terénu (KPŘ/BOCTQ, KPŘ/BBOTC a KPŘ/BOCT)

(pro studenty 2. roč. oborů Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání a Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

____________________________________________________________________________________________

Termín konání: 2.5. až 4.5.2018

Vedoucí: Zbyněk Hradílek, Jitka Málková

Exkurzní trasy:

2.5. (St): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,33 hod. do Moravičan, předpokládaný návrat v 15,22 hod.

trasa: Moravičany, Kačení louka, Moravičany – pobřežní porosty, lužní lesy, podmáčené louky.

3.5. (Čt): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,57 hod. do Grygova, předpokládaný návrat v 15,24 hod.

trasa: Grygov, Království, Strejčkův lom, U Bílých hlín, Grygov – lužní les, stepní louky, teplomilná vegetace.

4.5. (Pá): sraz v 8,00 hod. na parkovišti u koupaliště Poděbrady u Olomouce-Řepčína (možno dojít pěšky nebo autobusy č. 18 a 20 od Tržnice, např. odjezd autobusu č. 20 v 7,41 hod. od Tržnice)

trasa: Plané loučky – mokré louky, rákosiny, předpokládaný návrat v 13,00 hod.

Zhodnocení exkurze, zápočet – Pá 4.5. ve 14,30 hod. – učebna 2.25 na Purkrabské ulici.

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám, využijte různé slevy. Sraz vždy nejméně 10 minut před odjezdem vlaku.

Vezměte s sebou:

· dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

· jídlo a pití s sebou

· psací potřeby, příp. lupa

· potřeby ke sběru rostlinného materiálu (igelit. sáčky, zakládací desky, noviny)

· občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Případné další informace u Z. Hradílka – katedra botaniky PřF UP, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice a katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2-4, Olomouc.

KKPĚQ Kurz pěstitelských prací 23. 3. 2018

Kurz pěstitelských prací 23. 3. 2018

Dne 23. 3. bude v době 8:00-14:45 hod. uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚQ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce, kde se v osm hodin ráno setkáme. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Pavlína Škardová, Oldřich Štěpánek