Home » Aktuality » Botanická cvičení v terénu – informace pro studenty prezenčního studia

Botanická cvičení v terénu – informace pro studenty prezenčního studia

Botanická cvičení v terénu (KPŘ/BOCTQ, KPŘ/BBOTC a KPŘ/BOCT)

(pro studenty 2. roč. oborů Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání a Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

____________________________________________________________________________________________

Termín konání: 2.5. až 4.5.2018

Vedoucí: Zbyněk Hradílek, Jitka Málková

Exkurzní trasy:

2.5. (St): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,33 hod. do Moravičan, předpokládaný návrat v 15,22 hod.

trasa: Moravičany, Kačení louka, Moravičany – pobřežní porosty, lužní lesy, podmáčené louky.

3.5. (Čt): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,57 hod. do Grygova, předpokládaný návrat v 15,24 hod.

trasa: Grygov, Království, Strejčkův lom, U Bílých hlín, Grygov – lužní les, stepní louky, teplomilná vegetace.

4.5. (Pá): sraz v 8,00 hod. na parkovišti u koupaliště Poděbrady u Olomouce-Řepčína (možno dojít pěšky nebo autobusy č. 18 a 20 od Tržnice, např. odjezd autobusu č. 20 v 7,41 hod. od Tržnice)

trasa: Plané loučky – mokré louky, rákosiny, předpokládaný návrat v 13,00 hod.

Zhodnocení exkurze, zápočet – Pá 4.5. ve 14,30 hod. – učebna 2.25 na Purkrabské ulici.

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám, využijte různé slevy. Sraz vždy nejméně 10 minut před odjezdem vlaku.

Vezměte s sebou:

· dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

· jídlo a pití s sebou

· psací potřeby, příp. lupa

· potřeby ke sběru rostlinného materiálu (igelit. sáčky, zakládací desky, noviny)

· občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Případné další informace u Z. Hradílka – katedra botaniky PřF UP, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice a katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2-4, Olomouc.