Home » Aktuality » Kurz terénní hydrobiologie – II, III

Kurz terénní hydrobiologie – II, III

Vážené studentky a studenti Aplikované ekologie,

další části (II a III) Kurzu terénní hydrobiologie (KPŘ/AKTH) se uskuteční jako bloková výuka v jeden den, a to ve středu 21. 3. 2018.

První blok proběhne od 9:00 do cca 11:30 na Katedře biologie (zoologická učebna 3.23 + mikrobiologická laboratoř 3.22). Tematicky bude zaměřen na mikrobiologii vody.

Druhý blok proběhne od 13:30 do cca 15:30 na Pevnosti poznání UP v Olomouci, kde navštívíme interaktivní hydrobiologickou expozici. Zde bude pravděpodobně zapotřebí mít připravených cca 30 Kč na zaplacení vstupného.

Na viděnou se těší:

Jana Štěpánková a Markéta Nyklová-Ondrová