Home » 2018 » listopad

listopad 2018

Přednáška z Obecné ekologie/Ekologie – pondělí 3. prosince 2018.

Vážené studentky, vážení studenti,

přednáška z předmětu Obecná ekologie/Ekologie (KPŘ/BEKQ/BEKOQ/AOE) proběhne na základě předchozí domluvy ve 49. kalendářním týdnu v pondělí 3. prosince 2018 od 14:45 h v učebně 3.07. V úterý 4. prosince přednáška odpadá.

Jitka Málková

Výuka dr. Morris v týdnu od 26. – 30. listopadu 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

výuka dr. Morris bude v tomto týdnu (26. – 30. listopadu 2018) probíhat v zastoupení následujícím způsobem:

V úterý 27. listopadu 2018 povede přednášku předmětu KPŘ/BEKQ/BEKOQ/AOE doc. Málková (začátek v 8:00 h, posluchárna 2.25).

Ve čtvrtek 29. listopadu a 6. prosince 2018 povede výuku předmětů KPŘ/MDIKQ a KPŘ/AEV/ENVVQ/ENVQ dr. Kopecká v časech a učebnách dle platného rozvrhu.

Martin Jáč

Zrušení konzultačního času dne 22. 11. 2018

Vážení,

dne 22. 11. 2018 ruším konzultační hodiny z důvodu přeložení výuky cvičení z předmětu BPOAQ. Náhradní termín konzultace si lze případně domluvit prostřednictvím emailové zprávy.

Děkuji za pochopení

Škardová

BIOLOGICKÁ TECHNIKA – PROTOKOLY

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím o odevzdání opravených nebo dosud neodevzdaných protokolů z Biologické techniky  nejpozději do 10.12.2018 do 10:00 hodin. Pokud mě nezastihnete v kanceláři dejte protokol do mojí poličky u sekretariátu.

MNO

Cvičení BPĚSQ 21. 11 . 2018

Dle předchozí domluvy proběhne cvičení z předmětu BPĚSQ 21. 11. 2018 na školním pozemku. V případě intenzivního deště bude cvičení realizováno na učebně. Sněžení na překážku plánovaných činností není.

Výuka dr.Morris

Vážení studenti,
v týdnu od 19. do 23. listopadu 2018  odpadá veškerá výuka dr. Morris.
Studenti rozšiřujícího studia budou mít v rozvrhovaném termínu v pátek 23. 11. předmět Botanika – vyšší rostliny s dr. Hradílkem (viz aktualizovaný rozvrh).
Děkujeme za pochopení.

Cvičení BPOAQ

Vážení,

připomínám změnu termínu cvičení z předmětu BPOAQ ze dne 19. 11. 2018 v době 13:15-14:45hod. Cvičení bude realizováno ve čtvrtek 22. 11. 2018 v době 13:00-15:00hod. ve Vlastivědném muzeu.  Čtvrteční skupina (dle platného rozvrhu: 22. 11. 2018; 11:30-13:00hod.) má termín cvičení nezměněn, avšak cvičení bude také realizováno ve Vlastivědném muzeu.

Cvičení BPOAQ

Vážení,

připomínám změnu termínu cvičení z předmětu BPOAQ ze dne 19. 11. 2018 v době 11:30-13:00hod. Cvičení bude realizováno dnes 14. 11. 2018 v čase 15:00-16:30hod. ve Vlastivědném muzeu.

Výuka Kpř/AZSPQ

Vážení studenti,

náhradní výuka předmětu  Základů správního práva dr. Máchy  proběhne ve  čtvrtek 22. 11.  2018  na učebně 3.03 v době od 9,45 -13 hodin.

Zadávání kvalifikačních prací

Vážení studenti,
v příloze  naleznete odkaz  : Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat bakalářských a magisterských vysokoškolských kvalifikačních prací v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc, kde je detailně popsán postup.