Home » Aktuality » Změna v rozsahu praxí – KPX1Q, PX1Q

Změna v rozsahu praxí – KPX1Q, PX1Q

Vážené studentky a studenti,

dovolujeme si vás upozornit na změnu v rozsahu souvislé odborné praxe 1:

Student/ka dvouoborové kombinace absolvuje min. 5 náslechů v hodinách přírodopisu a 7-10 výstupů v hodinách přírodopisu.

Studenti, kteří mají v kombinaci speciální pedagogiku či muzejnictví (popř. další neučitelské obory), a pedagogickou praxi z přírodopisu tak vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni  tuto vykonat v rozsahu min 8 náslechů a 24 výstupů.

Kompletní pokyny naleznete zde:  Souvislá odborná praxe 1

Jitka Kopecká