Home » 2018 » prosinec

prosinec 2018

Změna v rozvrhu oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol, 1. ročník

Vážení,

upozorňuji Vás na změnu výukových předmětů ve dnech 15. 2. 2019 a 12. 4. 2019, viz níže

 Datum  

 Posluch.   

    

    8.00-9.30

   2hodiny


9.45-11.15

2hodiny

 11.30-13.00

     2 hodiny

  13.15-14.45

    2 hodiny

15.00-16.30

  2 hodiny    

16.45–18.15 

   2 hodiny

15.2.

 

7 T

PU 3.03  PU 3.26

PU 3.23

MKGQ Genetika a mol. biologie (Př) Vašut MKGQ Genetika a mol. biologie (Př) Vašut MKPUQ Určovací prakt. z botaniky II (Cv) Hradílek

3.26

MKČQ Přehled geologie ČR pro učitele (Cv) Kopecká 3.03 MKPTQ Terénní praktikum z entomol. II (Cv) Bocáková

3.23

MKTEQ Terénní praktikum z nižších rostlin (Sem) Štěpánková 3.23

 

12.4.

 

15 T

PU 3.03

PU 3.27

 

MKGQ  Genetika a mol. biologie (Cv)  Vašut

3.27

MKGQ  Genetika a mol. biologie (Cv)  Vašut

3.27

MKŽQ Ochrana život. prostředí pro učitele (Př)

Málková

3.03

MKŽQ Ochrana život. prostředí pro učitele (Cv)

Málková

3.03

MKŘEQ

Řez ovocných dřevin (Cv) Škardová (školní pozemek)

Změna v rozvrhu oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor, 3. ročník

Vážení,

upozorňuji Vás na změnu výukových předmětů ve dnech 4. 1. 2019 a 1. 2. 2018, viz níže.

 

 Datum

 

 

Posluch.   

    

 

8.00-9.30

 2 hodiny

 

9.45-11.15

 2 hodiny

11.30-13.00

 2 hodiny

13.15-14.45

 2 hodiny

15.00-16.30

 2 hodiny

16.45-18.15

 2 hodiny

4.1.

 

1 T

ZI P1

PU 3.26

PU 3.07

 

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

AKERO Ekologie rostlin (Př) Hradílek 3.26 AKERO Ekologie rostlin (Př) Hradílek 3.26 EKO/YEKŽO Ekologie živočichů (Př) Tuf

3.07

EKO/YEKŽO Ekologie živočichů (Př) Tuf

3.07

1.2.

 

7 T

ZI P1

PU 3.07

PU 3.26

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

KPG/AKVF Veřejné finance (Př)

Opletalová

ZI P1

EKO/YHYBO Hydrobiolog. (Př) Rulík

3.07

EKO/YHYBO Hydrobiolog. (Př) Rulík

3.07

AKERO Ekologie rostlin (Cv) Hradílek 3.26 AKERO Ekologie rostlin (Cv) Hradílek 3.26

 

PROTOKOLY BIOLOGICKÁ TECHNIKA

Studenti, kteří chtějí absolvovat zápočet z Biologické techniky dne 11.1.2018 musí doručit opravené protokoly na Katedru biologie do 4.1.2018 do 14:00. Protokoly noste do mojí poličky do MODRÉ SLOŽKY nebo do pracovny.

MNO

Opravné zápočty z geologie

Vážené studentky, vážení studenti,

Ve dnech 17. a 18. 12. máte ještě možnost absolvovat opravné zápočty. Podrobnosti viz STAG.

Současně si vás dovoluji upozornit,že bodová hodnocení vašich zápočtových testů jsou u mě k nahlédnutí. Bodové hodnocení vašich testů nejsem bohužel (oproti slíbenému) schopna vkládat do STAGu  (systém to  umožňuje pouze u zkoušek) ani je veřejně zpřístupnit (z důvodu GDPR).

Jitka Kopecká

Náhrada přednášek z geologie (AGP, BGEOQ, BGEQ)

Vážení studenti,
náhradní výuka za přednášky z geologie (AGP, BGEOQ, BGEQ), které odpadly 24.9 a 1.10. 2018, se bude konat v pondělí 17.12.2018 od 8,00 do 11,15 v místnosti PU 2.25.
Šárka Hladilová

Kpř/BPŽP + Kpř/AEP

Vážení studenti,

začátek přednášky  Kpř/BPŽP a Kpř/AEP  ve čtvrtek 6. 12. 2018  se přesouvá na 15,30 hodin.

Děkuji za pochopení.

 

D.Kovaříková