Home » Aktuality » informace pro studenty – nabídka jazykového kurzu

informace pro studenty – nabídka jazykového kurzu

 

V rámci projektu „Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“, který je financován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko,

se mohou studenti biologie hlásit do intenzivního týdenního pobytového kurzu výuky polského jazyka. Výuka bude koncipována s důrazem na běžnou komunikaci i odbornou terminologii v souladu s rozvojem jazykových kompetencí pro uplatnění v česko-polském pohraničí.

Vzdělávací kurz se bude konat v Ostravě.

Termín: 4. – 8. 2. 2019

Náklady budou hrazeny z projektu a veškeré studijní materiály budou pro studenty k dispozici zdarma.

Počet míst je omezen (max. 8 studentů terciárního vzdělávání).

Termín pro přihlášení je do 31. 1. 2019

Další informace Ing. Helena Kilianová, Ph.D., helena.kilianova@upol.cz, tel 776 285 865