Home » Aktuality » Studijní obory a programy na Katedře biologie PdF UP – 2019/2020

Studijní obory a programy na Katedře biologie PdF UP – 2019/2020

Podrobné informace o studijních oborech a programech garantovaných Katedrou biologie PdF UP pro akademickém roce 2019/2020 jsou dostupné na webovém odkazu:

https://www.pdf.upol.cz/kpr/studium/studijni-obory-a-programy/

Martin Jáč