Home » 2020 » leden

leden 2020

informace studentům Kpř/KMZO

Vážení studenti,

výuka  předmětu Kpř/KMZO se bude konat 28.2.2020 15-16,30 hod. na 3.04

V. Cenklová

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

 

TERMÍN PRO ZADÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ JE DO 28.2.2020

Souvislá pedagogická praxe 1: Doplňující informace pro studenty kombinovaného studia

Odlišnosti oproti studentům prezenčního studia:
1. student kombinovaného studia si svoji praxi organizuje na základě svých časových možností. Není tedy povinován splnit ji v průběhu tří týdnů v pevně stanoveném termínu Střediskem odborných a pedagogických praxí PdF UP. Může si praxi časově zorganizovat dle svých potřeb, avšak v jejím celkovém požadovaném rozsahu, tj. 5 náslechů a 10 výstupů za obor přírodopis.
2. Takto organizovanou praxi si student kombinovaného studia plně zařizuje sám, individuálně si domlouvá školu i cvičného učitele. V tomto případě smlouvu se zvolenou školou PdF UP neuzavírá a záleží tedy čistě na samotné dohodě mzi studentem kombinovaného studia a příslušnou školou.
3. Pokud jste učitelem přírodopisu s délkou praxe větší než 3 roky, není nutné odevzdávat hodnocení cvičného učitele a rozvrh náslechových a výstupových hodin (viz níže). V takovém případě odevzdáte jako podklad k zápočtu pouze Deník praxe zpracovaný dle pokynů naší katedry (viz níže). Délku praxe potvrdí příslušná škola (razítko a podpis vedení školy).
Povinností studenta kombinovaného studia pro úspěšné absolvování souvislé pedagogické praxe jsou poté totožné se studenty prezenčního studia, tj. především:
1. vést si Deník praxe, jehož obsah je specifikován v pokynech pro Souvislou pedagogickou praxi 1 (viz aktuality na www stránkách katedry: kbi.upol.cz)
2. odevzdat rozvrh náslechových a výstupových hodin – po dohodě se cvičným učitelem na rozvrhu náslechových a výstupových hodin doručit tento rozvrh metodikovi praxe, nejlépe e-mailem a to v dostatečně čitelné podobě (ideální je scan, méně vhodná je kopie fotoaparátem)
3. odevzdat hodnocení vaší praxe cvičným učitelem s potvrzením všech náslechových a výstupových hodin
Potřebné formuláře (hodnocení praxe, rozvrh) naleznete na stránkách Střediska odborných pedagogických praxí PdF UP (informace viz výše uváděné pokyny naší katedry k souvislé pedagogické praxi).
Jitka Kopecká

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího Mgr. studia k předmětu Souvislá pedagogická praxe 1 (KPŘ/PNP1@, KPŘ/KNP1@)

Vážené studentky, vážení studenti,

instruktáž k Souvislé pedagogické praxi 1 proběhne  v následujících dnech:

studenti prezenčního studia: úterý 11. 2. 2020 v 8:15 na Katedře biologie (učebna 3.03 – geologie)

studenti kombinovaného studia: pátek 28.2. 2020 na začátku společné výuky PNDG@ (Didaktika geologie)

Smyslem instruktáže je seznámit studenty s průběhem první souvislé pedagogické praxe, jejími organizačními, pedagogicko-didaktickými i profesně orientovanými specifiky.

Veškeré informace máte již k dispozici od 28.11.2019 také zde: http://new2.kbi.upol.cz/?s=pnp1%40&submit=

V případě jakýchkoliv dotazů stran organizace, vedení a průběhu souvislé pedagogické praxe mne také můžete kontaktovat osobně či e-mailem na jitka.kopecka@upol.cz, popř. telefonicky na tel. 585 635 180.

Jitka Kopecká

PROGRAM EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI: KPŘ/EXKUR, EXKUQ, MXKUQ

Pátek 28. 2. 2020

Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice

Program:

10:30                           Sraz na recepci Hornického muzea, Landek Park v Ostravě

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

11:00-13:00                Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Velký okruh

(důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci, expozice báňského záchranářství)

Cena vstupného (osoba/student): 110,-

Kontakt: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice; e: landekpark@dolnivitkovice.cz; +420 602 532 414 (recepce)

Přesun do Dolních Vítkovic (MHD)

14:00-15:45                Dolní oblast Vítkovice, B okruh Vysokopecní (bez Bolt Tower)

(prohlídka zaměřená na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

Kontakt: Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s., Vítkovice 3004, Vítkovice, 703 00 Ostrava; e: nkp@dolnivitkovice.cz; +420 595 952 281, +420 724 955 121(průvodcovský servis – pí. Hana Plachá)

Poznámka:

Doprava do Ostravy a zpět je individuální, po vlastní ose. Vzhledem k přesunu MHD (hl. n. – Landek, Landek – Dolní Vítkovice, Dolní Vítkovice – hl. n.) si prosím po příjezdu do Ostravy nezapomeňte zajistit jízdné MHD (Ostrava nově nevede papírové jízdenky)!

Předpokládané doby prohlídek jsou vždy na daném místě cca 2 hod (viz výše orientační program), poté bude exkurze ukončena.

Příklady možného dopravního spojení:

Tam: Olomouc hl. n. 8:02 – Ostrava hl. n. 8:05 (REGIOJET); v Ostravě z hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

Zpět: Ostrava hl. n. 16:14 (Ex 140 Ostravan), Ostrava hl. n. 17:15 (SC 500 Pendolino)

S sebou:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. Počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem.

Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Dále nezapomeňte doklady na slevu jízdného, studentský průkaz a zakoupit jízdné MHD!

Pátek 6. 3. 2020

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Program*:

9:00                            Sraz před hlavním vchodem do Sluňákova

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

9:15-9:45                    Sluňákov, komentovaná prohlídka

(vznik ekocentra, výstavba moderní nízkoenergenické budovy, hlavní poslání a činnost ekocentra, aktivity pro školy i veřejnost)

10:00-12:30                Sluňákov, účast na denním ekologickém výukovém programu pro školy “Tričko” (8. – 9. roč. ZŠ)

(metodický rozbor programu, diskuse s lektory)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

Co se o tričku dozvíme ze štítku a co naopak zůstává skryto? Odkud se vzala bavlna na jeho výrobu? Kdo a za jakých podmínek tričko ušil, kolik dostal zaplaceno? Budeme se zabývat environmentálními a sociálními důsledky výroby oblečení, které nosíme. Zaměříme se na to, co my jako spotřebitelé můžeme udělat pro snížení negativních dopadů, a představíme si konkrétní možnosti, které můžeme zvažovat.

(https://slunakov.cz/wp-content/uploads/2019/11/Nabídka-denních-EVP-2019-2020.pdf)

Kontakt:

Libor Sukup; lektor, objednávky denních programů; libor.sukup@slunakov.cz; 585 154 839

Předpokládané ukončení cca ve 13 hod.

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Poznámka:

Doprava do Sluňákova a zpět je individuální, po vlastní ose.

Příklady možného dopravního spojení:

Z Olomouce autobusem MHD č. 18 a 20 ze zastávek Tržnice a Náměstí Hrdinů. V Horce zastávka Horka (BUS20) nebo Horka, škola (BUS18). Sluňákov najdete na konci Horky směrem na Skrbeň vpravo. V případě, že není příliš mokro, můžete od zastávky Horka, škola použít polní cestu vpravo za domy.

Tam – bus č. 20: Olomouc Tržnice 8:39 – Horka 8:55.

Zpět – bus č. 20: Horka 13:10 – Olomouc Tržnice 13:29.

S sebou:

Pohodlné oblečení a obuv odpovídající ročnímu období – z větší části se budeme pohybovat v budově ekocentra, ale počítejte i s možností prohlídky exteriéru. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Upozornění:

K získání zápočtu je nutná 100% účast na všech třech exkurzních dnech.

Monika Morris

Exkurze k udržitelnému rozvoji: KPŘ/EXKUR, EXKUQ, MXKUQ

Vážení studenti,

Exkurze k udržitelnému rozvoji proběhne v následujících termínech:

pátek 28. 02. 2020 (Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice),

pátek 06. 03. 2020 (Sluňákov – mj. výukový program s udržitelnou tematikou).

Harmonogram a další informace budou upřesněny.

Monika Morris

INFORMACE STUDENTŮM

 Vážení studenti,
Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.  v době od 6.1. do 25.1.2020 nebude  na katedře přítomna, potřebné dotazy lze řešit mailem:
jitka.malkova@tiscali.cz.
Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA KONZULTAČNÍCH HODIN DR. MORRIS

Období 2. 1. 2020 – 7. 2. 2020: středa 13:00 – 13:45 hod

Děkujeme za pochopení.

Ekologie: opravné zápočty – ZMĚNA

Vážení studenti,

oznamuji následující změnu opravných zápočtů z předmětu Ekologie/Obecná ekologie:

 

AOE, BEKQ, BEKOQ

Zrušený termín: 10. 01. 2020                 Náhradní termín: 16. 01. 2020, 09:00 h, 3.05

 

AKOE, KEKOQ

Zrušený termín: 14. 01. 2020                 Náhradní termín: 21. 01. 2020, 14:00 h, 3.05

 

Využijte prosím nově vypsané termíny – viz STAG (v případě komplikací mne kontaktujte).

 

Děkuji za pochopení.

Monika Morris