Home » Aktuality » INFORMACE STUDENTŮM

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/AKTP, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Termín konání: 24.4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Sraz studentů: Litovel u autobusového nádraží v 8 45

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

Obsah: jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace toku, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů, ochranářsky významné druhy (chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodivrzity

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

pokud pojedete auty, já budu parkovat před Teskem

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

· dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

· jídlo a pití na I. den s sebou

· psací potřeby, příp. lupa

· občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

Vypsaný termín ve STAG 3.4. je posunut vzhledem k vývoji vegetace.

Pokud se někomu termín nehodí, napište mně, nabídnu termíny s denními studenty od 14. do 16.4.

Olomouc 18.2.2020 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.