Home » Aktuality » KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Vážené studentky, vážení studenti,

při dokončování svých kvalifikačních prací (bakalářská/diplomová/závěrečná) prosím průběžně konzultujte elektronicky své kvalifikační práce se svými vedoucími (využívejte e-mailové kontakty uvedené na webových stránkách katedry biologie).

Bližší informace o řešení situace ohledně zápočtů/zkoušek/státnic a obhajob budou dostupné na webových stránkách UP: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/ Informace o implementaci příslušných opatření na KPŘ budou dostupné na těchto webových stránkách poté, co budeme mít bližší informace k dispozici od vedení UP/PdF UP.

Děkuji Vám za trpělivost a přeji všem hodně zdraví a klidu v nadcházejících dnech. Přestože je aktuální situace mimořádná a v mnoha ohledech náročná, věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ