Home » Aktuality » Zrušení kontaktní výuky 11. 3. – 22. 3. 2020 – doplňující informace.

Zrušení kontaktní výuky 11. 3. – 22. 3. 2020 – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

zrušení kontaktní výuky se týká i všech prezenčních typů zápočtů, kolokvií, zkoušek, konzultací k BP/DP, veškeré výuky v prezenčním studiu a také výuky v kombinovaném studiu ve dnech 13. března 2020 a 20. března 2020.

Ohledně požadavků na splnění předmětů, studijních materiálů, distančních forem výuky a studia Vás budou postupně elektronicky kontaktovat vyučující příslušných předmětů. Prosím, aby Vaše komunikace s vyučujícími v souladu s pokyny vedení UP/PdF UP probíhala výhradně elektronicky nebo telefonicky.

V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se můžete průběžně obracet též přímo na sekretariát katedry (marcela.pazdirkova@upol.cz; tel. 585 635 181) nebo vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz; tel. 585 635 183).

Martin Jáč, vedoucí KPŘ