Home » Aktuality » INFORMACE STUDENTŮM

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

  1. roč. Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor: KPŘ/ATPX

AKTP (studenti si vyberou 1 den z nabízeného programu, zapíši se do STAG, počet omezen)

Termín konání: 1. 6.- 5. 6. 2020

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

1.6. (po)          Sraz: Hynkov restaurace

Trasa: z Hynkova směr Horka n/Moravou: CHKO Litovelské Pomoraví

(NPR Ramena řeky Moravy, PR Kenický, PR Panenský les, PP Daliboř)

(květena tvrdých luhů a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc Tržnice 11 05, Hynkov 11 34, z Horka n/Moravou autobus 20 (17 14,17 40, 18 10)

 

2.6. (út)           Sraz: na parkovišti u jezera Poděbrady v 13:00

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví PR Plané loučky

(květena nivních luk a jasanovo-olšového luhu; management luk, meliorace; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní; zadržování vody v krajině

(z Olomouce např. od Tržnice autobusy 18 a 20)

 

3.6. (st):          Sraz: Litovel u autobusového nádraží

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(květena tvrdých a měkkých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 (15 44)

 

4.6. (čt):          Sraz: v Hoštejně na vlakovém nádraží

Trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a údolím směrem k Drozdovské pile

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(Olomouc 8 33 do Zábřehu, odtud 9 17 – 9 24; zpět vlak 15 00, Olomouc 15 51)

 

5.6. (pá):        Sraz: Mladeč náměstí

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (PP Třesín, NPP Podkova)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, vlhké louky; ochranářsky významné druhy (druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

 

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

  • dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)
  • jídlo a pití na I. den s sebou
  • psací potřeby, příp. lupa
  • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

 

Požadavky k udělení zápočtu: aktivní účast a předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

 

Olomouc 18.5.2020                                       doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.