Home » Aktuality » INFORMACE STUDENTŮM

INFORMACE STUDENTŮM

PROGRAM KOMPLEXNÍCH CVIČENÍ V TERÉNU 2020

Šárka Hladilová & Markéta Nyklová-Ondrová & Eva Jahodářová

Pondělí 8. 6. 2020 Haná: Čechy pod Kosířem, Kosíř

· Odjezd autobusem (780439 30) do Čech pod Kosířem v 8:00 ze zastávky Olomouc autobusové nádraží, příjezd do Čech pod Kosířem- sokolovna v 8:42.

· Pěší exkurze po zdejším zámeckém areálu, dále přes Velký a Malý Kosíř do Slatinic (cca 6–7 km); návrat do Olomouce linkovým autobusem

· zámecký areál Čechy pod Kosířem: „Na ploše více než 20 ha, pod působivou kulisou nejvyššího vrcholku Hané, Velkého Kosíře (442 m n. m.), roste přes dvě stě druhů jehličnatých a listnatých stromů a keřů. Souvislé zalesněné plochy tu a tam přeruší krásně udržovaná louka, cesta či stezka. Úžasnou kulisu tvoří také dva velké rybníky, kvákání žab a zpěv ptáčků. Prostě idylka…“ (http://www.spqo.cz/content/zamecky-park-v-cechach-pod-kosirem).

· Mánesův kraj: přírodní park Velký Kosíř – „Na západ od Slatinic se zvedá výběžek Bouzovské vrchoviny s vrcholem Velký Kosíř, humorně nazývaný „hanácké Mont Blank“. Je to zalesněné oblé pohoří na rozhraní Olomoucka a Prostějovska zvané Kosíř, který je opředen řadou pověstí a bájí“ (http://slatinice.webzdarma.cz/kosir.html).

· Malý Kosíř: „Vrchol Malého Kosíře a přilehlé svahy se suchomilnou vegetací vytváří cenné biocentrum v zemědělské krajině u Slatinic na Hané. V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území“ (http://www.sagittaria.cz/cs/prirodni-rezervace-maly-kosir).

Úterý 9. 6. 2020 Haná: Mladečský kras

· Odjezd autobusem z Olomouckého autobusového nádraží v 8:30 (890302 22) do Litovle zastávka Palackého (9:16), odtud odjezd autobusem (890307 17) v 9:22 do Mladeč náměstí, příjezd v 9:41

· Pěší exkurze po Mladečském krasu a přes lužní lesy v okolí; návrat do Olomouce linkovým autobusem

· vrch Třesín: „Třesín je krasový vrch v těsné blízkosti obce Mladeč v CHKO Litovelské Pomoraví. Jedná se o návrší tvořené devonskými vápenci s řadou krasových útvarů včetně jeskyní. Veřejnosti přístupné jsou Mladečské jeskyně, které tvoří složitý labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Pro celé území je typická teplomilná vegetace vápenců a skladba lesa, který tvoří teplé dubohabrové háje a bukové doubravy. Pestrost území dotváří drobné stavby romantického areálu Lichtenštejnů, v němž můžeme vypozorovat určitou podobnost s mnohem známějším Lednicko-Valtickým areálem” (http://www.sagittaria.cz/cs/naucna-stezka-tresin).

· Mladečské jeskyně: „Prostupují vrchem Třesín (345 m n.m.) při západním okraji obce Mladeč a jsou největším jeskynním systémem Mladečského krasu. Představují převážně horizontální, velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů, s krápníkovou výzdobou a četnými blokovými závaly, několika strmými chodbami zasahují až pod hladinu podzemní vody. Patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Mají celkem 1 250 metrů chodeb a síní o výškovém rozpětí 30 metrů. Byly po pradávném zavalení vchodu znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 elektricky osvětleny. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí; prohlídka trvá cca 40 minut. Teplota vzduchu je 8 °C, průměrná relativní vlhkost 95 %“ (https://www.caves.cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/o-jeskyni).

Středa 10. 6. 2020 Valašsko: Rožnov pod Radhoštěm

· Odjezd z hlavního nádraží v Olomouci v 7:51 vlakem (Ex 121 Valašský expres) do Valašského Meziříčí (8:51), zde přestup na osobní vlak (Os 3907) v 9:11 směr Rožnov pod Radhoštěm, příjezd v 9:31, návrat do Olomouce vlakem

· Zde exkurze po skanzenu – „Valašském muzeu v přírodě“ (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina)

· Valašské muzeum v přírodě: „V současné době je Rožnov proslaven především Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina). Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum. Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a dobytek“ (http://www.visitroznov.cz/valasske-muzeum-v-prirode-v-roznove-pod-radhostem/ds-1011).

Další informace k exkurzi

· Exkurze se mohou zúčastnit pouze osoby, které v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.). Tuto skutečnost studenti doloží vedoucím exkurze čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

· Dále jsou studenti povinni si sebou vzít roušky či jiné ochranné pomůcky, kterými si zakryjí nos a ústa; také desinfekci na ruce.

· V případě potřeby léky (alergie, astma atd.).

· Blok a psací potřeby

· Rovněž je vítáno, pokud si sebou vezmete epruvety, síťky na lovení vodních bezobratlých (akvaristické síťky, cedník), entomologické pinzety, lupy, dalekohled, případně si stáhněte aplikaci k určování ptáků, bezobratlých, rostlin atd.

· Finance: cestovné za hromadnou dopravu si hradí každý účastník sám. Dále je třeba mít připraveny peníze na úhradu vstupného (skanzen v Rožnově p. Radhoštěm: 200 Kč; Mladečské jeskyně: 120 Kč; příp. zámek v Čechách p. Kosířem: 90 Kč).

· Vybavení: přiměřené terénní oblečení a obuv (náročnost terénu odhadněte z informací v programu) – bude se relativně hodně chodit, nutná je dobrá terénní obuv a kvalitní pláštěnka, případně i pokrývka hlavy či opalovací krém, studentský průkaz (ISIC) kvůli možnostem uplatnit slevy na vstupné; jídlo a dostatek pití atp.

· Udělení zápočtu: podmínkou je účast na exkurzích a aktivita během celé exkurzi a při závěrečné diskusi.

· Změna programu vyhrazena (zejména v souvislosti s vývojem počasí) – sledujte tedy, prosíme, v době exkurzí aktuality na stránkách Katedry biologie. · Kontakt na vedoucí: Šárka Hladilová (e-mail: sarka.hladilova@upol.cz), Markéta Nyklová-Ondrová (e-mail: ondrova.marketa@seznam.cz), Eva Jahodářová (e-mail: eva.jahodarova@upol.cz)