Home » Search results for 'pnp1@'

Výsledky vyhledávání pro: pnp1@

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího Mgr. studia k předmětu Souvislá pedagogická praxe 1 (KPŘ/PNP1@, KPŘ/KNP1@)

Vážené studentky, vážení studenti,

instruktáž k Souvislé pedagogické praxi 1 proběhne  v následujících dnech:

studenti prezenčního studia: úterý 11. 2. 2020 v 8:15 na Katedře biologie (učebna 3.03 – geologie)

studenti kombinovaného studia: pátek 28.2. 2020 na začátku společné výuky PNDG@ (Didaktika geologie)

Smyslem instruktáže je seznámit studenty s průběhem první souvislé pedagogické praxe, jejími organizačními, pedagogicko-didaktickými i profesně orientovanými specifiky.

Veškeré informace máte již k dispozici od 28.11.2019 také zde: http://new2.kbi.upol.cz/?s=pnp1%40&submit=

V případě jakýchkoliv dotazů stran organizace, vedení a průběhu souvislé pedagogické praxe mne také můžete kontaktovat osobně či e-mailem na jitka.kopecka@upol.cz, popř. telefonicky na tel. 585 635 180.

Jitka Kopecká

KPŘ/PNP1@, KPŘ/KNP1@: Organizace Souvislé pedagogické praxe 1 na katedře biologie

Vážené studentky a vážení studenti,

informace k organizaci Souvislé pedagogické praxe 1 v letním semestru akademického roku 2019/20 naleznete zde: PRAXE 2020

Informační schůzka k souvislé pedagogické praxi bude realizována na začátku letního semestru před započetím praxí. O jejím konání budete včas informováni.

Případné další dotazy ráda zodpovím osobně či na e-mailu jitka.kopecka@upol.cz

Jitka Kopecká, metodik pedagogických praxí Katedry biologie

Organizace výuky předmětů vyučovaných J. Kopeckou po dobu trvání karanténních opatření a zrušení kontaktní výuky na UP

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím, abyste v době omezení kontaktní výuky sledovali pravidelně komunikační kanály pro jednotlivé předměty:

  • KPŘ/AZHG@, BDIKQ@, KZPEQ, PND1@, PNDG@ – veškeré informace, požadavky k samostudiu a studijní materiály budou průběžně sdíleny prostřednictvím Moodle
  • Souvislé pedagogické praxeKPŘ/PNP1@, KNP1@ - vycházejte z informací, které jste obdrželi před zahájením vašich praxí a jsou dostupné též na stránkách katedry. Termín pro odevzdání elektronického portfolia pro studenty denního studia je 30. duben 2020. odevzdáváte v systému STAG. Studenti kombinovaného studia odevzdávají svá portfolia elektronicky nejpozději do 15. června 2020 na e-amilovou adresu jitka.kopecka@upol.cz.
  • Pokud někteří studenti nemají ještě uzavřen předmět KPG/KPX2Q, prosím, aby mne kontaktovali e-mailem na adresu jitka.kopecka@upol.cz
  • Předměty, kde aktuálně zastupuji dr. Morris: KPŘ/BPENQ, AGPZ, BGPZ, MKNQ, MKPPQ - veškeré informace vám byly zaslány e-mailem, stejným způsobem budou v případě potřeby doplňovány a aktualizovány.
  • Informace k výuce terénních exkurzí a předmětu Přehled geologie ČR (KPŘ/PNGČ@, KNGČ) v rámci denního i kombinovaného studia budou upřesněny s ohledem na vývoj situace na PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA – sledujte Moodle.

Se studenty, kteří potřebují konzultace k závěrečné práci, se domlouvám vždy individuálně prostřednictvím e-mailu.

Prosím, sledujte uvedené komunikační kanály a v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji za spolupráci.

Jitka Kopecká

Praxe

Praxe ve studijním oboru: Učitelství přírodopisu/environmentální výchovy pro 2. stupeň základní školy (NMgr.)

Souvislá pedagogická praxe 1

PNP1@, KNP1@ – pokyny


Souvislá pedagogická praxe 2

PNP2@, KNP2@ – pokyny

ZAVŘÍT

Praxe ve studijním oboru: Aplikovaná ekologie

Odborná praxe I (KPŘ / AOP1Q, KPŘ / AKO1Q)

metodik: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.

Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe (viz Odborná praxe I.) a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe.

Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.

Veškeré informace k odborné praxi I vám podá odborný garant praxe, Doc. RNDr. Jitka Málková, Csc. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, e-mail: jitka.malkova@upol.cz, tel.: +420 585 635 188).

ZAVŘÍT

Odborná praxe II (KPŘ / AOP2Q, KPŘ / AKO2Q)

metodik: Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe (viz Odborná praxe I.) a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe. Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.
Veškeré informace k odborné praxi II vám podá odborný garant praxe, Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 198, email: katka.sklenarova@email.cz).

ZAVŘÍT

AOP1Q, AOP2Q: Smlouva o zajištění praxe studentů Aplikované ekologie
AOP1Q: Výkaz odborné praxe
AOP2Q: Výkaz odborné praxe