Home » Articles posted by Martin Jáč

Martin Jáč

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY BIOLOGIE

Vážené studentky, vážení studenti,

s účinností od pátku 12. června 2020 budou veškeré informace týkající se výuky a dalších aktivity Katedry biologie PdF UPOL výhradně na nových webových stránkách.

ODKAZ: https://www.pdf.upol.cz/kpr/

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

Možnost on-line zkoušení na KPŘ

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem dotazům na možnosti on-line zkoušení předmětů garantovaných KPŘ si Vás dovoluji informovat, že aktuálně rektorát UP připravuje přesný metodický postup pro on-line zkoušení. Zatím nevím přesný termín, kdy bude dokončen (předpokládám na základě aktuálních informací, které mám k dispozici, že to bude během příštího týdne nebo nejpozději do konce dubna).

Poté, co budou pravidla on-line zkoušení na UP dostupná jak vyučujícím, tak studentům, bude možné na KPŘ začít realizovat zkoušení také on-line způsobem podle přesně definovaných pravidel. Proto prosím v tomto ohledu o trpělivost do doby, než vedení univerzity příslušný metodický materiál dokončí.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

Informace pro studenty absolventských ročníků – individuální aktivity pro studenty od 20. dubna 2020.

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude možné od 20. dubna 2020 realizovat individuální aktivity pro studenty posledních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia (např. individuální zkoušení, konzultace k BP/DP apod.).

V rámci jednotlivých domluvených a vypsaných termínů vyučujícími KPŘ prosím o striktní dodržování následujících pravidel při jejich realizaci:

1) Jakékoliv individuální aktivity je možné realizovat v maximálním počtu 5 osob (= maximum 4 studenti a vyučující)

2) Na stanovený termín zápočtu, zkoušky či konzultace se prosím dostavte přesně v čase stanoveném vyučujícím, dobu pobytu v budově PdF na Purkrabské ulici omezte prosím na nezbytné minimum spojené s realizací konkrétní aktivity (zápočet, zkouška, konzultace).

3) Dodržujte prosím povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) po celou dobu pobytu v budově PdF UP na Purkrabské ulici a další aktuálně platné požadavky vyplývající z mimořádných opatření vlády ČR (dodržování vzájemného minimálně dvoumetrového odstupu, veškeré zásady hygieny apod.).

Další informace najdete na webových stránkách UP:

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-se-znovuotevre-pro-studenty-absolventskych-rocniku/

a na stránkách PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

Předem děkuji za dodržování všech nastavených pravidel.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Informace PdF UP o průběhu studia během nouzového stavu.

Vážené studentky, vážení studenti,

aktuální informace vedení PdF UP k průběhu a realizaci studia v období nouzového stavu jsou dostupné na webových stránkách PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

V případě jakýkoliv dotazů se můžete průběžně obracet na vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz), budeme se snažit vše obratem řešit dle aktuálních možností.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Vážené studentky, vážení studenti,

při dokončování svých kvalifikačních prací (bakalářská/diplomová/závěrečná) prosím průběžně konzultujte elektronicky své kvalifikační práce se svými vedoucími (využívejte e-mailové kontakty uvedené na webových stránkách katedry biologie).

Bližší informace o řešení situace ohledně zápočtů/zkoušek/státnic a obhajob budou dostupné na webových stránkách UP: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/ Informace o implementaci příslušných opatření na KPŘ budou dostupné na těchto webových stránkách poté, co budeme mít bližší informace k dispozici od vedení UP/PdF UP.

Děkuji Vám za trpělivost a přeji všem hodně zdraví a klidu v nadcházejících dnech. Přestože je aktuální situace mimořádná a v mnoha ohledech náročná, věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Zrušení kontaktní výuky – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí vedení UP platí aktuálně zrušení kontaktní výuky do odvolání. Bližní informace k řešení mimořádné situace ohledně COVID-19 doporučuji sledovat následující informační kanály:

1) Obecné informace: https://www.upol.cz/covid-19/

2) Semestr/státnice/zkoušky: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/

3) V případě zájmu o dobrovolnictví a pomoc: https://www.upol.cz/covid-19/dobrovolnici/

Ohledně informací týkajících se výuky na KPŘ prosím sledujte tyto webové stránky (sekce aktuality).

V případě potřeby můžete průběžně prostřednictvím univerzitního e-mailu kontaktovat své vyučující.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ (kontakt: martin.jac@upol.cz)

Zrušení kontaktní výuky 11. 3. – 22. 3. 2020 – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

zrušení kontaktní výuky se týká i všech prezenčních typů zápočtů, kolokvií, zkoušek, konzultací k BP/DP, veškeré výuky v prezenčním studiu a také výuky v kombinovaném studiu ve dnech 13. března 2020 a 20. března 2020.

Ohledně požadavků na splnění předmětů, studijních materiálů, distančních forem výuky a studia Vás budou postupně elektronicky kontaktovat vyučující příslušných předmětů. Prosím, aby Vaše komunikace s vyučujícími v souladu s pokyny vedení UP/PdF UP probíhala výhradně elektronicky nebo telefonicky.

V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se můžete průběžně obracet též přímo na sekretariát katedry (marcela.pazdirkova@upol.cz; tel. 585 635 181) nebo vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz; tel. 585 635 183).

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Otázky ke SZZ.

Vážené studentky, vážení studenti,

aktuální otázky ke SZZ pro letní termín SZZ (květen/červen 2019) a podzimní termín SZZ (srpen/září 2019) jsou dostupné na nových webových stránkách katedry:

https://www.pdf.upol.cz/kpr/studium/statni-zaverecne-zkousky/

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Studijní obory a programy na Katedře biologie PdF UP – 2019/2020

Podrobné informace o studijních oborech a programech garantovaných Katedrou biologie PdF UP pro akademickém roce 2019/2020 jsou dostupné na webovém odkazu:

https://www.pdf.upol.cz/kpr/studium/studijni-obory-a-programy/

Martin Jáč

Přednáška z Obecné ekologie/Ekologie – pondělí 3. prosince 2018.

Vážené studentky, vážení studenti,

přednáška z předmětu Obecná ekologie/Ekologie (KPŘ/BEKQ/BEKOQ/AOE) proběhne na základě předchozí domluvy ve 49. kalendářním týdnu v pondělí 3. prosince 2018 od 14:45 h v učebně 3.07. V úterý 4. prosince přednáška odpadá.

Jitka Málková