Home » Articles posted by Jitka Kopecká

Jitka Kopecká

AKZHG – zápočet pátek 19.1.2018

Vážené studentky a studenti,
dovoluji si Vás tímto upozornit, že mnou vypsaný termín dne 19.1. 2018 v čase od 9:00 do 10:00 je zápočtovým termínem (viz Informace ve STAGu u vypsaného termínu), na zkoušku se prosím hlaste pouze na termíny vypsané paní doc. Hladilovou.
Jitka Kopecká

Konzultační hodiny v průběhu zkouškového období – J. Kopecká

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás informovat, že v průběhu zkouškového období jsou konzultace možné pouze na základě předchozí domluvy e-mailem – tj. neplatí moje konzultační hodiny zimního semestru 2017.
Děkuji za pochopení,
J. Kopecká

Informace k Souvislé odborné praxi PX1Q, KPX1Q

Vážené studentky, vážení studenti,
praxi si prosím ve STAGu zapisujte pod zkratkou KPG/PX1Q (denní studium) A KPG/KPX1Q (kombinové studium) – vycházejte z tzv. “žluté knížky”.
Chybně uvedené zkratky v informačních materiálech katedry (KPŘ namísto správného KPG ve zkratce katedry) k Souvislé odborné praxi I.a II. budou co nejdříve opraveny.
Děkuji za pochopení.
Jitka Kopecká

ZTRÁTY A NÁLEZY

Vážené studentky a studenti,
kdo z vás zapomněl dne 12.12. 2017 v učebně geologie během zápočtu šálu, bude připravena k vyzvednutí na vrátnici.
Jitka Kopecká

Upozornění pro studenty předmětu KPŘ/MKDQ

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

z organizačních důvodů musím bohužel zrušit domluvený zkouškový termín vypsaný pro kolokvium z tohoto předmětu na 8.12.2017 v 15:00. Prosím všechny studenty, kteří jsou na tento termín zapsáni, aby mi podklady ke kolokviu poslali e-mailem na adresu jitka.kopecka@upol.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte “Kolokvium – MKDQ”.

Termín kolokvia 8.12. 2017 v 8:00 zůstavá v platnosti. V případě, že se uvedeného termínu nebudete moci zúčastnit, můžete mi zpracované podklady zaslat taktéž e-mailem (viz pokyny výše).

V případě, že odevzdané materiály budou v pořádku, získáte ode mne kolokvium.

Prosím všechny, kteří zvolí korespondenční formu odevzdání materiálů ke kolokviu, aby se zároveň odhlásili z termínu vypsaném ve STAGu.

Děkuji za pochopení.

Jitka Kopecká

Informace k organizaci předmětu KPŘ/ZPEQ

Vážené studentky a vážení studenti,

vzhledem k velmi vysokému počtu studentů, kteří se nemohou výuky ve standardním rozvrhovém čase tohoto předmětu zúčastnit (individuální studijní plány, časové krytí s “A” předměty), bude tento  předmět po dohodě se studenty absolvován formou tzv. diskusních fór. Veškeré informace k tomuto naleznete v Coursewaru pod zkratkou předmětu.

Diskusní fóra tak nahradí středeční výuku 9:45 – 11:15.

Jitka Kopecká

Výuka – geologie cvičení (BGEQ, BGEOQ, AGP)

Vážené studentky a studenti,

imatrikulace není důvodem pro zrušení výuky, ta bude standardně probíhat. Ti z vás, kteří se imatrikulace zúčastní, si vše doplní  individuálně.

J. Kopecká

Organizace výuky předmětu Environmentální výchova – KPŘ/ZPEQ

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k tomu, že jste mne na první přednášce informovali o skutečnosti, že bude následující čtyři týdny na souvislé pedagogické praxi, další výuka tohoto předmětu bude probíhat až 25.10.2017

Dále připomínám, že veškeré informace o daném předmětu naleznete v Courseware pod zkratkou KPŘ/ZPEQ. Na stejném místě se také zapisujete na témata do diskusního fóra.

J. Kopecká

Informace pro studenty předmětů MGEVQ a MDI2Q

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k souvislým pedagogickým praxím, které budou probíhat  od 25.9. do 20.10. 2017, bude výuka výše uvedených předmětů zahájena 25.10.2017.

Jitka Kopecká

Výzva pro studenty předmětu Geologie – cvičení BGEO a BGEQ, rozvrhová akce Pondělí 9:45 – 11:15

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že výše uvedená rozvrhová akce je z hlediska počtu studentů značně předimenzovaná, žádám Vás tímto o přepsání části studentů na další rozvrhové akce těchto předmětů, aby byly skupiny rozvrhových akcí BGEO a BGEQ vyvážené.

Děkuji,

Kopecká