Home » Articles posted by Jitka Kopecká

Jitka Kopecká

Informace k terénnímu cvičení KCVTQ

Vážené studentky, vážení studenti,

dne 3.5.2019 proběhne terénní cvičení 1. ročníků pro kombinované studium učitelských oborů. Sraz v 8:00, budova Purkrabská (vestibul u vrátnice). Za příznivého počasí proběhne botanicko-geologická část cvičení v Bezručových sadech a následně prohlídka geoparku. Doporučujeme vhodné oblečení i obutí.

V případě nepříznivého počasí bude výuka realizována v odborných učebnách katedry (determinace přírodnin – minerály, horniny, morfologie rostlin)

S SEBOU: PSACÍ POTŘEBY (VČETNĚ TUŽEK, PASTELEK), POZNÁMKOVÝ BLOK (TERÉNNÍ DENÍK)

Harmonogram terénního cvičení z geologie a biologie (ACVG) a cvičení v terénu (BCVGQ)

Vážené studentky, vážení studenti,

veškeré informace k terénnímu cvičení prvních ročníků nalznete zde: Harmonogram terénního cvičení 2019

Jitka Kopecká

Informace k praxím – KPX1Q, PX1Q, KPX2Q, PX2Q

Vážené studentky a studenti,

na níže uvedených odkazech naleznete veškeré informace k souvislým odborným praxím učitelských oborů na naší aktedře.

Zároveň si vás dovolujeme upozornit na změnu v rozsahu souvislé odborné praxe 1:

Student/ka dvouoborové kombinace absolvuje min. 5 náslechů v hodinách přírodopisu a 7-10 výstupů v hodinách přírodopisu.

Studenti, kteří mají v kombinaci speciální pedagogiku či muzejnictví (popř. další neučitelské obory), a pedagogickou praxi z přírodopisu tak vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni  tuto vykonat v rozsahu min 8 náslechů a 24 výstupů.

Kompletní pokyny naleznete zde:

Souvislá odborná praxe 1

Souvislá odborná praxe 2

metodik: Mgr. Monika Morris, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe z přírodopisu/environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/pedagogicke-praxe/).

Specifické dotazy týkající se praxí z přírodopisu/environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: monika.morris@upol.cz).

Zásady pro úspěšné zakončení předmětu:
Student je povinen v rámci Souvislé pedagogické praxe 2 (PX2Q, KPX2Q) vykonat minimálně 3 náslechy a 15 – 18 výstupů z přírodopisu. Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
• Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí dr. Morris nejpozději třetí den praxe. Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat. Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe telefonicky nebo emailem viz výše uvedený kontakt, případně sekretariát katedry tel: 585 635 181, marcela.pazdirkova@upol.cz).
• Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) výkaz praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a portfolio (dle požadavků na Deník praxe – viz pokyny k PX1Q/KPX1Q). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné zápočet udělit.

 

Jitka Kopecká

Instruktáž k Souvislé odborné praxi 1 (PX1Q) – 1. roč. Mgr. studia

Vážené studentky, vážení studenti,

instruktáž k vaší první souvislé pedagogické praxi za obor přírodopis proběhne na naší katedře v úterý 12.2.2019 v čase 13:00 až 14:00 hod. v učebně 3.03. Prosím o co nejhojnější účast.

J. Kopecká, metodik praxe

Zápočet z geologie 11.1.2019 – prodloužení doby pro přihlášení

Vážené studentky, vážení studenti,

pro ty z vás, kteří stále nebyli úspěšní u zápočtového testu z geologie, jsem prodloužila termín přihlášení na poslední opravný termín zápočtu.  Všichni zájemci se mohou přihlásit  do čtvrtka 10.1.2019, 9:00 hod.

Jitka Kopecká

Opravné zápočty z geologie

Vážené studentky, vážení studenti,

Ve dnech 17. a 18. 12. máte ještě možnost absolvovat opravné zápočty. Podrobnosti viz STAG.

Současně si vás dovoluji upozornit,že bodová hodnocení vašich zápočtových testů jsou u mě k nahlédnutí. Bodové hodnocení vašich testů nejsem bohužel (oproti slíbenému) schopna vkládat do STAGu  (systém to  umožňuje pouze u zkoušek) ani je veřejně zpřístupnit (z důvodu GDPR).

Jitka Kopecká

Výuka BGEQ, BGEOQ v pondělí 12.11.2018

Vážené studentky a studenti,

v době konání děkanského volna (11:00 až 13:00) bude výuka cvičení z geologie normálně probíhat. Studenti, kteří se chtějí setkání akademické obce v uvedené době zúčastnit, budou samozřejmě z docházky na cvičení omluveni.

J. Kopecká

KPX1Q – Informace k odevzdání portfolia z praxe

Vážené studentky a studenti,

od 20.6.2018 do 27.7. 2018 čerpám řádnou dovolenou, nebudu tak přítomna na katedře ani reagovat na e-maily. Ti z vás, kteří mi ještě neodevzdali portfolia z praxe, tak mohou učinit prostřednictvím e-mailu (jitka.kopecka@upol.cz), nebo osobně po domluvě (e-mailem), a to od 30.7.2018.

Veškeré zápočty z praxe pak budu řešit v průběhu srpna.

Děkuji za pochopení.

Jitka Kopecká

KPŘ / KCVTQ – Cvičení v terénu z geologie a biologie

Vážené studentky, vážení studenti,

terénní cvičení bude zahájeno v 8:30 v Bezručových sadech (vstup od Tržnice, na mapce znázorněno červeně) – viz místo zahájení terénního cvičení

Program:

8:30 Zahájení terénního cvičení, organizace, bezpečnost práce

8:45 – 12:00 Bezručovy sady (geologická cvičení – horninová stavba výchozů, práce s geologickou mapou a geologickým kompasem, botanická cvičení – mofologie bylin a dřevin, specifické znaky, apod.)

12:00 – 14:00 Geopark v areálu Přírodovědecké fakulty UP Olomouc (tř. 17. listopadu)

14:30 Předpokládané ukončení exkurze

S sebou:

oblečení a obuv vhodnou do terénu a s ohledem na aktuální vývoj počasí, terénní deník, tužka, pero, občerstvení na celou délku terénního cvičení

Pozor: Změna v programu i časovém harmonogramu vyhrazena.

Jitka Kopecká, Olga Vránová –  vedoucí terénního cvičení

 

Pozor změna! Terénní cvičení ACVG a BCVGQ – 1. a 3. skupina

Vážené studentky a vážení studenti,

z důvodu kalamitní situace lesů v okolí Domašova nad Bystřicí ruším exkurzní trasu Domašov nad Bystřící – Hrubá Voda. Týká se 1. skupiny (středa 25.4.2018) a 3. skupiny (úterý 24.4. 2018).

Alternativou bude terénní cvičení v Teplicích nad Bečvou: Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, NPR Hůrka u Hranic.

Odjezd: Olomouc, hl. n. : os. vlak 3227, 7:57 (příjezd 8:59 Teplice nad Bečvou)

Zahájení terénního cvičení: 9:00 nádraží Teplice nad Bečvou

Předpokládaný návrat: 15:30 Olomouc hl.n.

Dopravu si studenti hradí sami, možnost využití skupinových slev apod. – viz www stránky ČD

S sebou: oblečení i obuv do terénu a dle počasí, teplejší oblečení do jeskyně, jídlo, pití na celou dobu terénního cvičení, cena vstupného do jeskyně (studentská sleva): 80 Kč

Stejné terénní cvičení absolvuje také 2. skupina, a to ve čtvrtek 26.4.2018.

Děkuji za pochopení.

Jitka Kopecká