Home » Articles posted by Jitka Kopecká

Jitka Kopecká

Organizace výuky předmětu Environmentální výchova – KPŘ/ZPEQ

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k tomu, že jste mne na první přednášce informovali o skutečnosti, že bude následující čtyři týdny na souvislé pedagogické praxi, další výuka tohoto předmětu bude probíhat až 25.10.2017

Dále připomínám, že veškeré informace o daném předmětu naleznete v Courseware pod zkratkou KPŘ/ZPEQ. Na stejném místě se také zapisujete na témata do diskusního fóra.

J. Kopecká

Informace pro studenty předmětů MGEVQ a MDI2Q

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k souvislým pedagogickým praxím, které budou probíhat  od 25.9. do 20.10. 2017, bude výuka výše uvedených předmětů zahájena 25.10.2017.

Jitka Kopecká

Výzva pro studenty předmětu Geologie – cvičení BGEO a BGEQ, rozvrhová akce Pondělí 9:45 – 11:15

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že výše uvedená rozvrhová akce je z hlediska počtu studentů značně předimenzovaná, žádám Vás tímto o přepsání části studentů na další rozvrhové akce těchto předmětů, aby byly skupiny rozvrhových akcí BGEO a BGEQ vyvážené.

Děkuji,

Kopecká

Aplikovaná ekologie – Výkazy praxe

Vážené studentky a studenti,

výkazy vaší praxe (AOP1Q, AOP2Q, AKO1Q, AKO2Q) si výhledově budete moci stáhnout z trvalého odkazu na našich www stránkách. Do té doby jsou vám k dispozici zde:

Vykaz_odborne_praxe_AOP1Q_AKO1Q

Vykaz_odborne_praxe_AOP2Q_AKO2Q

Kontakt: Mgr. Markéta Nyklová – Ondrová

Vážené studentky a studenti,

kontakt na Mgr. Nyklovou – Ondrovou je:

ondrova.marketa@seznam.cz

UČITELSTVÍ PŘÍRODOPISU Mgr. – Souvislá odborná praxe – PX1Q, KPX1Q, PX2Q, KPX2Q

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k přezkratkování a změně názvu předmětu z původního Souvislá pedagogická praxe 1, 2 (MSPP1, MSPP2, MKPP1, MKK2) na Souvislou odbornou praxi 1, 2 (PX1Q, PX2Q, KPX1Q, KPX2Q) si Vás dovoluji upozornit, že pravidla pro udělení zápočtu pro výše uvedené předměty zůstávají stejné. Najdete je na stránkách naší katedry zde: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/ ještě pod původními názvy a zkratkami.

Studenty kombinovaného studia si dovoluji dále upozornit, že odevzdání požadovaného portfolia je povinné bez výjimky.

Dále si Vás dovoluji upozornit, abyste při komunikaci ohledně udělení zápočtu z výše uvedených praxí vždy uváděli zkratku předmětu. V případě předmětů MSPP1, MKPP1, PX1Q a KPX1Q, kontaktujte J. Kopeckou, v případě MSPP2, MKPP2, PX2Q a KPX2Q M. Morris.

Jitka Kopecká, metodik pedagogických praxí

Základy historické a regionální geologie – AGP

 

Vážené studentky, vážení studenti,

v týdnu od 24.4. do 28.4. 2017 jsem na terénním cvičení. Z tohoto důvodu odpadá výuka v pondělí 24.4.

Děkuji za pochopení.

J. Kopecká

BGEO, BGEQ, BGEOQ, AGP, KGEO, AKGP – OPRAVNÉ TERMÍNY V OPRAVNÉM ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ

Vážené studentky, vážení studenti,

ti z Vás, kteří nevyčerpali všechny možné termíny (tj. jeden řádný a dva opravné) v navazujícím zkouškovém období, se mají možnost zapsat na opravné termíny v opravném zkouškovém období. Ty jsou vypsané ve STAGu na dny 19.5. 2017 a 26.5. 2017.

J. Kopecká

1. roč. Mgr. – zápočet ze souvislé oborné praxe PX1Q – změna

Vážené studentky a studenti,

z důvodu mé nepřítomnosti na Katedře biologie dne 18.4. 2017 (cca do 9:30)  měním termín zápočtu ze Souvislé odborné praxe a přesouvám jej na 2.5.2017 od 8:00. V případě, že již víte, že se v tento termín nebudete moci dostavit, přineste mi veškeré náležitosti do Didaktiky geologie – ta dne 18.4. 2017 proběhne dle rozvrhu.

Jitka Kopecká

Informace k Souvislé pedagogické praxi 1. – kombinované studium

 

Vážení studenti 1. ročníku kombinovaného magisterského studia,

veškeré informace k souvislé pedagogické praxi naleznete zde: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/

Upozorňuji pouze, že praxi není potřeba splnit během tří týdnů (týká se prezenčního studia), ale je možné si ji rozvolnit dle časových možností studenta. Požadovaný počet náslechů a výstupů je však třeba splnit. Dále si Vás dovoluji upozornit, že praxe musí být vykonána na základní škole resp. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií ve vašem aprobačním předmětu, kterým je přírodopis.

Jitka Kopecká