Home » Articles posted by Monika Morris

Monika Morris

PROGRAM EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI: KPŘ/EXKUR, EXKUQ, MXKUQ

Pátek 28. 2. 2020

Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice

Program:

10:30                           Sraz na recepci Hornického muzea, Landek Park v Ostravě

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

11:00-13:00                Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Velký okruh

(důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci, expozice báňského záchranářství)

Cena vstupného (osoba/student): 110,-

Kontakt: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice; e: landekpark@dolnivitkovice.cz; +420 602 532 414 (recepce)

Přesun do Dolních Vítkovic (MHD)

14:00-15:45                Dolní oblast Vítkovice, B okruh Vysokopecní (bez Bolt Tower)

(prohlídka zaměřená na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

Kontakt: Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s., Vítkovice 3004, Vítkovice, 703 00 Ostrava; e: nkp@dolnivitkovice.cz; +420 595 952 281, +420 724 955 121(průvodcovský servis – pí. Hana Plachá)

Poznámka:

Doprava do Ostravy a zpět je individuální, po vlastní ose. Vzhledem k přesunu MHD (hl. n. – Landek, Landek – Dolní Vítkovice, Dolní Vítkovice – hl. n.) si prosím po příjezdu do Ostravy nezapomeňte zajistit jízdné MHD (Ostrava nově nevede papírové jízdenky)!

Předpokládané doby prohlídek jsou vždy na daném místě cca 2 hod (viz výše orientační program), poté bude exkurze ukončena.

Příklady možného dopravního spojení:

Tam: Olomouc hl. n. 8:02 – Ostrava hl. n. 8:05 (REGIOJET); v Ostravě z hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

Zpět: Ostrava hl. n. 16:14 (Ex 140 Ostravan), Ostrava hl. n. 17:15 (SC 500 Pendolino)

S sebou:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. Počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem.

Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Dále nezapomeňte doklady na slevu jízdného, studentský průkaz a zakoupit jízdné MHD!

Pátek 6. 3. 2020

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Program*:

9:00                            Sraz před hlavním vchodem do Sluňákova

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

9:15-9:45                    Sluňákov, komentovaná prohlídka

(vznik ekocentra, výstavba moderní nízkoenergenické budovy, hlavní poslání a činnost ekocentra, aktivity pro školy i veřejnost)

10:00-12:30                Sluňákov, účast na denním ekologickém výukovém programu pro školy “Tričko” (8. – 9. roč. ZŠ)

(metodický rozbor programu, diskuse s lektory)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

Co se o tričku dozvíme ze štítku a co naopak zůstává skryto? Odkud se vzala bavlna na jeho výrobu? Kdo a za jakých podmínek tričko ušil, kolik dostal zaplaceno? Budeme se zabývat environmentálními a sociálními důsledky výroby oblečení, které nosíme. Zaměříme se na to, co my jako spotřebitelé můžeme udělat pro snížení negativních dopadů, a představíme si konkrétní možnosti, které můžeme zvažovat.

(https://slunakov.cz/wp-content/uploads/2019/11/Nabídka-denních-EVP-2019-2020.pdf)

Kontakt:

Libor Sukup; lektor, objednávky denních programů; libor.sukup@slunakov.cz; 585 154 839

Předpokládané ukončení cca ve 13 hod.

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Poznámka:

Doprava do Sluňákova a zpět je individuální, po vlastní ose.

Příklady možného dopravního spojení:

Z Olomouce autobusem MHD č. 18 a 20 ze zastávek Tržnice a Náměstí Hrdinů. V Horce zastávka Horka (BUS20) nebo Horka, škola (BUS18). Sluňákov najdete na konci Horky směrem na Skrbeň vpravo. V případě, že není příliš mokro, můžete od zastávky Horka, škola použít polní cestu vpravo za domy.

Tam – bus č. 20: Olomouc Tržnice 8:39 – Horka 8:55.

Zpět – bus č. 20: Horka 13:10 – Olomouc Tržnice 13:29.

S sebou:

Pohodlné oblečení a obuv odpovídající ročnímu období – z větší části se budeme pohybovat v budově ekocentra, ale počítejte i s možností prohlídky exteriéru. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Upozornění:

K získání zápočtu je nutná 100% účast na všech třech exkurzních dnech.

Monika Morris

Exkurze k udržitelnému rozvoji: KPŘ/EXKUR, EXKUQ, MXKUQ

Vážení studenti,

Exkurze k udržitelnému rozvoji proběhne v následujících termínech:

pátek 28. 02. 2020 (Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice),

pátek 06. 03. 2020 (Sluňákov – mj. výukový program s udržitelnou tematikou).

Harmonogram a další informace budou upřesněny.

Monika Morris

Ekologie: opravné zápočty – ZMĚNA

Vážení studenti,

oznamuji následující změnu opravných zápočtů z předmětu Ekologie/Obecná ekologie:

 

AOE, BEKQ, BEKOQ

Zrušený termín: 10. 01. 2020                 Náhradní termín: 16. 01. 2020, 09:00 h, 3.05

 

AKOE, KEKOQ

Zrušený termín: 14. 01. 2020                 Náhradní termín: 21. 01. 2020, 14:00 h, 3.05

 

Využijte prosím nově vypsané termíny – viz STAG (v případě komplikací mne kontaktujte).

 

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

KPŘ/BKPĚQ: VYÚČTOVÁNÍ KURZU PĚSTITELSKÝCH PRACÍ 2018/2019

Vážení studenti,

opakovaně žádám ty z vás, kteří si doposud nevyzvedli přeplatek z Kurzu pěstitelských prací (29. 4. – 3. 5. 2019), aby se neprodleně dostavili k převzetí příslušné částky k dr. Morris (pracovna 3.05; nejlépe úterý 9:45-10:30).

Děkuji!

Monika Morris

Termíny zápočtů KPŘ/AKOE + KEKOQ

Vážení kolegové,

vzhledem k mé nepřítomnosti v listopadu 2019 a na základě informace o nerealizovaných zápočtech z předmětu Ekologie ve dnech 15. 11. a 22. 11. 2019 vypisuji náhradní termíny zápočtů v následujících datech: 9. 12. 2019 (13-17 h) a 11. 12. 2019 (13-17 h) – viz STAG.

Ostatní termíny zápočtu zůstávají beze změn.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

KPŘ/BKPĚQ: Vyúčtování Kurzu pěstitelských prací 2018/2019

Vážení studenti,

žádám ty z vás, kteří si doposud nevyzvedli přeplatek z Kurzu pěstitelských prací (29. 4. – 3. 5. 2019), aby se neprodleně dostavili k převzetí příslušné částky k dr. Morris (pracovna 3.05; úterý 9:45-10:30). Termín vyúčtování nejlépe do 1. 11. 2019.

Děkuji!

Monika Morris

KPŘ/MDIKQ: 26. 9. 2019

Prosím všechny studenty o účast na příslušném semináři, kde mj. proběhne INSTRUKTÁŽ K SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXI KPG/PX2Q.

Monika Morris

KPG/PX2Q, KPG/KPX2Q: Souvislá odborná praxe 2 2019/2020 KPŘ, PdF UP

Souvislá odborná praxe z Přírodopisu/Environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti denního i kombinovaného studia jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/).

Specifické dotazy týkající se Souvislé odborné praxe 2 z Přírodopisu/Environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, monika.morris@upol.cz, 585 635 180).

Pokyny pro úspěšné zakončení předmětu (KPŘ):

Denní studium

 • Pro studenty, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/PX2Q, platí časový harmonogram Souvislé odborné praxe 2 daný SPOP!
 • Studenti jsou v rámci praxe povinni vykonat minimálně 3 náslechy a 17 výstupů z Přírodopisu.
 • Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
 • Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
 • Výuka studenta během praxe by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
 • Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí Morris nejpozději třetí den praxe! Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat.
 • Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe emailem viz výše uvedený kontakt, případně na sekretariát katedry pazdirkova@upol.cz, tel: 585 635 181).
 • Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné udělit zápočet.
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě dr. Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Kombinované studium

 • Studenti kombinovaného studia, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KPX2Q, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností, avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet minimálně 3 náslechů a 17 výstupůz Přírodopisu (viz výše).
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ(dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Upozornění:

Studenti, kteří mají v kombinaci Speciální pedagogiku či Muzejní pedagogiku (příp. jiné neučitelské obory) a  Souvislou odbornou praxi vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni z Přírodopisu vykonat minimálně 10 náslechů a 27 výstupů (jako součet požadovaného rozsahu za obě odborné praxe).

Monika Morris: konzultační hodiny ZS 2019/2020

Období 1. 9. 2019 – 22. 9. 2019: čtvrtek 14:00 – 14:45 hod

Období 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (výuka): úterý 09:45 – 10:30 hod

Informace

Vážení studenti,

zítra 11. 4. 2019 se ruší výuka předmětu Globální problémy Země (KPŘ/AGPZ, BGPZQ, MKPPQ). Odpolední zkouška (KPŘ/MKPPQ) proběhne dle plánu od 14 hod.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris