Home » Articles posted by Monika Morris (Page 2)

Monika Morris

PONDĚLÍ 8. 4. 2019 EXKUR/MXKUQ: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (2)

Celková platba exkurze k udržitelnému rozvoji dne 8. 4. 2019 včetně zpáteční vlakové jízdenky (RegioJet):

Studenti s nahlášenou slevou jízdného: 261,- (vstupné + doprava)

Studenti bez slevy na jízdném: 358,- (vstupné + doprava)

Příslušnou částku je nezbytné uhradit osobně dr. Morris do 15. 3. 2019 do 14 hod. O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad.

Zápočet z didaktiky KPŘ/KDIKQ, KDIK

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že nemohu garantovat svou přítomnost na pracovišti dne 8. 3. 2019 (10:00), realizace zápočtu z didaktiky je nejistá. Z uvedeného důvodu mi buď v poště na katedře zanechejte příslušné materiály, nebo se zapište do STAGu na náhradní termín.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

PONDĚLÍ 8. 4. 2019 EXKUR/MXKUQ: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (2)

Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice

Program:

7:45                         sraz v hale na hl. n. v Olomouci

8:02                       odjezd RegioJet RJ 1001

10:00-12:00          Landek Park, Velký okruh, vstupné: 110,-

14:00.15:45          Dolní Vítkovice, Vysokopecní okruh, vstupné: 120,-

16:45                     odjezd RegioJet RJ 1016

17:47                 předpokládaný návrat do Olomouce na hl. n., ukončení exkurze

Platba:

Cena exkurze zahrnuje vstupné (110,-+120,-) a vlakové jízdné. Pro účastníky bude zakoupena hromadná vlaková jízdenka. Studenti, kteří vlastní slevový průkaz na cenu jízdného, nahlásí tuto skutečnost dr. Morris (emailem) nejpozději do 28. 2. 2019 do 14 hod. V opačném případě hradí plné jízdné!!

Platbu exkurze (částka bude upřesněna dle cen jízdného) je nezbytné uhradit osobně dr. Morris nejpozději do 15. 3. 2019 do 14 hod. O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad.

S sebou:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. Počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem.

Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu (možnost oběda v restauraci), zápisník.

Dále nezapomeňte doklady na slevu jízdného a studentský průkaz!

Upozornění:

K získání zápočtu je nutná 100% účast na všech exkurzních dnech (neúčast nelze nahradit)!

 

Mgr. Monika Morris, Ph.D. (monika.morris@upol.cz), Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (pavlina.skardova@upol.cz)

Vyúčtování Exkurze k udržitelnému rozvoji (12. 10. 2018)

Přeplatek jednodenního výjezdu v rámci uvedené exkurze ve výši 141 Kč/os je k vyzvednutí u dr. Morris (prezenční studium) a dr. Nyklové-Ondrové (kombinované studium). Příslušnou finanční částku je nutné převzít osobně proti podpisu.

 

KPŘ/AOE, BEKQ, BEKOQ: Odpadová olympiáda 2018

Organizace ekoakce na téma „odpady“ zahrnuje návrh obsahové náplně deseti stanovišť soutěžní stezky, včetně realizace aktivit zaměřených na třídění odpadu, plasty, papír, sklo, organický odpad, nebezpečný odpad, kovy, využití obalů, ekoznačky a obaly. Cílová skupina: žáci 4. – 6. ročníků ZŠ.

Termín konání: středa 17. 10. 2018.

Sraz: DDM Olomouc, 7:45 hod.

S sebou: pomůcky (informační materiály, poutače, kostýmy, apod.), pohodlné a teplé oblečení a obuv odpovídající ročnímu období, svačinu.

PÁTEK 12. 10. 2018: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Program exkurze:

08:15 odjezd autobusu z Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové nádraží)
10:00-11:00 Ruční papírna Velké Losiny (muzeum a ruční výroba papíru)

přesun do areálu Kouty nad Desnou

11:45-15:00 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (elektrárna – filmová projekce, podzemí elektrárny, dolní nádrž, horní nádrž)

po skončení prohlídky cesta zpět do Olomouce

Nutná výbava:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu, zápisník. Berte v úvahu nižší teploty, možnost srážek a větru, mokrý a kluzký povrch (zejména na horní nádrži bude výrazně chladněji a větrno!). S sebou jídlo a pití na celý den!

Doprava:

Doprava je zajištěna společná, zájezdovým autobusem.
Sraz na autobusové ploše Olomouc Tržnice v 8:15 h. 

Autobus se vrací do Olomouce, kde bude exkurze ukončena. Předpokládaný návrat do Olomouce cca mezi 17-18 h.

Platba:

Zálohu ve výši 450 Kč/os je nutné uhradit nejpozději v den odjezdu před nástupem do autobusu (zahrnuje dopravu a vstupy). Připravte si prosím přesnou částku!

Jako doklad o zaplacení bude vystaven příjmový doklad. Po exkurzi proběhne finální vyúčtování, včetně případného přeplatku/nedoplatku (dle počtu zúčastněných studentů a reálně ujetých kilometrů).

K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU JE NUTNÁ 100% ÚČAST, NEÚČAST NELZE NAHRADIT!

Vedoucí exkurze: dr. Morris, dr. Nyklová-Ondrová, dr. Škardová

KPŘ/AEV+ENVQ+ENVVQ: 4. 10. 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k účasti na projektovém semináři v Ostravě, dne 4. 10. 2018 odpadá přednáška z  KPŘ/AEV+ENVQ+ENVVQ. Výuka bude nahrazena po dohodě se studenty.

Děkuji za pochopení.

Termíny zkoušení (dr. Morris)

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás informovat, že jsem vypsala dodatečné zkouškové termíny mnou garantovaných předmětů za ZS i LS akademického roku 2017/2018 – viz STAG. Berte prosím na vědomí, že se jedná o poslední možnosti splnit příslušné předměty a neobracejte se na mne s prosbou o další termíny zkoušení.

V době od 23. 7. do 17. 8. 2018 čerpám řádnou dovolenou (na katedře a na emailu budu k zastižení od 20. 8. 2018).

Monika Morris

Vyúčtování exkurze k udržitelnému rozvoji 2017/2018

Přeplatek Exkurze k udržitelnému rozvoji ve výši 80 Kč/os (Michaela Pospíšilová 410 Kč) je k vyzvednutí u dr. Morris. Uvedenou finanční částku je nutné převzít osobně.

MM

Výuka AGPZ+BGPZQ 2. 5. 2018

Vážení,

vzhledem k terénnímu cvičení z botaniky se dne 2. 5. 2018 ruší výuka předmětu Globální problémy Země. Náhradní termín prezentací bude stanoven po vzájemné dohodě.

MM