Home » Articles posted by Monika Morris (Page 3)

Monika Morris

KPŘ/EXKUR; MXKUQ – změna!!

Vážené studentky, vážení studenti,

upozorňuji na změnu v rámci Exkurze k udržitelnému rozvoji dne 9. 3. 2018.

Autobus bude vyjíždět z Olomouce (Tržnice) již v 8:00 hod! Sraz alespoň 10 min předem.

Děkuji.

MM

KPŘ/EXKUR; KPŘ/MXKUQ

PROGRAM EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 2017/2018
—————————————————————————————–

PÁTEK 23. 2. 2018
Hornické muzeum Landek Park Ostrava „Velký okruh“

10:45 h: sraz u pokladny Hornického muzea, Pod Landekem 64, Ostrava – Petřkovice
11:00 h: Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci, Expozice báňského záchranářství

Předpokládaná doba prohlídky cca 2 hodiny, poté bude exkurze ukončena.

Poznámka:
Doprava do Ostravy je individuální, studenti hradí cestu sami.
Vstupné (90 Kč/os) je součástí zálohové platby.

Příklad možného dopravního spojení:
Olomouc hl. n. 8:02 – Ostrava hl. n. 9:08 (REGIOJET); z Ostravy hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

——————————————————————————————
PÁTEK 9. 3. 2018
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Ruční papírna Velké Losiny

08:00 h: odjezd autobusu z Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové nádraží)
10-12:00 h: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (elektrárna – filmová projekce, podzemí elektrárny, dolní nádrž)
Polední přestávka – možnost oběda v místní restauraci
14-15:00 h: Ruční papírna Velké Losiny (muzeum a ruční výroba papíru)

Poznámka:
Doprava je zajištěna společná, zájezdovým autobusem.
Sraz na autobusové ploše Tržnice v 8:15 h, odjezd v 8:20 h. Autobus se vrací do Olomouce, kde bude exkurze ukončena. Předpokládaný návrat do Olomouce mezi 16-17 h.
Vstupné (elektrárna 2000 Kč/skupina; papírna 80 Kč/os) i doprava jsou součástí zálohové platby.

——————————————————————————————-

Nutná výbava (pro oba uvedené dny):
S sebou pohodlné terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. V Hornickém muzeu počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem. V CHKO Jeseníky berte v úvahu zejména nižší teploty, možnost srážek a opět mokrý a kluzký povrch. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu (možnost oběda v restauračním zařízení), zápisník.

Zálohová platba (zahrnuje oba uvedené dny):
Zálohu ve výši 500 Kč/os je nutné uhradit nejpozději do 21. 2. 2018 do 13 h dr. Morris (PU 3.05). O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad. Po exkurzi proběhne finální vyúčtování, včetně případného přeplatku/nedoplatku (dle počtu zúčastněných studentů a reálně ujetých kilometrů).

K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU JE NUTNÁ 100% ÚČAST NA VŠECH TŘECH EXKURZNÍCH DNECH (tj. 1 den Mgr. Nyklová-Ondrová, 2 dny dr. Morris), NEÚČAST NELZE NAHRADIT.

Monika Morris

Odpadová olympiáda 2017

Ve dnech 19. a 20. 10. 2017 proběhne v prostoru Bezručových sadů v Olomouci ekoworkshop pro ZŠ „Odpadová olympiáda“.

Sraz studentů vždy v 7:45 h v areálu Domu dětí a mládeže (DDM), tř. 17. listopadu 47/1034, Olomouc.

Start prvních družstev v 8:30 h, předpokládané ukončení do 13 h. Studenti jsou po oba dny omluveni z výuky do 15 h.

S sebou: rekvizity, kostýmy, terénní (teplé) oblečení a obuv, jídlo a pití

Monika Morris

 

Ekologie – Odpadová olympiáda – zápočet

Studenti, kteří si znovu zapsali předmět „Obecná ekologie“ a mají z minulého akademického roku splněný zápočet, nejsou povinni v ZS 2017/2018 docházet na cvičení, ani se účastnit „Odpadové olympiády“.

Ostatní, řádně zapsaní studenti, budou přítomni na obou dnech „Odpadové olympiády“, tj. 19. a 20. 10. 2017. Po dobu probíhající  ekoakce jsou studenti omluveni z veškeré výuky.

MM

Dílčí požadavek k zápočtu KPŘ/AOE, KPŘ/BEKOL a KPŘ/AKEV

Vážení studenti,

v rámci výuky výše uvedených předmětů je žádoucí, abyste se zúčastnili exkurze do Sluňákova, centra ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.

Exkurze proběhne v pátek 22. 9. 2017, začátek v 11:00 hod, ukončení cca v 13:30 hod. Doprava studentů do ekologického centra probíhá individuálně po vlastní ose.

Možné dopravní spoje Olomouc – Horka nad Moravou – Olomouc: městská hromadná doprava (MHD), autobus č. 20 (odjezd z Olomouce v 10:33 zastávka Tržnice směr zastávka Horka; odjezd z Horky v 13:40 nebo 14:07 směr zastávka Tržnice v Olomouci).

Bližší informace v rámci výuky:

KPŘ/AOE, BEKOL: úterý 19. 9. 2017 (09:45 – 10:30)

KPŘ/AKEV: pátek 22. 9. 2017 (08:00 – 09:30)

 

Monika Morris

Instruktáž k souvislé pedagogické praxi 2 ZS 2017/2018 (KPŘ/PX2Q a KPŘ/KPX2Q: M. Morris)

Vážení studenti denního i kombinovaného studia,

Všeobecné INFORMACE K PRŮBĚHU A ORGANIZACI PRAXÍ naleznete na webu SPOP v sekci „Studentům – Pedagogické praxe“.

Jedná se především o následující: Instruktáž ke 2. praxi s detailními informacemi, Průvodní dopis ke 2. souvislé praxi, Metodický list pro učitele, Metodická příručka pro studenty, Pokyny k vyúčtování a proplacení praxe, tiskopis Výkaz praxe, Plán náslechů a výstupů atd. Studenti jsou povinni uvedené tiskopisy vytisknout a předat na škole, kde budou praxi vykonávat.

Studenti jsou dále povinni týden před začátkem praxe kontaktovat příslušnou školu a potvrdit svůj nástup.

ZA KATEDRU BIOLOGE

Metodik praxe 2 na KBI: Mgr. Monika Morris Ph.D., Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: monika.morris@upol.cz

Zásady pro úspěšné zakončení předmětu:
Student je povinen v rámci Souvislé pedagogické praxe 2 (PX2Q) vykonat minimálně 3 náslechy a 15 – 18 výstupů z přírodopisu. Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.

Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.

Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.

Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí dr. Morris nejpozději třetí den praxe. Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat. Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KBI jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe telefonicky nebo emailem viz výše uvedený kontakt, případně sekretariát katedry tel: 585 635 181, marcela.pazdirkova@upol.cz).

Pro udělení zápočtu student dokládá na KBI (dr. Morris) výkaz praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a portfolio (dle požadavků na Deník praxe – viz pokyny k PX1Q na: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.

Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné dílčí zápočet udělit.

PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA PLATÍ UVEDENÉ POŽADAVKY S TÍM, ŽE VÝUKU SI MOHU ROZPLÁNOVAT DLE INDIVIDUÁLNÍCH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ.

Na základě podkladů z KBI zápočet do STAGu zapisuje doc. Marcela Musilová.

V případě jakýchkoli nejasností se včas obracejte na M. Morris (viz kontakt výše).

MM

 

Exkurze k udržitelnému rozvoji (část M. Morris)

Vážení studenti,

dva dny z exkurzních předmětů KPŘ/EXKUR a KPŘ/MXKUQ, které v ZS 2017/2018 garantuji, proběhnou z organizačních důvodů v únoru/březnu 2018.

Předběžná náplň: Čistírna odpadních vod Olomouc – Nové Sady, Teplárna Olomouc, Biocentrum Olomouc – Holice, Hornické muzeum Landek Park v Ostravě.

Podrobnější informace o programu budou v dostatečném předstihu dostupné na stránkách katedry.

MM

KPŘ/EXKUR

Vážené studentky,

na základě informace z minulého pátku, že jste exkurzi do čističky již absolvovaly, považuji předmět KPŘ/EXKUR za splněný. Zápočty Vám zapíšu do STAGu. V případě potřeby mne kontaktujte.

Monika Morris

KPŘ/EXKUR 2. + 3.den

Pátek 24. 3. 2017

 

Cílem exkurze je návštěva Hornického muzea Landek Park v Ostravě„Velký okruh“.

 

  1. část okruhu: Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci.

Návštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Návštěvník si rovněž může v blízkosti šachetní budovy vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v originálních vozíčcích určených pro dopravu osob v dole, tažených funkční důlní lokomotivou. Na rozloze 250 m důlních chodeb zkušení havíři, coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole vč. ukázky ručního a funkčního pluhového a kombajnového porubu. http://www.landekpark.cz/expozice1

 

  1. část okruhu: Expozice báňského záchranářství.

Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí.

http://www.landekpark.cz/expozice1

 

Poznámka:

Doprava do Ostravy je individuální, po vlastní ose.

Sraz u pokladny Hornického muzea v 10:45, exkurze začíná v 11:00.

Vstupné pro studenty 90,- Kč/os, předpokládaná doba prohlídky cca 2 hodiny, poté bude exkurze ukončena.

 

Možné dopravní spojení:

Olomouc hl. n. 8:01 – Ostrava hl. n. 9:05 (REGIOJET); z Ostravy hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

Pátek 31. 3. 2017

Cílem exkurze je Středomoravská vodárenská a. s. (MOVO), prohlídka Čističky odpadních vod (ČOV) Olomouc-Nové Sady, cca 2 hodiny.

Sraz účastníků exkurze v 12:45 hod u vstupu do areálu ČOV, Středomoravská vodárenská a. s., Olomouc-Nové Sady (začátek exkurze v 13:00 hod). 

Poznámka:

Spoj z centra Olomouce autobus MHD č. 14 (odjezd zastávka Nám. Hrdinů nebo Tržnice, příjezd na zastávku Čistička).

 

Pro oba dny oblečení i obuv vhodnou do terénu! Berte v úvahu možnost mokrého a kluzkého počasí, prašný a blátivý povrch, pohyb na roštech, příp. v podzemí.

K získání zápočtu z předmětu KPŘ/EXKUR je nutná aktivní účast na všech třech exkurzních dnech!

KPŘ/EXKUR 1. exkurzní den

Vážení studenti,

v úterý 7. 2. 2017 proběhne první den Exkurze k udržitelnému rozvoji na téma BIODIVERZITA V RUKOU ČLOVĚKA“

Sraz účastníků exkurze v 9:45 u vstupu do areálu Biocentra v Olomouci-Holici (ul. Šlechtitelů).

Spoj z centra Olomouce: v 9:11 jede z Tržnice autobus č. 22, na zastávce Šlechtitelů je v 9:24.

Předpokládané ukončení akce kolem 13 hod.

Poznámka: K získání zápočtu z předmětu KPŘ/EXKUR je nutná aktivní účast na všech třech exkurzních dnech!

Jana Štěpánková, Monika Morris