Home » 2016 » January

January 2016

Zápis předmětů na letní semestr pro akademický rok 2015/2016

Vážení studenti,
při zápisu cvičení na LS u předmětů Kpř/BZOF, Kpř/BZOFE, Kpř/AOZO a Kpř/BOBF, Kpř/BOBFE, Kpř/AOB a Kpř/BUGE do jednotlivých skupin se zapíší pouze studenti daného ročníku. Pro studenty, kteří si cvičení zapisují znovu je vypsaná samostaná skupina s poznámkou.

(Čeština | Czech) Zoologie bezobratlých

Sorry, this entry is not available in English