Home » Katedra biologie » Pracovníci

Pracovníci

Profesoři:
Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Emeritní profesor:
Prof. RNDr. Bronislav HLŮZA, CSc.

Docenti:
Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc. – vedoucí katedry
Doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

Odborní asistenti a asistentky:
Mgr. Anežka HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ (mateřská dovolená)
RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.
RNDr. Martin JÁČ, Ph.D. – zástupce vedoucí katedry
Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.
Mgr. Monika MORRIS, Ph.D. – tajemník katedry
Mgr. Markéta NYKLOVÁ-ONDROVÁ
Mgr. Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Ph.D.
Ing. Pavlína ŠKARDOVÁ, Ph.D.
Mgr. Jana ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.
RNDr. Olga VRÁNOVÁ, Ph.D.

Externí a projektoví pracovníci:
Mgr. Michal BARTOŠ, PhD.
Mgr. Dominika KOVAŘÍKOVÁ
Mgr. Aleš MÁCHA
Mgr. Helena NOVÁČKOVÁ
Ing. Zuzana OCHMANOVÁ
Mgr. Ing. Lenka PÁNKOVÁ
Mgr. Renata PLACKOVÁ
Prof. Ing. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc.
Ing. Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ
Doc. RNDr. Jiří VAGERA, CSc.
JUDr. et Mgr. Lenka VESELÁ
Doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Technický pracovník – zahradník:
Oldřich ŠTĚPÁNEK