Home » Katedra biologie » Pracovníci

Pracovníci

Profesoři:
Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Emeritní profesor:
Prof. RNDr. Bronislav HLŮZA, CSc.

Docenti:
Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc. – zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum
Doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

Odborní asistenti a asistentky:
Mgr. Anežka HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ (mateřská dovolená)
RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.
RNDr. Martin JÁČ, Ph.D. – vedoucí katedry
Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.
Mgr. Monika MORRIS, Ph.D.
Mgr. Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Ph.D. – tajemník katedry
Ing. Pavlína ŠKARDOVÁ, Ph.D.
Mgr. Jana ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.
RNDr. Radim J. VAŠUT, Ph.D.
RNDr. Olga VRÁNOVÁ, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry pro studijní a organizační záležitosti

Externí a projektoví pracovníci:
Mgr. Michal BARTOŠ, PhD.
Mgr. Dominika KOVAŘÍKOVÁ
Mgr. Aleš MÁCHA
Mgr. Helena NOVÁČKOVÁ
Ing. Zuzana OCHMANOVÁ
Mgr. Ing. Lenka PÁNKOVÁ
Mgr. Renata PLACKOVÁ
Prof. Ing. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc.
Ing. Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ
Doc. RNDr. Jiří VAGERA, CSc.
JUDr. et Mgr. Lenka VESELÁ
Doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Technický pracovník – zahradník:
Oldřich ŠTĚPÁNEK