Home » Katedra biologie » Pracovníci

Pracovníci

Profesoři:
Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Emeritní profesor:
Prof. RNDr. Bronislav HLŮZA, CSc.

Docenti:
Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc. – vedoucí katedry
Doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

Odborní asistenti a asistentky:
Mgr. Anežka HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ (mateřská dovolená)
RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.
RNDr. Martin JÁČ, Ph.D. – zástupce vedoucí katedry
Mgr. Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Ph.D.
Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.
Mgr. Monika MORRIS, Ph.D. – tajemník katedry
Ing. Pavlína ŠKARDOVÁ, Ph.D.
Mgr. Jana ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.
RNDr. Olga VRÁNOVÁ, Ph.D.
Mgr. Ing. Lenka Pánková

Externí a projektoví pracovníci:
Mgr. Michal BARTOŠ, PhD.
Mgr. Dominika KOVAŘÍKOVÁ
Mgr. Aleš MÁCHA
Mgr. Helena NOVÁČKOVÁ
Ing. Zuzana OCHMANOVÁ
Mgr. Renata PLACKOVÁ
Prof. Ing. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc.
Ing. Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ
Doc. RNDr. Jiří VAGERA, CSc.
JUDr. et Mgr. Lenka VESELÁ
Doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Technický pracovník – zahradník:
Oldřich ŠTĚPÁNEK