Home » Katedra biologie » Pracovníci » Ing. Pavlína ŠKARDOVÁ, Ph.D.

Ing. Pavlína ŠKARDOVÁ, Ph.D.

Tel.: 585 635 184
e-mail: pavlina.skardova@upol.cz


Vzdělání
2005 – 2015 Mendelova univerzita v Brně Brno, doktorský studijní program
2003 – 2005: UP Olomouc – Doplňující pedagogické studium pro absolventy VŠ
2002 – 2003: UP Olomouc – kurz Příprava realizátorů distančního vzdělávání
1988 – 1993: Vysoká škola zemědělská Brno (dnes Mendelova univerzita v Brně), Zahradnická fakulta

Zaměstnání
2001 – dosud: odborná asistentka PdF UP Olomouc katedry biologie, pro výuku odborných zemědělských předmětů, manažer distančního vzdělávání
1993 – 2001: mateřská dovolená

Odborné zaměření
Zahradní výroba, ovocnářství

Pedagogická činnost/výuka
Obor: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (prezenční i kombinované studium)
Kurz pěstitelských prací
Méně známé ovocné dřeviny
Pěstitelství

Obor: Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (prezenční i kombinované studium)
Aplikovaná botanika pro výchovně vzdělávací činnost

Obor: Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (prezenční studium)
Aplikovaná botanika pro výchovně vzdělávací činnost
Méně známé ovocné dřeviny
Řez ovocných dřevin

Obor: Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (rozšiřující studium)
Kurz pěstitelských prací
Pěstitelství

Obor: Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (prezenční studium)
Méně známé ovocné dřeviny
Základy zemědělství a lesnictví (zemědělská část)

Obor: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (prezenční studium)
Konvenční a ekologické zemědělství
Základy zemědělství a lesnictví (zemědělská část)

Obor: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (kombinované studium)
Konvenční a ekologické zemědělství
Pedologie
Základy zemědělství a lesnictví (zemědělská část)

Obor: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (prezenční i kombinované studium)
Obecná a aplikovaná biologie

Obor: Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání (kombinované studium)
Základy biologických věd
Celouniverzitní nabídka volitelných předmětů
Méně známé ovocné dřeviny
Řez ovocných dřevin

Podíl na projektech
2014 – 2015: koordinátorka vzdělávání projektu CeTPO CZ.1.07/2.3.00/20.0166 „Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů“
2011 – 2012: spoluřešitelka projektu „Analýza pedagogické způsobilosti studentů ve vztahu k jejich budoucí praxi“ v rámci Studentské grantové soutěže UP v Olomouci PdF_2011_033
2010 – 2013: spoluřešitelka projektu „Botangis“ OP VK CZ1.07/2.2.00/15.0261 „Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií“
2002: spoluřešitelka projektu „Modernizace výuky na katedře biologie a pěstitelství PdF UP Olomouc“ v rámci programu MŠMT Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol

Publikace
Škardová, Pavlína. Quince Tree Cydonia Oblonga Mill. in the Foothils of the Nízký Jeseník Mountains: Growth and Harvest Indicators. Univerzita Palackého, Olomouc, 2015, 108 s., ISBN 978-80-244-4800-8

ŠKARDOVÁ, Pavlína. Růstová charakteristika vybrané kolekce odrůd a fenotypů kdouloně obecné Cydonia oblonga Mill. Zahradnictví, 2013, č. 9, s. 10 – 11. ISSN: 1213-7596

DANČÁK, Martin, ŠUPOVÁ, Helena, ŠKARDOVÁ, Pavlína, DOBEŠOVÁ, Zdena, VÁVRA, Aleš. Zajímavé rostliny subtropického skleníku Výstaviště Flora Olomouc. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 48 s. ISBN 978-80-244-3548-0

DANČÁK, Martin, ŠUPOVÁ, Helena, ŠKARDOVÁ, Pavlína, DOBEŠOVÁ, Zdena, VÁVRA, Aleš. Zajímavé rostliny tropického skleníku Výstaviště Flora Olomouc. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 52s. ISBN 978-80-244-3885-6

DANČÁK, Martin, ŠUPOVÁ, Helena, ŠKARDOVÁ, Pavlína, DOBEŠOVÁ, Zdena, VÁVRA, Aleš. Zajímavé rostliny palmového skleníku Výstaviště Flora Olomouc. 1. vyd. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 65s. ISBN 978-80-244-3672-2

ROP, Otakar, BALÍK Josef, ŘEZNÍČEK, Vojtěch, JURÍKOVÁ, Tünde, ŠKARDOVÁ, Pavlína, SALAŠ, Petr, SOCHOR, Jiří, MLČEK, Jiří, KRAMÁŘOVÁ, Daniela. Chemical characteristics of fruit of some selected quince (Cydonia oblonga Mill.) cultivars, Czech Journal of Food Sciences, 2011, 29, 65-73.- IF-0,602.