Home » Katedra biologie » Pracovníci » Mgr. Anežka HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ

Mgr. Anežka HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ

Tel.: 585 635 194
e-mail: anezka.gazarkova@upol.cz


Vzdělání
2009-2015: probíhající Ph.D. studium, obor Zoologie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, téma: Reprodukční biologie a sociální strategie plcha velkého (Glis glis)
2009-2014: způsobilost k výuce předmětu biologie na středních školách
2007-2009: magisterské studium, obor Zoologie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
2004-2007: bakalářské studium obor Systematická biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, téma: Mutační screening TSC2 genu

Zaměstnání
2003 – dosud: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, katedra biologie, odborná asistentka a Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, katedra zoologie a ornitologická laboratoř, vědecká pracovnice, doktorandka

Odborné zaměření
Behaviorální ekologie hlodavců, zaměřená na biologii plcha velkého (Glis glis)

Pedagogická činnost/výuka
Na katedře biologie
Seminář k bakalářské práci 1
Seminář k bakalářské práci 2
Aplikovaná zoologie
Diplomový seminář
Zoologie strunatců
Terénní cvičení ze zoologie
Komplexní exkurze
Ekologie živočichů

Na katedře zoologie
Systém a fylogeneze strunatců
Zoologický seminář
Zoogeografie
Mammaliologie

Zahraniční stáže
2010: Summer School in Ecology and Biodiversity in Bielowieza, Polsko
2011: práce v genetické laboratoři na fakultě Institute of biodiversity studies, Univesity of Primorska in Koper, Slovinsko (profesor Boris Kryštufek)
2013: terénní práce na universitě Kuala Belalong Field Studies Center, Brunei

Řešené projekty
2014-2015: spoluřešitelka interního grantu UP „Současné metody v biologii a vzdělávání“, číslo projektu IGA_PdF_2014019
2013-2015: Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů, CeTPo, č. CZ 1.07 / 2.3.00 / 20.0166.
2011-2012: Frvš projekt, hlavní řešitelka, „Inovace ve výuce mammaliologie“

Publikace
Kukalová M., Gazárková, A. a Adamík, P. 2013. Should I stay or should I go? The influence of handling by researchers on den use in an arboreal nocturnal rodent. Ethology 119(10), 848-859. Kategorie Jimp, IF = 1,556, citováno 2x (WOS)

Gazárková, A. a Adamík, P. Seasonal timing of nocturnal activity in an arboreal rodent, the edible dormouse: seasonal patterns and influential factors. rukopis v recenzním řízení v IF časopise (Journal of mammalogy Kategorie Jimp, IF = 2,225)