Home » Katedra biologie » Pracovníci » Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Tel.: 585 635 191
e-mail: milada.bocakova@upol.cz


Vzdělání
2012: Prof. – obor Zoologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
2005: Doc. – obor Zoologie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
1999: Ph.D. – obor Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1984: Ing. – Lesnická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Zaměstnání
od 2006: vedoucí Katedry biologie Pedagogické fakulty UP Olomouc
2002-dosud: Katedra biologie, Pedagogická fakulta UP Olomouc, odborná asistentka/docentka/profesorka
1991-2002: Vlastivědné muzeum v Olomouci, kurátorka entomologie

Odborné zaměření
entomologie, molekulární systematika

Pedagogická činnost/výuka
Přednášky:
Zoologie bezobratlých
Obecná zoologie a základy fyziologie živočichů
Zoologie pro edukaci a zoogeografie
Aplikovaná zoologie
Bioinformatika – PřF UP Olomouc, (část – metody rekonstrukce fylogeneze)
Cvičení:
Obecná zoologie
Zoologie bezobratlých
Určovací praktikum z entomologie

Zahraniční stáže
2015: visiting researcher, 4 týdenní pobyt v Natural History Museum London
2014: visiting researcher, 5 týdenní pobyt na Universidad Mayor de San Andres, La Paz
2013: visiting researcher, 4 týdenní pobyt na Imperial College London
2013: visiting researcher, 6 týdenní pobyt na Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima
2012: visiting researcher, 3 týdenní pobyt na Imperial College London

Řešené projekty
2012-2015, spoluřešitelka/hlavní řešitelka: grant ESF – Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů – reg.č. CZ. 1.07/2.3.00/20.0166
2012, hlavní řešitelka: Evolution of soft-bodiedness and molecular phylogeny of Cleroidea (Coleoptera), EU funded program SYNTHESYS: Synthesis of systematic resources No. GB-TAF-1982
2009-2011, hlavní řešitelka: Fylogenetické vztahy brouků skupiny Polyphaga (Coleoptera), 206/09/0015, Grantová agentura České republiky
2009-2010, řešitelka: The bioluminescence in fireflies and the phylogeny of Ototretinae (Coleoptera: Lampyridae), EU funded program: Synthesis of systematic resources No. FR-TAF-353
2005-2011, spoluřešitelka: Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy; výzkumný záměr Katedry zoologie PřF UP Olomouc, MSM6198959212.

Publikační činnost
• Publikace v impaktovaných časopisech – 39
• Publikace v recenzovaných časopisech – 20
• Kapitoly v zahraničních knihách – 4
• počet citací na WOS – 220
• H index – 7

Publikace v impaktovaných časopisech za posledních 5 let:
Gimmel M.L., Bocakova M. 2015. A new extant species of Electribius Crowson from Honduras (Coleoptera: Elateroidea: Artematopodidae), Zootaxa (accepted).

Bocakova M., Bocak L., Gimmel M.L., and Friedlova T. 2015. A Review of the genus Lamellipalpodes Maulik (Coleoptera: Lampyridae), Zootaxa, (accepted).

Kundrata R., Bocakova M, Bocak L. (2014): The comprehensive phylogeny of the superfamily Elateroidea (Coleoptera: Elateriformia), Molecular Phylogenetics and Evolution, 76: 162-171. IF= 4.066.

Bocakova M. (2014): Lolodorfus, a new genus of net-winged beetles (Coleoptera: Lycidae: Dexorinae) from Cameroon. Zootaxa, 3811(3): 374-380. IF-0.974

Kundrata R., Bocakova M, Bocak L. (2013): The phylogenetic position of Artematopodidae (Coleoptera: Elateroidea), with description of the first two Eurypogon species from China, Contributions to Zoology, 82 (4) 199-208. IF= 2.45.

Bocakova M. & Nascimento E. A. (2013): A new species of Brasilycus (Coleoptera: Lycidae) from Peru. Zootaxa 3637 (5): 597–599.

Janisova K. & Bocakova M. (2013): Revision of the subfamily Ototretinae (Coleoptera: Lampyridae),
Zoologischer Anzeiger, 252 (1) 1–19. IF= 1.595.

Nascimento E. A. & Bocakova M. (2012): Nomenclatural changes and redescriptions in Plateros Bourgeois, 1879 (Coleoptera: Lycidae) from Neotropical region, Zootaxa, 3487: 77–84. IF:0.853

Bocakova M., Baciakova B., Nascimento E. A. (2012): Revision of the genus Falsocaenia (Coleoptera: Lycidae), Zootaxa, 3478: 282–296. IF:0.853

Nascimento, E. A. & Bocakova, M. (2012) A new species of Picomicrolycus (Coleoptera: Lycidae), first record from South America and a key to species. Annales Zoologici, 62(2), 267-271. IF: 0.482.

Bocakova, M., Constantin, R., Bocak, L. (2012): Molecular phylogenetics of the melyrid lineage (Coleoptera:
Cleroidea). Cladistics, 28(2), 117-129. IF= 5.25

Janisova, K. & Bocakova, M. (2011) Review of the genus Hyperstoma (Coleoptera: Lampyridae). Zootaxa,
2975, 64–68. IF:0.853

Nascimento, E. A. & Bocakova, M. (2010) A new genus of net-winged beetles from Neotropical Region
(Coleoptera: Lycidae). Annales de la Société Entomologique de France, 46(3-4), 449-452. IF=0,698.

Barancikova, B., Nascimento, E. A., Bocakova, M. (2010): Review of the genus Ceratopriomorphus Pic, 1922
(Coleoptera: Lycidae). Zootaxa, 2683, 61–65. IF:0.853.

Nascimento, E. A. & Bocakova, M. (2010) Review of the Neotropical genus Cartagonum (Coleoptera: Lycidae). The Canadian Entomologist, 142,120-127. IF: 0.694.

Bocakova, M. & Janisova, K. (2010) A new genus and species of ototretine firefly from Borneo (Coleoptera:
Lampyridae). Zootaxa, 2347, 59-63. IF: 0.853.