Home » Katedra biologie » Pracovníci » RNDr. Martin JÁČ, Ph.D.

RNDr. Martin JÁČ, Ph.D.

Tel.: 585 635 183
e-mail: martin.jac@upol.cz


RNDr. Martin JÁČ, Ph.D.Vzdělání
2001: RNDr., Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: fyziologie živočichů a člověka
1997: Mgr. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor učitelství biologie a zeměpisu

Zaměstnání
2013 – dosud: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra biologie, odborný asistent
2003 – 2013: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, středoškolský učitel (biologie a zeměpis)
2002 – 2003: PPD Czech Republic, Praha, Clinical Research Associate
1997 – 2002: Fyziologický ústav Akademie věd ČR v Praze – vědecký pracovník

Odborné zaměření
Didaktika biologie (hodnocení laboratorních a mikroskopických dovedností žáků; žákovské prekoncepce a miskoncepce v molekulární biologii a genetice, badatelsky orientované vyučování v biologii; využití nových technologií ve výuce biologie; postavení didaktiky biologie v rámci základního a aplikovaného výzkumu)

Pedagogická činnost/výuka
Biologická technika (BBITC/ABTE)
Úvod do biologie 2 (AUB2)
Úvod do genetiky (KUGE/BUGE)
Genetika a molekulární biologie (MGEN/KGEN/WGEN)
Didaktika biologie (MDPĚC/KDPĚC/MEDGP)
Didaktika přírodopisu 1 (WDPŘ 1)
Didaktika přírodopisu 2 (WDPŘ2)
Základy geografických disciplín (AZGD/AKZGD)

Řešené projekty
2014 – 2015: výzkumný pracovník CeTPo, grantový projekt ESF „CeTPo – Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů“, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0166
2014: spoluřešitel interního grantu UP „Současné metody v biologii a vzdělávání“, číslo projektu IGA_PdF_2014019
2015: spoluřešitel projektu GA UK „ Faktory motivující řešitele celostátních kol vybraných předmětových přírodovědných olympiád (biologické, chemické a fyzikální) k účasti v soutěži“ – číslo projektu GAUK1168214

Vybrané publikace za posledních 5 let
Publikace v recenzovaných neimpaktovaných časopisech:
JANŠTOVÁ, V., JÁČ, M. (2015): Výuka molekulární biologie na gymnáziích: analýza současného stavu a možnosti její podpory. Scientia in educatione 6 (1), 14 – 39. ISSN: 1804-7106. Link: http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/145/143

JANŠTOVÁ, V., JÁČ, M., DVOŘÁKOVÁ, R. M. (2015): Faktory motivující žáky středních škol k zájmu o obor biologie a účasti v předmětových soutěžích s biologickou tematikou. e Pedagogium 2015 (1), 56 – 71. ISSN: 1213-7499. Link: http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2015/e-Pedagogium_1-2015online.pdf

JANŠTOVÁ, V., JÁČ, M. (2014): Modelování ve výuce biologie (1) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy). Biologie, chemie, zeměpis, 23 (2). 61-65. ISSN: 1210-3349.

JANŠTOVÁ, V., JÁČ, M. (2014): Modelování ve výuce biologie (2) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy). Biologie, chemie, zeměpis, 23 (3). 111-116. ISSN: 1210-3349.

JÁČ, M. (2013): Zeměpisná exkurze jako terénní cvičení. Geografické rozhledy, 22 (3). 16-17, ISSN: 1210-3004.

JÁČ, M. (2012): GIS ve výuce zeměpisu – analýza zimních sportů. Geografické rozhledy, 21 (4). 10-11, ISSN: 1210-3004.

JÁČ, M. (2011): Zeměpisné souřadnice ve výuce. Geografické rozhledy, 21 (2), 14-15, ISSN: 1210-3004.

Abstrakty ve sbornících z konferencí:
JÁČ, M., JANŠTOVÁ, V. (2015): Strategies for Teaching Molecular Biology at Grammar School Level: from Theory to Laboratory Practice. In Pixel (Ed.): International Conference New Perspectives in Science Education Conference Proceedings, 401 – 405. ISBN: 978-88-6292-600-3. Link: http://conference.pixel-online.net/NPSE/files/npse/ed0004/FP/1398-STM852-FP-NPSE4.pdf

JÁČ, M. (2014): Hodnocení mikroskopických dovedností žáků 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií – informace o připravovaném výzkumném šetření. In POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, VYHNÁLKOVÁ (eds.), Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí, s. 145-146. Olomouc: Agentura Gevak. ISBN: 978-80-86768-91-5.

JANŠTOVÁ, V., JÁČ, M., DVOŘÁKOVÁ, R. (2014): Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola Biologické olympiády k účasti v soutěži. In POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, VYHNÁLKOVÁ (eds.), Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí, s. 146-147. Olomouc: Agentura Gevak. ISBN: 978-80-86768-91-5.

JANŠTOVÁ, V., JÁČ, M. (2014): Možnosti výuky molekulární biologie na fakultách vzdělávajících učitele a gymnáziích. In Pavlasová (ed.), Trendy v didaktice biologie, s. 18. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7290-787-8.

JÁČ, M. (2014): Pasteurův kvadrant: implikace pro výzkum v didaktice biologie. In Pavlasová (ed.), Trendy v didaktice biologie, s. 63. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7290-787-8.

TOMÁŠKOVÁ, K., JÁČ, M. (2014): Implementace badatelsky orientovaného vyučování do výuky přírodopisu na základní škole – případová studie. In Pavlasová (ed.), Trendy v didaktice biologie, s. 64. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7290-787-8.

Publikace v impaktovaných časopisech (souhrn nejvýznamnějších publikací):
SUMOVÁ, A., JÁČ, M., SLÁDEK, M., ŠAUMAN, I., ILLNEROVÁ, H. (2003): Clock gene daily profiles and their phase relationship in the rat suprachiasmatic nucleus are affected by photoperiod. J. Biol Rhythms. 18(2): 134-144. IF = 2,934

SUMOVÁ, A., SLÁDEK, M., JÁČ, M., ILLNEROVÁ, H. (2002): The circadian rhythm of Per1 gene product in the rat suprachiasmatic nucleus and its modulation by seasonal changes in daylength. Brain Res., 947 (2), 260-270. IF = 2,739

JÁČ, M., KISS, A., SUMOVÁ, A., ILLNEROVÁ, H., JEŽOVÁ, D. (2000): Daily profiles of arginine vasopressin mRNA in the suprachiasmatic, supraoptic and paraventricular nuclei of the rat hypothalamus under various photoperiods. Brain Res., 887, 472-476. IF = 2,739

JÁČ, M., SUMOVÁ, A., ILLNEROVÁ, H.: c-Fos rhythm in subdivisions of the rat suprachiasmatic nucleus under artificial and natural photoperiods. Am. J. Physiol. (Regulatory Integrative Comp. Physiol.), 279 (2000), R2270-R2276. IF: 3,333.