Home » Katedra biologie » Pracovníci » RNDr. Olga VRÁNOVÁ, Ph.D.

RNDr. Olga VRÁNOVÁ, Ph.D.

Tel.: 585 635 187
e-mail: olga.vranova@upol.cz


Vzdělání
1996: Ph.D. v oboru botanika – Univerzita Palackého Olomouc

Výzkumné zaměření
učební úlohy v biologickém vzdělávání
experimenty ve výuce přírodopisu a biologie

Zaměstnání
1996 – dosud: katedra biologie PdF UP v Olomouci, odborná asistentka

Odborné zaměření
Hodnocení výukových textů přírodopisu
Hodnocení úloh v přírodopisu

Výuka
Obecná biologie
Obecná botanika a fyziologie rostlin
Praktikum školních pokusů
Cvičení v terénu

Projekty
2012 – 2015, didaktik: Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů (CeTPo) CZ.1.07/2.3.00/20.0166, ESF
2010, spoluřešitel: Nové přístupy v biologii a biologickém vzdělávání (PdF_2010_048), Univerzita Palackého

Vybrané publikace z posledních 5 let:
HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O. et al. Text difficulty in Czech natural science textbooks for the fourth grade. The New Educational Review , 2014, vol. 35, no. 1, p. 29 – 40.

VRÁNOVÁ, O. Difficult learning tasks in biology curriculum. The New Educational Review, 2012, vol. 30, no. 4, p. 30 – 44.

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O., MÜLLEROVÁ, , M. Kvalita současných učebnic přírodopisu z různých pohledů. e – Pedagogium, 2010, roč. 10, č. 4, s. 9 – 18.

VRÁNOVÁ, O. Tasks in natural science textbooks. e – Pedagogium, 2009, roč. 9, č. 1, s. 91-96.

VRÁNOVÁ, O. Úlohy vyžadující tvořivé myšlení v učivu přírodopisu. Olomoucké dny antropologie a biologie. Olomouc: UP, 2007. s. 400- 407.