Home » Katedra biologie » Pracovníci » RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.

RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.

Tel.: 585 635 185, 585 634 806
e-mail: zbynek.hradilek@upol.cz


Vzdělání
2002: Ph.D. obor botanika, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Zaměstnání
2010 – dosud: Pedagogická fakulta UP Olomouc, katedra biologie
1991 – dosud: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, katedra botaniky
1987 – 1991: Krajské vlastivědné muzeum Olomouc, odborný pracovník – botanik
1986 – 1987: Agrochemický podnik Přerov, ekolog

Odborné zaměření
Bryologie
Systematika a rozšíření mechorostů
Ekologie mechorostů: role mechorostů v lesních ekosystémech

Pedagogická činnost/Výuka
Botanická cvičení v terénu
Ekologie rostlin a živočichů
Vyšší rostliny I
Vyšší rostliny II
Určovací praktikum z botaniky
Dendrologie a ochrana zeleně
Botanika pro edukaci a fytogeografie
Tvorba a udržování přírodovědných sbírek

Členství v odborných organizacích
Česká botanická společnost
International Association of Bryologists

Vybrané publikace
HÁJEK M., LUSTYK P., NOVOSADOVÁ J., HRADÍLEK Z., DANČÁK M. Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 1998, 47: 213–224. ISSN 0323-0627

VICHEREK J., ANTONÍN V., DANIHELKA J., GRULICH V., GRUNA B., HRADÍLEK Z., ŘEHOŘEK V., ŠUMBEROVÁ K., VÁGNER A., VAMPOLA P. (2000): Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Masarykova univerzita v Brně, 2000, 362 p. ISBN 80-210-2386-4

ANTONÍN V., GRUNA B., HRADÍLEK Z., VÁGNER A., VĚZDA A. Houby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí / Pilze, Flechten und Moose des Nationalparks Thayatal. Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2000, 220 p. ISBN 80-210-2391-0

KUČERA J., HRADÍLEK Z., BURYOVÁ B., HÁJEK P. Hypnum sauteri and Lescuraea patens, two additions to the moss flora of the Czech Republic. Preslia, 2003, 75: 255-262. ISSN 0032-7786

BURYOVÁ B., HRADÍLEK Z. Clonal structure, habitat age, and conservation value of the moss Philonotis marchica in Kotouč quarry (Czech Republic). Cryptogamie, Bryologie, 2006, 27 (3): 375–382. ISSN: 1290-0796

HRADÍLEK Z., NOVOTNÝ I. Mechorosty. Bryophytes. In: Jongepierová I. [ed.], Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2008, p. 65–70. ISBN: 978-80-903 444-6-4

ELLIS L. T., ASTHANA A. K., SAHU V., SRIVASTAVA A., BEDNAREK-OCHYRA H., OCHYRA R., CHLACHULA J., COLOTTI M. T., SCHIAVONE M. M., HRADÍLEK Z., JIMENEZ M. S., KLAMA H., LEBOUVIER M., NACHEVA R., PÓCS T., PORLEY R. D., SÉRGIO C., SIM-SIM M., SMITH V. R., SÖDERSTRÖM L., ŞTEFĂNUŢS., SUÁREZ G. M., VÁŇA J. New national and regional bryophyte records, 28. J. Bryol. 2011, 33(3), 237–247. ISSN 0373 6687

HRADÍLEK Z., CHLACHULA J., NESTEROVA S. G. New bryophyte records from Kazakhstan. Thaiszia – J. Bot. 2011, 21, 29–36. ISSN 1210-0420

KUČERA J., VÁŇA J., HRADÍLEK Z. Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. Preslia, 2012, 84, 813–850. ISSN 0032-7786

HRADÍLEK Z. The bryophyte flora of Bahna floodplain forest. In: Machar I. [ed.], History, biodiversity and management of the floodplain forest in the nature reserve. Case study from locality Bahna near Litovel (Czech Republic). Palacký University Olomouc, 2012, p. 29–37. ISBN 978-80-244-2998-4

HRADÍLEK Z. 5.9.3 Mechy, játrovky, hlevíky. In: Machar I. & Drobilová L. [eds], Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. a 2. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 2: 554–562. ISBN 978-80-244-3041-6

HRADÍLEK Z. Tajuplný svět mechorostů. In: Zajoncová L. [ed.], Zajímavé přednášky z chemie a biologie pro středoškolské pedagogy. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, p. 44–54. ISBN 978-80-244-3670-8

HRADÍLEK Z., BLAHUT P. Zajímavé přechodové rašeliniště u Slavkova v Oderských vrších. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2013, 305, 21–30. ISSN 1212-1134

BOŽANIĆ B., HRADÍLEK Z., MACHAČ O., PIŽL V., ŠŤÁHLAVSKÝ F., TUFOVÁ J., VÉLE A., TUF I. H. Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica, 2013, 65(2), 197–206.

HRADÍLEK Z. [ed.] Zajímavé bryofloristické nálezy XXIII. Bryonora, Praha, 2014, 54, 43–48. ISSN 0862-8904