Informace ke zkoušce BDIK, BDIKQ

Vážené studentky a vážení studenti,

upozorňuji, že ti z vás, kterých se netýká ukončování absolventského ročníku v dubnu, budou mít možnost se zapsat na květnové a červnové termíny zkoušky z Didaktiky přírodopisu. Sledujte prosím STAG.

J. Kopecká

Informace k Zoologickému cvičení v terénu – KZOOC – 11. 5. 2018 – kombinované studium

Zoologické cvičení v terénu 2018 – kombinované studium

(KZOOC)

 

– studenti 2. roč. oboru:   Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

 

 

 1. 5. 2018 – Olomouc – Plané loučky

                             Sraz: v 8:01 hod. – aut. zastávka – Olomouc – Řepčín, škola

                             - doprava autobusy MHD, např. č. 18, 20

                             Návrat: 15:00

vedoucí: M Bocáková

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie pro studenty 2. ročníku

 

 1. Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu je 100% účast.
 2. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou terénní obuv.
 3. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka.
 4. Doporučené potřeby (dle možností): lupa, dalekohled, určovací pomůcky, sběrací láhve
 5. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis
 6. Cvičení bude zakončeno zápočtem – přezkoušením
 7. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů

 

Informace ke Cvičení v terénu z geologie a biologie (AKCVG) 27. 4. 2018

Pokyny ke Cvičení v terénu z geologie a biologie (AKCVG) – 27. 4. 2018 (pátek)

Sraz: V 8,00 hodin u vchodu do budovy Přírodovědecké fakulty UP (tř. 17. listopadu 12).

Cvičení bude probíhat v době od 8,00 do 14,45 hod. v geoparku Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, v Bezručových sadech a v Pevnosti poznání.

Program:

  1. Geopark Přírodovědecké fakulty UP – prohlídka s výkladem.
  2. Skalní defilé v Bezručových sadech (sedimenty spodního karbonu) – terénní geologická dokumentace. Zoologická pozorování.
  3. Pevnost poznání – návštěva expozice Živá voda (vstupné 25 Kč/ osoba).

 

Na cvičení je nutno mít vhodné terénní oblečení a obuv. Je třeba počítat i s proměnlivým počasím, takže nezapomeňte ani na pláštěnku/ deštník, pokrývku hlavy a brýle proti slunci. Každý účastník exkurze bude mít vlastní terénní deník a psací potřeby.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná účast na celém cvičení a předložení zápisků v terénním deníku.

 

Olomouc 11. 4. 2018                                                                     Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

 

Informace pro studenty

Vážení studenti,

z důvodu školení IS HAP pro akademické pracovníky se ruší dnes přednášky od 13 hodin doc. Málkové Kpř/ACHU a Kpř/BMIQ, BMIKQ dr.Štěpánkové.

Děkujeme za pochopení.

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací BKPĚQ

Vážení,

níže najdete instrukce k organizaci Kurzu pěstitelských prací KPŘ/BKPĚQ, který proběhne dle harmonogramu exkurzí ve dnech 2. – 4. 5. 2018.

Kurz pěstitelských prací LS 2018

Aplikovaná ekologie pro veřejný prostor (2. ročník): AZHG – cvičení

Vážené studentky a vážení studenti,

připomínám, že v pondělí 9.4. 2018 bude po přednášce následovat cvičení. Nahrazujeme tak odpadající cvičení díky Velikonočnímu pondělí a našim společným exkurzím na konci dubna.

Jitka Kopecká

Informace k terénnímu cvičení z geologie a biologie (KPŘ/ACVG) a Cvičení v terénu (KPŘ/BCVGQ)

Vážené studentky a vážení studenti,

V týdnu od 23.4.  do 27.4. 2018 proběhnou terénní cvičení 1. ročníku – KPŘ/ACVG a KPŘ/BCVGQ. podrobný harmonogram a pokyny k terénním cvičením najdete zde:

Harmonogram terénního cvičení – KPŘ/ACVG, KPŘ/BCVGQ

Případné dotazy k jednotlivým dnům terénního cvičení vždy směřujte na danou vedoucí vaší exkurzní skupiny (viz Harmonogram výše).

Jitka Kopecká

Výuka AGPZ+BGPZQ 2. 5. 2018

Vážení,

vzhledem k terénnímu cvičení z botaniky se dne 2. 5. 2018 ruší výuka předmětu Globální problémy Země. Náhradní termín prezentací bude stanoven po vzájemné dohodě.

MM

 

BODRC/BODRQ 4. 4. 2018

Vážení,

z důvodu nutné účasti na školící akci implementace IS HP (školení rozvrhářů) se ruší dne 4. 4. 2018 výuka předmětů BODRC/BODRQ.

WKPĚS

Kurz pěstitelských prací 20. 4. 2018

Dne 20. 4. bude v době 8:00-12:15 hod. uskutečněna praktická výuka předmětu WKPĚS na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro dobu pobytu na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program – sledujte prosím aktuality webu katedry.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Pavlína Škardová, Oldřich ŠtěpánekKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181