INFORMACE STUDENTŮM

Exkurze k udržitelnému rozvoji 25.10.2019

KPŘ/EXKR KPŘ/EXKUR KPŘ/MKEXQ KPŘ/EXKUQ

Dne 25.10.2019 proběhne exkurze k udržitelnému rozvoji do prodejny BEZ OBALU, vzhledem k počtu účastníku se rozdělíme do dvou skupin, podle zkratek předmětu. První skupina (EXKR, EXKUR) sraz 9:30, druhá skupina (MKEXQ, EXKUQ, MXKUQ) sraz 11:00. Místo setkání ulice Kateřinská u kostela sv. Kateřiny. V obchodě bude možnost i nákupu, proto si sebou vezměte i případně nádoby, skleničky a pytlíky na nákup.

V případě, že se potřebujete zúčastnit jiné skupiny než ve které jste zařazeni domluvte si výměnu mezi sebou a mě mailem o změně informujte. Účast na exkurzi je povinná, chcete-li získat zápočet.

S pozdravem Markéta Nyklová-Ondrová

INFORMACE STUDENTŮM

Vážení studenti,
Kpř/BZZLQ+KPŘ/PBPĚ@+Kpř/BPĚSQ cvičení ve St 16.10. a Čt 17.10.2019 proběhnou za příznivého počasí na univerzitní zahradě (na Dlouhé ulici), sraz bude na zahradě dle rozvrhu. Pracovní oblečení a boty s sebou. Pokud bude trvale pršet nebo mrholit dostavte se do učebny  PU 3.04, cvičení proběhne zde. 

Skupina, která má mít cvičení 17.10. 2019 v době děkanského volna si může cvičení  nahradit účastí v jiném termínu cvičení, jinak dostanou vypracovat seminární práci (jsou informováni), a ti další budou začínat později – tedy 12.15h na zahradě.
V. Cenklová

Terénní praktikum z nižších rostlin (pro magisterské studium)

Vážené účastnice a účastníci Terénního praktika z nižších rostlin (KPŘ/PNPN@),

dle naší společné domluvy se praktikum uskuteční ve dvou blocích, a to ve dnech 15. 10. (úterý) a 16. 10. 2019 (středa), vždy v odpoledních hodinách. Podrobnější informace k oběma blokům naleznete v přiloženém souboru.

Na viděnou se těší,

Jana Štěpánková

Terénní cvičení z NR – 2019

Informace studentům

Vážení studenti,

cvičení z předmětů  Kpř/BPĚSQ+Kpř/PBPĚQ+Kpř/BZZLQ ve středu  9.10. a  čtvrtek 10.10. 2019 proběhnou dle rozvrhu na učebně 3.04.

V. Cenklová

Informace studentům

Vážení studenti,

cvičení z předmětů  Kpř/BPĚSQ+Kpř/PBPĚQ+Kpř/BZZLQ ve středu  2.10. a  čtvrtek 3.10. 2019 proběhnou za příznivého počasí na univerzitní zahradě (na Dlouhé ulici), sraz bude na zahradě dle rozvrhu. Pracovní oblečení a boty s sebou. Pokud bude trvale pršet nebo mrholit dostavte se do učebny č. 3.04, cvičení proběhne zde.

Děkuji.

V. Cenklová

KPŘ/BKPĚQ: Vyúčtování Kurzu pěstitelských prací 2018/2019

Vážení studenti,

žádám ty z vás, kteří si doposud nevyzvedli přeplatek z Kurzu pěstitelských prací (29. 4. – 3. 5. 2019), aby se neprodleně dostavili k převzetí příslušné částky k dr. Morris (pracovna 3.05; úterý 9:45-10:30). Termín vyúčtování nejlépe do 1. 11. 2019.

Děkuji!

Monika Morris

Výuka předmětu Kpř/ENNAT

Vážení studenti,

ve dnech 30. 9. a 7. 10. 2019 neprobíhá výuka předmětu  Kpř/ENNAT - Evropská ochrana přírody v CZ-PL.

Harmonogram dalších týdnů zde:  

1.     23. 9. 2019: Mgr. Petr Kovařík, PhD. – Co to je „Natura 2000“, jaký má smysl a cíle, základní terminologie, evropské směrnice, Katalog biotopů ČR a vznik Natury 2000 v ČR na základě mapování biotopů a významných ptačích území, současný stav v ČR – statistika EVL a ptačích oblastí v ČR

 

2.     14. 10. 2019: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. – Ochrana přírody a krajiny v ČR (úvod do přehledu a základní terminologie, slabé a silné stránky v aplikaci vědeckých poznatků do ochranářské praxe) 2500

 

3.     21. 10. 2019: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. – Naturové hodnocení v praxi ČR 2500

 

4.     4. 11. 2019:  RNDr. Petr Roth, CSc. – Praktická implementace Natury 2000 v EU (kritický pohled na problematiku). Splnila Natura 2000 očekávání a skutečně vytváří základní kostru evropské ochrany přírody? Vize do budoucna….2800

 

5.     11. 11. 2019: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. – Právní kontext implementace Natury 2000 a praktické zkušenosti z implementace v Makedonii a Ukrajině 2800

 

6.     18. 11. 2019: Mgr. J. Chlapek – Natura 2000 na česko-polském pomezí v ochranářské praxi: Jeseníky 2800

 

7.     25. 11. 2019: Mgr. J. Filippovová – Problematika sukcesních změn vybraných biotopů ve vytipované  oblasti Krkonošského národního parku, ekologie extrémních stanovišť v rámci vybraného území NPR Králický Sněžník, vliv hospodaření člověka na diverzitu biotopů česko-polských pohraničních území

 

8.     2. 12. 2019: Ing. Michal Servus – Natura 2000 v kontextu priorit a úkolů státní ochrany přírody v ČR (vysvětlení nevysvětlitelného: organizace a fungování státní ochrany přírody v ČR; s důrazem na fungování státní ochrany přírody při státní správě, monitoringu a péči o lokality v soustavě Natura 2000) 2500

9.     9. 12. 2019: RNDr. Jan Plesník, CSc. – Historie a současnost ochrany přírody a krajiny v mezinárodním kontextu (letem světem od přírodních památek až k evropské soustavě Natura 2000, mezinárodní instituce a dohody v ochraně přírody, zapojení Česka do mezinárodních ochranářských aktivit) 2800

Helena Kilianová

Informace pro studenty 1.ročníku oboru Přírodopis a EV se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Vážení studenti,

pokud někdo nemá ještě zapsaný předmět Kpř/KBPĚ@ z důvodu plné kapacity v 1. skupině , tak se otevřela 2. skupina, výuka 24.1.2020 9,45-13,00 hodin na PU 3.04.

Prosím zapište si.

M.Pazdírková

Výuka Kpř/PBOA@

Vážení studenti,

přednáška k předmětu Kpř/PBOA@ se uskuteční vzhledem k nepřítomnosti doc. RNDr. Jitky Málkové, CSc. pravidelně podle rozvrhu až od úterý 29. 10. 2019

Náhradní výuka proběhne po dohodě s vyučující doc. Jitkou, Málkovou, CSc.

Děkujeme za pochopení.

Informace studentům

Vážení studenti,
výuka  čtvrtečniho cvičení Kpř/PBPĚ@ které je narozvrhované v době od 13.15 do 14.45 hodin se uskuteční tentokrát  od 14.15 – 14.45 hodin.  Náhradní výuka bude po dohodě s vyučující RNDr. Věrou Cenklovou, Ph.D.
Děkuji za pochopení.


Katedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181