(Čeština | Czech) Zrušení kontaktní výuky 11. 3. – 22. 3. 2020 – doplňující informace.

Sorry, this entry is not available in English

(Čeština | Czech) INFORMACE STUDENTŮM – ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY 11.3. -22.3.2020

Sorry, this entry is not available in English

Jitka Kopecká – Změna konzultačních hodin

Vážené studentky, vážení studenti,

v případě zájmu můžete využít mé konzultační hodiny nově v následujících termínech:

čtvrtek sudý týden: 13:00-14:00

čtvrtek lichý týden: 12:00 – 13:00

Na jiný termín se vždy prosím domluvme e-mailem: jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji.

Jitka Kopecká

(Čeština | Czech) “Exkurze k udržitelnému rozvoji – pátek 6. března 2020″

Sorry, this entry is not available in English

(Čeština | Czech) “Konzultační hodiny dr. Morris”

Sorry, this entry is not available in English

(Čeština | Czech) Upozornění studentům EKOL – praxe

Sorry, this entry is not available in English

Okruhy_Obecna_zoologie2020

TÉMATICKÉ OKRUHY Z OBECNÉ ZOOLOGIE
1. Živočišná buňka – současné pojetí buňky, charakteristika základních typů živočišných buněk (tvar,velikost,počet jader), rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou, příklady různých typů živočišných buněk.
2. Živočišné tkáně – charakteristika a vzájemné srovnání základních typů tkání živočichů (epitely, pojiva, tk. svalové, tk. nervové), jejich vznik a původ, regenerace.
3. Tkáně epitelové – obecná charakteristika, morfologické a funkční typy. Žlázy – jejich dělení dle různých hledisek.
4. Tkáně pojivové – obecná charakteristika a vznik. Pojiva výplňová a oporná – primitivní pojiva (mezoglea, parenchym, vezikulární pojivo), pravá pojiva (vazivo, chrupavka, kost) – \) stavba, význam a další dělení. Zubní tkáň.

5. Pojiva trofická – hemolymfa, lymfa, tkáňový mok, krev – složení a typy krevních buněk. Vznik a význam jednotlivých typů krvinek. Obranné vlastnosti tělních tekutin.
6. Tkáň svalová – typy, stavba a význam svaloviny u bezobratlých a obratlovců (červená, bílá vlákna). Stavba sarkomery a vazivové obaly svalů.
7. Tkáň nervová – její ontogeneze. Neuron – jeho stavba, výběžky, synapse, senzitivní a motorická zakončení. Gliové buňky nervové tkáně – vznik, typy a význam.
8. Embryogeneze – vývoj zárodku. Blastogeneze. Rozdělení vajíček dle množství žloutku a jeho rozložení, způsoby rýhování, vznik a typy blastul.
9. Gastrulace – její způsoby, fylogenetický význam gastrulace. Vznik mezodermu – ektomezoderm, entomezoderm. Organogeneze – původ orgánů z jednotlivých zárodečných listů.
10.Přímý a nepřímý vývoj. Nepřímý larvální způsob vývoje s proměnou, primární a sekundární larvy. Přímý vývoj – zárodečný proužek a žloutkový váček, zárodečné obaly, placenta.
11. Regenerace – reparační a fyziologická, schopnost regenerace orgánů a částí těl u bezobratlých a obratlovců. Transplantace – typy a imunitní reakce.
l2. Nepohlavní rozmnožování – dělení (fisiparie) – paratomie architomie, pučení (gemiparie) a rozpad (fragmentace), jejich formy u různých skupin živočichů.
l3. Pohlavní rozmnožování – gonochorismus, hermafroditismus, partenogeneze a jejich formy. Gametogeneze. Stavba pohlavních orgánů.

SOUSTAVA DRÁŽDIVÁ A REGULAČNÍ
l4. Soustava smyslová – všeobecné smysly bezobratlých (sm.buňky láčkovců, srn. štětiny, kožní pupeny, tepelná čidla a hmatové chlupy členovců, kampanuliformní sensily, Johnstonův orgán, chordotonální ústrojí) a obratlovců (hmatové chlupy savců, vibrisae, smyslová tělíska).
l5. Speciální smysly bezobratlých a obratlovců. Mechanoreceptory – akustický (statocysta, tympanální org., statoakustický org.obratlovců) , proudový. Chemoreceptory – smysl chuťový a čichový. (Stavba nejdůležitějších receptorů obratlovců a bezobratlých)
l6. Fotoreceptory – zraková ústrojí bezobratlých (typy očí, složené oko hmyzu) a obratlovců (komorové oko) .Rozdělení dle vnímání světla, stavba komorového oka obratlovců a složeného oka hmyzu. Princip barevného a černobílého vidění.
l7. Nervová soustava – typy u bezobratlých (difúzní, gangliová – pásková, žebříčková, hmyz, kruhová). Vývoj, stavba a význam jednotlivých částí CNS trubicové obratlovců. VNS obratlovců.
l8. Žlázy s vnitřní sekrecí – Hypotalamo-hypofyzární komplex, žlázy závislé a nezávislé, jejich hormony. Endokrinní centra a hormony u bezobratlých. Tkáňové hormony.

SOUSTAVA VÝMĚNY A PŘEMĚNY LÁTEK
19. Soustava trávící – trávící dutina hub, láčka u láčkovců, trávící trubice bezobratlých a obratlovců. Přehled základní stavby soustav u nejvýznamnějších skupin.
20. Soustava dýchací – – stavba a typy dýchacích orgánů u obratlovců a bezobratlých (kožní dýchání, vzdušnice, tracheální žábry, vzdušné vaky, vnější a vnitřní žábry, plíce).
2l. Soustava vylučovací a osmoregulační – protonefridie, metanefridie, nefridie, malpighické trubice, stavba nefronu a ledvin.
22. Soustava oběhu tělních tekutin – Druhy tělních tekutin, otevřený a uzavřený cévní systém a stavba cévních soustav
živočichů.
SOUSTAVA KRYCÍ, OPORNÁ A POHYBOVÁ
23. Soustava krycí – vnořený epitel, nemertinový epitel, pokožka, kůže a jejich deriváty (kožní žlázy, rohovité deriváty, peří, chlupy, šupiny).
24. Soustava oporná – vnější a vnitřní kostra u nejvýznamnějších skupin bezobratlých a obratlovců.
25. Soustava pohybová – řasinkové epitely bezobratlých, svaly bezobratlých a obratlovců.

(Čeština | Czech) INFORMACE STUDENTŮM Kpř/AKTP

Sorry, this entry is not available in English

(Čeština | Czech) EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 28.2.2020

Sorry, this entry is not available in English

(Čeština | Czech) KONZULTAČNÍ HODINY DR.MORRIS

Sorry, this entry is not available in EnglishKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181