Home » 2015 » listopad

listopad 2015

Odborná praxe

Vážení studenti,

připomínám, že smlouvy k odborné praxi máte dodat ve 2 vyhotoveních! Termín odevzdání je do 1. 12. 2015.

Odbornou praxi I. (tedy praxi pro 2. ročníky) garantuje doc. Málková.

KJ

Studentům BPOAB

Z důvodu nemoci se přednáška z BPOAB dne 26.11. nekoná. Nahrazena bude příští čtvrtek, tj. 3.12. ve stejném čase (8:00-9:30). Děkuji za pochopení.

Výuka předmětu BPĚS Pěstitelství 25.11.2015

Přednáška z Pěstitelství se dne 25.11. neuskuteční. Cvičení proběhne na školním pozemku dle předešlé dohody. Dostavte se k výuce v čase, v jakém jste na cvičení zapsáni v pragramu Stag!
Příští týden bude náplní cvičení vazba z přírodních materiálů.

Kpř/BPŽP + Kpř/AEP

Vážení studenti,

z důvodu nemoci Mgr.Kovaříkové odpadá 19.11.2015 výuka předmětů Kpř/BPŽP a Kpř/AEP.

Výuka bude nahrazena po dohodě s vyučující.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny doc.Vagery se budou konat každý čtvrtek od 9,30 do 11,00 hodin!

BZOL, BZOLE, AZOL – Zoologie bezobratlých

Vážení studenti,

další kolo poznávačky se uskuteční  ve středu 18. 11. 2015 v 16:45 na učebně 3.12.

Dale připomínám, že příští středu – 11. 11. 2015 Vás čeká první část poznávačky s prof. Bocákovou v rámci běžných cvičení.

Kristýna Janišová

BZOL, BZOLE, AZOL – Poznávačka

Vážení studenti,
na Vaší poznávaččce 4.11 se mohou objevit všichni zástupci, které máte uvedeny v prezentacích. Příklad poznávačky i se zařazením jsem Vám dala k dispozici v materiálech. Latinské názvy budou vyžadovány na úrovni řádů a vyšších taxonomických jednotek.