Home » Katedra biologie » Kontakty

Kontakty

Vedoucí katedry

RNDr. Martin JÁČ, Ph.D.
martin.jac@upol.cz
telefon: 585 635 183

Zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum

Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.
sarka.hladilova@upol.cz
telefon: 585 635 186

Zástupce vedoucího katedry pro studijní a organizační záležitosti

RNDr. Olga Vránová, Ph.D.
olga.vranova@upol.cz
telefon: +420 585 635 187

Tajemník katedry

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.
katka.sklenarova@email.cz
telefon: +420 585 635 198

Sekretariát katedry

Marcela Pazdírková
marcela.pazdirkova@upol.cz
telefon: 585 635 181

Katedra biologie PdF UP v Olomouci
Purkrabská 2
Olomouc 779 00

Tel.: 585 635 181
e-mail: marcela.pazdirkova@upol.cz

Profesoři:
Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D., e-mail: milada.bocakova@upol.cz , tel.: +420 585 635 191

Emeritní profesor:
Prof. RNDr. Bronislav HLŮZA, CSc.

Docenti:
Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc., e-mail: sarka.hladilova@upol.cz , tel.: +420 585 635 186
Doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc., e-mail: jitka.malkova@upol.cz, tel.: +420 585 635 188

Odborní asistenti a asistenti:
Mgr. Anežka HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ, e-mail: anezka.gazarkova@upol.cz ,tel. +420 585 635 194
RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D., e-mail: zbynek.hradilek@upol.cz , tel. +420 586 635 185, 585 634 806
RNDr. Martin JÁČ, Ph.D., e-mail: martin.jac@upol.cz , tel.: +420 585 635 183
Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D., e-mail: jitka.kopecka@upol.cz , tel.: +420 585 635 180
Mgr. Monika MORRIS, Ph.D., e-mail: monika.morris@upol.cz , tel.: +420 585 635 180
Mgr. Markéta NYKLOVÁ-ONDROVÁ, email: nyklova.marketa@seznam.cz, tel.: 585 635 184
Mgr. Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Ph.D., email: katka.sklenarova@email.cz, tel.: +420 585 635 198
Ing. Pavlína ŠKARDOVÁ, Ph.D., e-mail: pavlina.skardova@upol.cz , tel.: +420 585 635 184
Mgr. Jana ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D., e-mail: jana.stepankova@upol.cz , tel.: +420 585 635 192
RNDr. Radim J. VAŠUT, Ph.D., e-mail: radim.vasut@upol.cz, tel: +420 585 635 194
RNDr. Olga VRÁNOVÁ, Ph.D., e-mail: olga.vranova@upol.cz , tel.: +420 585 635 187

Externí a projektoví pracovníci:
Mgr. Michal BARTOŠ, PhD., e-mail: michbartos@seznam.cz
Mgr. Dominika KOVAŘÍKOVÁ, e-mail: kovarikova@akkovarikova.cz
Mgr. Aleš MÁCHA, e-mail: macha.ales@seznam.cz
Mgr. Helena NOVÁČKOVÁ, e-mail: veganova@seznam.cz
Ing. Zuzana OCHMANOVÁ, e-mail: z.ochmanova@atlas.cz
Mgr. Ing. Lenka PÁNKOVÁ, email: lenka.pankova@arpok.cz
Mgr. Renata PLACKOVÁ, e-mail: renata.plackova@hnutiduha.cz
Prof. Ing. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc., e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz
Ing. Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ
Doc. RNDr. Jiří VAGERA, CSc., e-mail: jiri.vagera@seznam.cz
JUDr. et Mgr. Lenka VESELÁ, e-mail: lenka.vesela@upol.cz
Doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc., e-mail: miroslav.vysoudil@upol.cz

Technický pracovník – zahradník:
Oldřich ŠTĚPÁNEK, zahrada katedry, Dlouhá 128, Olomouc