Home » Katedra biologie » O katedře

O katedře

Katedra biologie PdF UP v Olomouci garantuje a zajišťuje teoretickou i praktickou výuku v bakalářských studijních oborech „Přírodopis se zaměřením na vzdělávání“ (Bc.), „Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání“ (Bc.) a „Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor“ (Bc). V navazujícím magisterském  studiu garantujeme a zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku v oborech „Učitelství přírodopisu pro druhý stupeň základních škol“ (Mgr.) a “ Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro druhý stupeň základních škol “ (Mgr.).

Pedagogická činnost katedry se zaměřuje na výuku biologických, geologických a ekologických předmětů v garantovaných oborech a dále na výuku Environmentální výchovy v rámci společného pedagogického základu učitelských oborů PdF UP v Olomouci.

Vědecká činnost katedry je zaměřena na oblast biologické systematiky, ekologie, paleontologie, studium biodiverzity a na oblast didaktiky biologie. V poslední době se ve spolupráci s PřF UP a některými zahraničními institucemi rozvíjí výzkumná činnost v oboru molekulární systematiky.

Katedra biologie PdF UP je od 1.8.2015 přestěhována zpět do prostor Žerotínského paláce (Purkrabská 2, Olomouc).

 

 

Katedra biologie PdF UP v Olomouci
Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181
e-mail: marcela.pazdirkova@upol.cz