Praxe ve studijním oboru: Učitelství přírodopisu/environmentální výchovy pro 2. stupeň základní školy (NMgr.)

Souvislá pedagogická praxe 1

PNP1@, KNP1@ – pokyny


Souvislá pedagogická praxe 2

PNP2@, KNP2@ – pokyny

ZAVŘÍT

Praxe ve studijním oboru: Aplikovaná ekologie

Odborná praxe I (KPŘ / AOP1Q, KPŘ / AKO1Q)

metodik: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.

Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe (viz Odborná praxe I.) a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe.

Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.

Veškeré informace k odborné praxi I vám podá odborný garant praxe, Doc. RNDr. Jitka Málková, Csc. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, e-mail: jitka.malkova@upol.cz, tel.: +420 585 635 188).

ZAVŘÍT

Odborná praxe II (KPŘ / AOP2Q, KPŘ / AKO2Q)

metodik: Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe (viz Odborná praxe I.) a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe. Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.
Veškeré informace k odborné praxi II vám podá odborný garant praxe, Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 198, email: katka.sklenarova@email.cz).

ZAVŘÍT

AOP1Q, AOP2Q: Smlouva o zajištění praxe studentů Aplikované ekologie
AOP1Q: Výkaz odborné praxe
AOP2Q: Výkaz odborné praxe