Home » Aktuality

Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019.

Vážené studentky, vážení studenti,

Katedra biologie PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019. Uchazeči mohou podat přihlášku pouze prostřednictvím webové aplikace Erasmus+ (https://erasmusplus.upol.cz/) nejpozději do 6. února 2018.

Výběrové řízení proběhne na Katedře biologie dne 7. února 2018 v 9:00 h v učebně 3.07 (Purkrabská 2). Osobní účast uchazečů u výběrového řízení je nezbytná.

Bližší informace jsou k dispozici též na vývěsce katedry (vývěska naproti učebně 3.07), zároveň můžete kontaktovat Dr. Olgu Vránovou, která je koordinátorkou programu Erasmus+ na KPŘ.

Martin Jáč

AKZHG – zápočet pátek 19.1.2018

Vážené studentky a studenti,
dovoluji si Vás tímto upozornit, že mnou vypsaný termín dne 19.1. 2018 v čase od 9:00 do 10:00 je zápočtovým termínem (viz Informace ve STAGu u vypsaného termínu), na zkoušku se prosím hlaste pouze na termíny vypsané paní doc. Hladilovou.
Jitka Kopecká

Konzultační hodiny v průběhu zkouškového období – J. Kopecká

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás informovat, že v průběhu zkouškového období jsou konzultace možné pouze na základě předchozí domluvy e-mailem – tj. neplatí moje konzultační hodiny zimního semestru 2017.
Děkuji za pochopení,
J. Kopecká

Zadání témat bakalářských a diplomových prací.

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás upozornit, že dle platné směrnice PdF-B-17/08 je třeba nejpozději do 31. ledna 2018 odevzdat zadání tématu bakalářské (studenti 2. ročníku bakalářského studia) a diplomové práce (studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia). Témata bakalářských a diplomových prací vypsaná pro akademický rok 2017/2018 jsou od začátku listopadu 2017 vyvěšena na webových stránkách katedry (sekce Bakalářská práce a Magisterská práce) a na příslušné vývěsce katedry. Formulář “Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce” podepsaný příslušným vedoucím práce prosím odevzdejte nejpozději do 31. ledna 2018 k podpisu vedoucímu katedry.

Martin Jáč

Informace k Souvislé odborné praxi PX1Q, KPX1Q

Vážené studentky, vážení studenti,
praxi si prosím ve STAGu zapisujte pod zkratkou KPG/PX1Q (denní studium) A KPG/KPX1Q (kombinové studium) – vycházejte z tzv. “žluté knížky”.
Chybně uvedené zkratky v informačních materiálech katedry (KPŘ namísto správného KPG ve zkratce katedry) k Souvislé odborné praxi I.a II. budou co nejdříve opraveny.
Děkuji za pochopení.
Jitka Kopecká

ZTRÁTY A NÁLEZY

Vážené studentky a studenti,
kdo z vás zapomněl dne 12.12. 2017 v učebně geologie během zápočtu šálu, bude připravena k vyzvednutí na vrátnici.
Jitka Kopecká

Ekologie: předtermín 12. 12. 2017

S politováním oznamuji, že žádný ze studentů nevyhověl v rámci předtermínu požadavkům na zkoušku z Ekologie.

MM

 

Informace pro studenty

Studenti, kteří májí zájem o studijní materiály z předmětu Aplikovaná zoologie – část obratlovci, nechť napíší na e-mail: ondrova.marketa@seznam.cz

Zrušení výuky

Vážení studenti,

ve čtvrtek 7. 12. 2017 odpadá výuka Kpř/BPŽP a Kpř/AEP z důvodu nemoci.

Děkuji za pochopení.

 

KPŘ/BPĚS cvičení 15. 11. 2017

Cvičení z předmětu KPŘ/BPĚS dne 15. 11. 2017 proběhne na školním pozemku. Upozorňuji na nutnost použití vhodného pracovního oděvu a obuvi vzhledem k možné mlze a předpokládaným denním teplotám (tenké rukavice výhodou).