Home » Aktuality » Organizace výuky předmětů vyučovaných J. Kopeckou po dobu trvání karanténních opatření a zrušení kontaktní výuky na UP

Organizace výuky předmětů vyučovaných J. Kopeckou po dobu trvání karanténních opatření a zrušení kontaktní výuky na UP

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím, abyste v době omezení kontaktní výuky sledovali pravidelně komunikační kanály pro jednotlivé předměty:

  • KPŘ/AZHG@, BDIKQ@, KZPEQ, PND1@, PNDG@ – veškeré informace, požadavky k samostudiu a studijní materiály budou průběžně sdíleny prostřednictvím Moodle
  • Souvislé pedagogické praxeKPŘ/PNP1@, KNP1@ - vycházejte z informací, které jste obdrželi před zahájením vašich praxí a jsou dostupné též na stránkách katedry. Termín pro odevzdání elektronického portfolia pro studenty denního studia je 30. duben 2020. odevzdáváte v systému STAG. Studenti kombinovaného studia odevzdávají svá portfolia elektronicky nejpozději do 15. června 2020 na e-amilovou adresu jitka.kopecka@upol.cz.
  • Pokud někteří studenti nemají ještě uzavřen předmět KPG/KPX2Q, prosím, aby mne kontaktovali e-mailem na adresu jitka.kopecka@upol.cz
  • Předměty, kde aktuálně zastupuji dr. Morris: KPŘ/BPENQ, AGPZ, BGPZ, MKNQ, MKPPQ - veškeré informace vám byly zaslány e-mailem, stejným způsobem budou v případě potřeby doplňovány a aktualizovány.
  • Informace k výuce terénních exkurzí a předmětu Přehled geologie ČR (KPŘ/PNGČ@, KNGČ) v rámci denního i kombinovaného studia budou upřesněny s ohledem na vývoj situace na PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA – sledujte Moodle.

Se studenty, kteří potřebují konzultace k závěrečné práci, se domlouvám vždy individuálně prostřednictvím e-mailu.

Prosím, sledujte uvedené komunikační kanály a v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji za spolupráci.

Jitka Kopecká