Home » 2018 » říjen

říjen 2018

Kombinované studium: KAZ/MKVAQ Vývojová a fyzická antropologie

Vážení,

výuka předmětu KAZ/MKVAQ Vývojová a fyzická antropologie proběhne dle rozvrhu dne 2. 11. 2018. Vzhledem k počtu zapsaných studentů bude cvičení realizováno pouze v jedné skupině. Přímá výuka předmětu bude probíhat v době   9:45 – 13:00hod. Rozvrh dne je tedy následující:

8:00-9:30 KMZVQ

9:45 – 13:00 MKVAQ

13:15 – 14:45 MKDQ

15:00 – 16:30 MKDIQ

16:45 – 18:15 MKBVQ

Biologická technika – odevzdání protokolů.

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím o odevzdání opravených nebo dosud neodevzdaných protokolů z Biologické techniky (KPŘ/BBITQ, KPŘ/ABTE) nejpozději do 31. října 2018.

Martin Jáč

Vyúčtování Exkurze k udržitelnému rozvoji (12. 10. 2018)

Přeplatek jednodenního výjezdu v rámci uvedené exkurze ve výši 141 Kč/os je k vyzvednutí u dr. Morris (prezenční studium) a dr. Nyklové-Ondrové (kombinované studium). Příslušnou finanční částku je nutné převzít osobně proti podpisu.

 

Konzultační hodiny doc. Jiřího Vagery, CSc.

Vážení studenti,

konzultační hodiny doc. Vagery v ZS 2018/19 budou probíhat každý čtvrtek od 9,30 do 10,30 hodin.

 

KPŘ/AOE, BEKQ, BEKOQ: Odpadová olympiáda 2018

Organizace ekoakce na téma „odpady“ zahrnuje návrh obsahové náplně deseti stanovišť soutěžní stezky, včetně realizace aktivit zaměřených na třídění odpadu, plasty, papír, sklo, organický odpad, nebezpečný odpad, kovy, využití obalů, ekoznačky a obaly. Cílová skupina: žáci 4. – 6. ročníků ZŠ.

Termín konání: středa 17. 10. 2018.

Sraz: DDM Olomouc, 7:45 hod.

S sebou: pomůcky (informační materiály, poutače, kostýmy, apod.), pohodlné a teplé oblečení a obuv odpovídající ročnímu období, svačinu.

Výuka cvičení BPĚSQ

Vážení,

dne 10. 10. 2018 proběhne výuka cvičení z předmětu BPĚSQ již na učebně PU3.04 .

Výuka cvičení BZZLQ

Vážení,

dne 10. 10. 2018 proběhne výuka cvičení z předmětu BZZLQ na školním pozemku.

Změna termínu výuky předmětů MKŘEQ, MKSQ

Vážení,

vzhledem k plánované celodenní exkurzi předmětu MKEXQ byl termín výuky předmětu MKSQ ze dne 12. 10. 2018, 8:00-9:30hod., změněn na 15. 2. 2019, 13:15-14:45hod.

Dále došlo ke změně termínu výuky u předmětu MKŘEQ. Jelikož si předmět zapsali pouze studenti prvního ročníku, byl termín výuky změněn  z 15. 2. 2019, 13:15-14:45 hod., na den 12. 4. 2019, 15:00-16:30hod.

Děkujeme za pochopení

Zrušení výuky Kpř/AEP a Kpř/BPŽPQ

Vážení studenti,

přednáška z předmětu Environmentální právo/Právo životního prostředí (KPŘ/AEP + KPŘ/BPŽPQ) paní Mgr. Kovaříkové ve čtvrtek 11. 10. 2018 odpadá a bude nahrazena v sudý čtvrtek 18. 10. 2018 v běžném čase přednášky – učebna 3.03.

Děkuji za pochopení.

PÁTEK 12. 10. 2018: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Program exkurze:

08:15 odjezd autobusu z Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové nádraží)
10:00-11:00 Ruční papírna Velké Losiny (muzeum a ruční výroba papíru)

přesun do areálu Kouty nad Desnou

11:45-15:00 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (elektrárna – filmová projekce, podzemí elektrárny, dolní nádrž, horní nádrž)

po skončení prohlídky cesta zpět do Olomouce

Nutná výbava:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu, zápisník. Berte v úvahu nižší teploty, možnost srážek a větru, mokrý a kluzký povrch (zejména na horní nádrži bude výrazně chladněji a větrno!). S sebou jídlo a pití na celý den!

Doprava:

Doprava je zajištěna společná, zájezdovým autobusem.
Sraz na autobusové ploše Olomouc Tržnice v 8:15 h. 

Autobus se vrací do Olomouce, kde bude exkurze ukončena. Předpokládaný návrat do Olomouce cca mezi 17-18 h.

Platba:

Zálohu ve výši 450 Kč/os je nutné uhradit nejpozději v den odjezdu před nástupem do autobusu (zahrnuje dopravu a vstupy). Připravte si prosím přesnou částku!

Jako doklad o zaplacení bude vystaven příjmový doklad. Po exkurzi proběhne finální vyúčtování, včetně případného přeplatku/nedoplatku (dle počtu zúčastněných studentů a reálně ujetých kilometrů).

K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU JE NUTNÁ 100% ÚČAST, NEÚČAST NELZE NAHRADIT!

Vedoucí exkurze: dr. Morris, dr. Nyklová-Ondrová, dr. Škardová