Home » Denní a kombinované studium » Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Otázky k SZZ ke stažení:

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Mgr.) 2018
Otázky jsou určeny pro studenty studující dle studijních plánů platných od akademického roku 2016/2017 (od verze NA 16 včetně).


Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Mgr.) 2018
Otázky jsou určeny pro studenty dokončující studium oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ dle původních studijních plánů (do verze NA 15 včetně).


Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (Mgr.) 2018
Otázky jsou určeny pro studenty dokončující studium oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ dle původních studijních plánů (do verze NA 15 včetně).


Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.) 2018


Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) 2018


Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (Bc.) 2018


Okruhy k rigorózní zkoušce z přírodopisu a environmentální výchovy 2018