Mgr. Holcová Gazárková – mateřská dovolená

Vážení studenti,

vzhledem k čerpání mateřské dovolené upozorňuji, že cca do poloviny února 2017 nebudu vyřizovat emailovou korespondenci.  Po tomto datu mne mohou kontaktovat studenti, kterým vedu závěrečné práce a se kterými jsem předem domluvena.

Děkuji za pochopení.

Kpř/BPŽP + Kpř/AEP

Vážení studenti,

ve čvrtek 24.11.2016 odpadá výuka předmětů Kpř/BPŽP + Kpř/AEP, výuka bude nahrazena po dohodě s vyučující.

Přednáška BPOAQ 21.11.

Přednáška z předmětu Obecná a aplikovaná biologie BPOAQ se dne 21.11. neuskuteční. Nahrazena bude po domluvě  se studenty předmětu na následujícím termínu přednášky.

Děkuji za pochopení

Škardová

Cvičení BPOAQ

Cvičení ze dne 21. 11. bude přesunuto na 23.11. na 14.00hod.; dále cvičení z termínů 28.11. a 29.11.  budou realizována 30.11., začátek cvičení je stanoven na 14.00 a 15.00hod. Dostavte se prosím před budovu Vlastivědného muzea (náměstí Republiky 5; zasávka tramvaje “Náměstí republiky”). Náplní cvičení bude prohlídka stálé expozice “Příroda Olomouckého kraje”. Pro bezplatný vstup je nutno předložit průkaz studenta!

Cvičení z Pěstitelství BPĚS 16.11. a 23.11.

Cvičení z pěstitelství 16.11. proběhne vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na učebně. Následující cvičení dne 23.11. bude však realizováno na školním pozemku. Zároveň žádám všechny studenty, aby se na školní pozemek dostavili v čase cvičení dle harmonogramu programu Stag!

Aktualizace témat kvalifikačních prací pro akademický rok 2016-17

Vážené studentky, vážení studenti,

v tuto chvíli jsou na katedře vyvěšena aktuální témata bakalářských, diplomových a závěrečných prací pro akademický rok 2016 – 17. Během několika dnů budou tato dostupná také na www stránkách katedry.

KPŘ/BZOL, BZOLE, AZOLQ

Vážení studenti,
dle předchozí domluvy Vám sděluji, že opravný termín poznávacího testu ze Zoologie bezobratlých stanovuji na:
pondělí 14. 11. 2016 na 13:15 hod.
Přezkoušení se uskuteční na Katedře biologie v laboratoři zoologie – učebna č. 3.23.
Milada Bocáková

PŘEDNÁŠKA z GEOLOGIE 14.11.2016 ODPADÁ

Vážení studenti,

přednáška z geologie (BGEQ,BGEOQ,BGEO,AGP) v pondělí 14.11.2016 z důvodu nepřítomnosti vyučující odpadá. Výuka bude nahrazena po vzájemné domluvě.

Šárka Hladilová

Termín odevzdání protokolů do biologické techniky.

Vážení studenti,

termín pro odevzdání všech chybějících protokolů z první části cvičení předmětu Biologická technika (BBITC/BBITQ/ABTE) je středa 9. listopadu 2016 do 14 h. V případě, že mě nezastihnete v pracovně, můžete protokoly dát do poštovní přihrádky na sekretariátu.

Martin Jáč

 

Výuka předmětu Didaktika biologie (MDPĚQ) v pondělí 7. 11. odpadá.

Vážení studenti,

přednáška i cvičení z didaktiky biologie v pondělí 7. 11. 2016 odpadá, výuka bude nahrazena po domluvě.

Martin JáčKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181