KPŘ/EXKUR 2. + 3.den

Pátek 24. 3. 2017

 

Cílem exkurze je návštěva Hornického muzea Landek Park v Ostravě„Velký okruh“.

 

  1. část okruhu: Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci.

Návštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Návštěvník si rovněž může v blízkosti šachetní budovy vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v originálních vozíčcích určených pro dopravu osob v dole, tažených funkční důlní lokomotivou. Na rozloze 250 m důlních chodeb zkušení havíři, coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole vč. ukázky ručního a funkčního pluhového a kombajnového porubu. http://www.landekpark.cz/expozice1

 

  1. část okruhu: Expozice báňského záchranářství.

Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí.

http://www.landekpark.cz/expozice1

 

Poznámka:

Doprava do Ostravy je individuální, po vlastní ose.

Sraz u pokladny Hornického muzea v 10:45, exkurze začíná v 11:00.

Vstupné pro studenty 90,- Kč/os, předpokládaná doba prohlídky cca 2 hodiny, poté bude exkurze ukončena.

 

Možné dopravní spojení:

Olomouc hl. n. 8:01 – Ostrava hl. n. 9:05 (REGIOJET); z Ostravy hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

Pátek 31. 3. 2017

Cílem exkurze je Středomoravská vodárenská a. s. (MOVO), prohlídka Čističky odpadních vod (ČOV) Olomouc-Nové Sady, cca 2 hodiny.

Sraz účastníků exkurze v 12:45 hod u vstupu do areálu ČOV, Středomoravská vodárenská a. s., Olomouc-Nové Sady (začátek exkurze v 13:00 hod). 

Poznámka:

Spoj z centra Olomouce autobus MHD č. 14 (odjezd zastávka Nám. Hrdinů nebo Tržnice, příjezd na zastávku Čistička).

 

Pro oba dny oblečení i obuv vhodnou do terénu! Berte v úvahu možnost mokrého a kluzkého počasí, prašný a blátivý povrch, pohyb na roštech, příp. v podzemí.

K získání zápočtu z předmětu KPŘ/EXKUR je nutná aktivní účast na všech třech exkurzních dnech!

Zrušení výuky

Vážení studenti,

ve čtvrtek  23.3.2017 odpadá přednáška předmětu

KPŘ/BZOS+BZOE+AZOS v době od 11,30 do 14,45 hodin.

Výuka bude nahrazena po dohodě  s vyučujícím.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jan Koutný, Ph.

AKTUALIZACE OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se již můžete na našich stránkách seznámit s aktualizovanými otázkami ke státním závěrečným zkouškám – týká se všech oborů – s platností od 1.3.2017.

Dotazník pro autoevaluaci výuky – Souvislá odborná praxe PX1Q

 

Vážené studentky a studenti, dotazník pro vlastní evaluaci jednotlivých vašich výstupů si prosím stáhněte zde: Autoevaluace výstupu studenta

Autoevaluaci přikládádte ke každé přípravě na výukovou jednotku v rámci vámi vedeného Deníku praxe.

Jitka Kopecká, metodik

Bloková výuka MŘOD

Vážení, vzhledem k časovým možnostem studentů došlo ke změně termínu druhého bloku výuky. Na základě dohody na první blokové výuce předmětu dne 24.2. se původní termín praktické výuky plánované na 3.3. mění na čtvrtek 23.3. Výuka proběhne na školním pozemku (Dlouhá 15, Olomouc-Lazce) v době 8:00-11:15hod!

Instruktážní schůzka k Souvislé odborné praxi 1- PX1Q

Vážení studenti,

dne 28.2.2017 v 9:45 proběhne instruktážní schůzka, na které Vám budou sděleny veškeré informace, které potřebujete ke zdárnému průběhu vaší první pedagogické praxe v rámci aprobačního předmětu přírodopis. Místem konání bude učebna 3.12.

Účast všech je žádoucí.

Děkuji

Jitka Kopecká

KPŘ/MPGE Přehled geologie ČR

Dnešní výuka předmětu MPGE z důvodu mé účasti na schůzce metodiků pedagogických praxí odpadá.

Vzhledem k nízkému počtu zapsaných studentů (1) se domluvíme  na blokové výuce v následující hodině, tj. 7.3.2017.

Jitka Kopecká

Změna rozvrhu – předmět MKPTQ – komb. studium – Učitelství přírodopisu a envir. výchovy pro 2. st. ZŠ

Vážení studenti,

navrhuji tímto následujicí změnu rozvrhu komb. studia:

Obor – Učitelství přírodopisu a envir. výchovy pro 2. st. ZŠ:
Předmět – MKPTQ – Terénní praktikum z entomologie
Nové datum konání výuky: 24. února 2017, 16.45-18:15 hod.
(přesouvá se z 31. března 2017).

Vzhledem k tomu, že všichni studenti zapsaní na předmět MKPTQ jsou zapsáni také na předmět KMZVQ, který budete mít dle Vašeho rozvrhu dne 24. února 2017 v 15:00-16:30, věřím, že Vám tato změna nezpůsobí velké komplikace.

S pozdravem,

Milada Bocáková

Bloková výuka předmětu MŘOD

Vážení,

výuka předmětu MŘOD bude probíhat blokově. První výuka bude realizována 24.2.2017 v době 8:00-11:15hod na učebně Katedry biologie PU 3.03, náplní bude teoretický základ. Druhý blok proběhne následující pátek, tzn. 3.3.2017 v době 8:00-11:15hod na školním pozemku (Olomouc-Lazce; Dlouhá 15); praktická výuka řezu dřevin; je nutno pracovat v pracovním oděvu a pracovní obuvi. Termín poslední blokové výuky bude stanoven po vzájemné dohodě.

Podívejte se na nové propagační video katedryKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181