BGEO, BGEQ, BGEOQ, AGP – zápočty z Geologie,Environmentální geologie a Geologie a paleontologie

Vážení studenti,

ve STAGu jsou dostupné všechy typy termínů zápočtů  z předmětů Geologie, Environmentální geologie a Geologie a paleontologie. Berte prosím na vědomí, že se jedná o konečný počet termínů, další již vypisovat nebudu (počet jednotlivých termínů byl a je dostačující). Zároveň Vás tímto žádám, abyste mne nekontaktovali s  dotazy na vypsání dalších termínů.

Děkuji,

J. Kopecká

Informace k Souvislé pedagogické praxi 1. – kombinované studium

 

Vážení studenti 1. ročníku kombinovaného magisterského studia,

veškeré informace k souvislé pedagogické praxi naleznete zde: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/

Upozorňuji pouze, že praxi není potřeba splnit během tří týdnů (týká se prezenčního studia), ale je možné si ji rozvolnit dle časových možností studenta. Požadovaný počet náslechů a výstupů je však třeba splnit. Dále si Vás dovoluji upozornit, že praxe musí být vykonána na základní škole resp. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií ve vašem aprobačním předmětu, kterým je přírodopis.

Jitka Kopecká

KGEO, KGEOQ, AKGP

Vážení studenti,

ve STAGu jsou dostupné všechy typy termínů zápočtů  z předmětů Geologie, Environmentální geologie a Geologie a paleontologie. Berte prosím na vědomí, že se jedná o konečný počet termínů, další již vypisovat nebudu (počet jednotlivých termínů byl a je dostačující). Zároveň Vás tímto žádám, abyste mne nekontaktovali s  dotazy na vypsání dalších termínů.

Děkuji,

J. Kopecká

Zkoušky z AOE, BEKOE, BEKOL; AKOE, KEKOK; AEV; AKEV

Vážení studenti,

ve STAGu jsou dostupné termíny zkoušek z předmětů Ekologie a Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro denní i kombinovanou formu studia. Berte prosím na vědomí, že se jedná o konečný počet termínů, další již vypisovat nebudu (kromě třetích pokusů/ komisionálních zkoušek). Zároveň Vás tímto žádám, abyste mne nekontaktovali s podobnými dotazy.

Děkuji,

Monika Morris

Řádné termíny KGEOQ, AKGP, KGEO

Vážení studenti,

dne 16.12.2016 je volných posledních 10 míst řádných termínu zápočtu z Geolgie /Geologie a paleontologie – viz STAG. V lednu už budou vypisovány pouze opravné termíny.

J. Kopecká

Zápočet/zkouška AOE, BEKOE, BEKOL

Vážení studenti,

ti z Vás, kteří nezaslali text seminární práce na první termín zápočtu tj. do 6. 12. 2016 do 12 hod (případně jej zaslali po časovém limitu nebo v neodpovídajícím formátu), mají možnost přihlásit se na další termín do STAGu. Neposílejte mi soubory v jiných formátech, než doc/docx a ppt/pptx, nemohu je otevřít. Všem sděluji, že zkouška z ekologie proběhne písemnou formou, následovat bude pohovor k obsahu a formě zpracování seminární práce. V průběhu ledna a začátkem února bude vypsán konečný počet zkušebních termínů, s dalšími termíny později nelze počítat. Podrobnější informace na přednášce v zápočtovém týdnu.

Monika Morris

Mgr. Holcová Gazárková – mateřská dovolená

Vážení studenti,

vzhledem k čerpání mateřské dovolené upozorňuji, že cca do poloviny února 2017 nebudu vyřizovat emailovou korespondenci.  Po tomto datu mne mohou kontaktovat studenti, kterým vedu závěrečné práce a se kterými jsem předem domluvena.

Děkuji za pochopení.

Kpř/BPŽP + Kpř/AEP

Vážení studenti,

ve čvrtek 24.11.2016 odpadá výuka předmětů Kpř/BPŽP + Kpř/AEP, výuka bude nahrazena po dohodě s vyučující.

Přednáška BPOAQ 21.11.

Přednáška z předmětu Obecná a aplikovaná biologie BPOAQ se dne 21.11. neuskuteční. Nahrazena bude po domluvě  se studenty předmětu na následujícím termínu přednášky.

Děkuji za pochopení

Škardová

Cvičení BPOAQ

Cvičení ze dne 21. 11. bude přesunuto na 23.11. na 14.00hod.; dále cvičení z termínů 28.11. a 29.11.  budou realizována 30.11., začátek cvičení je stanoven na 14.00 a 15.00hod. Dostavte se prosím před budovu Vlastivědného muzea (náměstí Republiky 5; zasávka tramvaje “Náměstí republiky”). Náplní cvičení bude prohlídka stálé expozice “Příroda Olomouckého kraje”. Pro bezplatný vstup je nutno předložit průkaz studenta!Katedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181