Home » 2020 » březen

březen 2020

Informace PdF UP o průběhu studia během nouzového stavu.

Vážené studentky, vážení studenti,

aktuální informace vedení PdF UP k průběhu a realizaci studia v období nouzového stavu jsou dostupné na webových stránkách PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

V případě jakýkoliv dotazů se můžete průběžně obracet na vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz), budeme se snažit vše obratem řešit dle aktuálních možností.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Vážené studentky, vážení studenti,

při dokončování svých kvalifikačních prací (bakalářská/diplomová/závěrečná) prosím průběžně konzultujte elektronicky své kvalifikační práce se svými vedoucími (využívejte e-mailové kontakty uvedené na webových stránkách katedry biologie).

Bližší informace o řešení situace ohledně zápočtů/zkoušek/státnic a obhajob budou dostupné na webových stránkách UP: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/ Informace o implementaci příslušných opatření na KPŘ budou dostupné na těchto webových stránkách poté, co budeme mít bližší informace k dispozici od vedení UP/PdF UP.

Děkuji Vám za trpělivost a přeji všem hodně zdraví a klidu v nadcházejících dnech. Přestože je aktuální situace mimořádná a v mnoha ohledech náročná, věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Zrušení kontaktní výuky – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí vedení UP platí aktuálně zrušení kontaktní výuky do odvolání. Bližní informace k řešení mimořádné situace ohledně COVID-19 doporučuji sledovat následující informační kanály:

1) Obecné informace: https://www.upol.cz/covid-19/

2) Semestr/státnice/zkoušky: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/

3) V případě zájmu o dobrovolnictví a pomoc: https://www.upol.cz/covid-19/dobrovolnici/

Ohledně informací týkajících se výuky na KPŘ prosím sledujte tyto webové stránky (sekce aktuality).

V případě potřeby můžete průběžně prostřednictvím univerzitního e-mailu kontaktovat své vyučující.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ (kontakt: martin.jac@upol.cz)

Organizace výuky předmětů vyučovaných J. Kopeckou po dobu trvání karanténních opatření a zrušení kontaktní výuky na UP

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím, abyste v době omezení kontaktní výuky sledovali pravidelně komunikační kanály pro jednotlivé předměty:

  • KPŘ/AZHG@, BDIKQ@, KZPEQ, PND1@, PNDG@ – veškeré informace, požadavky k samostudiu a studijní materiály budou průběžně sdíleny prostřednictvím Moodle
  • Souvislé pedagogické praxeKPŘ/PNP1@, KNP1@ - vycházejte z informací, které jste obdrželi před zahájením vašich praxí a jsou dostupné též na stránkách katedry. Termín pro odevzdání elektronického portfolia pro studenty denního studia je 30. duben 2020. odevzdáváte v systému STAG. Studenti kombinovaného studia odevzdávají svá portfolia elektronicky nejpozději do 15. června 2020 na e-amilovou adresu jitka.kopecka@upol.cz.
  • Pokud někteří studenti nemají ještě uzavřen předmět KPG/KPX2Q, prosím, aby mne kontaktovali e-mailem na adresu jitka.kopecka@upol.cz
  • Předměty, kde aktuálně zastupuji dr. Morris: KPŘ/BPENQ, AGPZ, BGPZ, MKNQ, MKPPQ - veškeré informace vám byly zaslány e-mailem, stejným způsobem budou v případě potřeby doplňovány a aktualizovány.
  • Informace k výuce terénních exkurzí a předmětu Přehled geologie ČR (KPŘ/PNGČ@, KNGČ) v rámci denního i kombinovaného studia budou upřesněny s ohledem na vývoj situace na PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA – sledujte Moodle.

Se studenty, kteří potřebují konzultace k závěrečné práci, se domlouvám vždy individuálně prostřednictvím e-mailu.

Prosím, sledujte uvedené komunikační kanály a v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji za spolupráci.

Jitka Kopecká

Zrušení kontaktní výuky 11. 3. – 22. 3. 2020 – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

zrušení kontaktní výuky se týká i všech prezenčních typů zápočtů, kolokvií, zkoušek, konzultací k BP/DP, veškeré výuky v prezenčním studiu a také výuky v kombinovaném studiu ve dnech 13. března 2020 a 20. března 2020.

Ohledně požadavků na splnění předmětů, studijních materiálů, distančních forem výuky a studia Vás budou postupně elektronicky kontaktovat vyučující příslušných předmětů. Prosím, aby Vaše komunikace s vyučujícími v souladu s pokyny vedení UP/PdF UP probíhala výhradně elektronicky nebo telefonicky.

V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se můžete průběžně obracet též přímo na sekretariát katedry (marcela.pazdirkova@upol.cz; tel. 585 635 181) nebo vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz; tel. 585 635 183).

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

INFORMACE STUDENTŮM – ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY 11.3. -22.3.2020

Vážené studentky, vážení studenti

v souvislosti s dočasným zrušením kontaktní výuky od 11. 3. – 22.3. 2020 budete o alternativních formách výuky a studia v tomto období u předmětů garantovaných katedrou biologie PdF UP individuálně elektronicky  informováni jednotlivými vyučujícími.

Další případné informace budou též dostupné na webových stránkách Katedry biologie.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

Jitka Kopecká – konzultační hodiny nově

Vážené studentky, vážení studenti,

v případě zájmu můžete využít mé konzultační hodiny nově v následujícím termínu:

 

                                         čtvrtek 15: 00 – 16:00

 

Na jiný termín se vždy prosím domluvme e-mailem: jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji.

Jitka Kopecká

„Exkurze k udržitelnému rozvoji – pátek 6. března 2020″

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 6. 3. 2020 proběhne exkurze k udržitelnému rozvoji (KPŘ/EXKUR, EXKUQ a MXKUQ) v zastoupení pod vedením dr. Evy Jahodářové.
Všechny ostatní propozice k exkurzi a její program zveřejněný na webu katedry zůstávají v platnosti.

Písemné zkoušky dr. Jahodářové proběhnou v zastoupení přesně dle údajů v systému IS STAG (= zkoušky se neruší, ani se nemění jejich čas apod.).
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

„Konzultační hodiny dr. Morris“

Vážené studentky, vážení studenti,

konzultační hodiny dr. Morris se ruší do odvolání. V případě potřeby se prosím obracejte na vedení katedry.
.
Rozvrhovaná výuka v prezenčním i kombinovaném studiu bude v plném rozsahu probíhat v zastoupení dle stanoveného rozvrhu.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ