Home » 2015 » srpen

srpen 2015

„Nové: Podávání přihlášek na obor Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor – prodlouženo do 31. 8. 2015“- pravděpodobně bez přijímací zkoušky

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje zahájení přijímacího řízení ke studiu v bakalářském studijním oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor.

Základní charakteristika studijního oboru:

Název oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí
Studium

Forma studia

jednooborové, bakalářské

prezenční i kombinovaná

Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Odhad počtu přijatých  akad. rok 15 v prezenční formě studia

15 v kombinované formě studia

Studium garantuje Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

e-mail: sarka.hladilova@upol.cz

tel.: 739249038

Katedra biologie

Purkrabská 2

771 40 Olomouc

kbi.upol.cz

(Pokračování textu…)